Letošní výsledky loňské práce Terralandu

Očekáváme nadprůměrný výnos...

Během loňského předvádění stroj na pozemcích Sedleckého družstva zpracoval 10 hektarů souvratí, podmáčených míst a celé pole o výměře 30 hektarů u obce Češňovice, kde byl 19. září 2010 založen porost ozimé pšenice – odrůda magister. „I když máme letos na většině polí velmi dobré porosty, tak toto pole vypadá ze všech nejlépe a pokud nebude o žních špatné počasí, očekáváme zde nadprůměrný výnos.“ hodnotí předseda družstva p. Pešek.

Lepší vsakování...

Hloubka zpracování byla 40 cm, aby se narušila plužní pánev a zlepšilo se tak vsakování vody, která vytvářela na poli močály. Na místech kde v předchozích letech stála voda, se letos voda vsakuje o poznání lépe.“ popisuje zkušenost p. Pešek

Stroj chceme maximálně využít...

Stroj na nás během předvádění udělal velmi dobrý dojem a dokázal pracovat ve větší hloubce s nižší spotřebou než pluh.  A díky zadním válcům se dá do takto připraveného pole bez problémů ihned sít, což nám sníží náklady na další přípravu. Proto se v letošním roce budeme snažit nový Terraland využít na 100% a připravit s ním co nejvíce hektarů.“ Dodává na závěr p. Pešek

Ing. Jan Bednář