SWIFTERDISC XO_F

SWIFTERDISC XO_F er en kort bugseret diskharve med arbejdshastighed op til 15 km/t.

På grund af harvens innovative opbygning med hjulakslen placeret foran den 3-delte pakkervalse, har harven en unik balance, der sikre at der kan arbejdes med høj hastighed og stor præcison.

Hver arm er monteret med to diske (Twin-Disc system) der enten kan monteres med den klassiske disk eller den effektive A-disc der findeler og opblander.

Derfor kan der harves store arealer på kort tid, og stadigt efterlader markene meget jævne, uden volde og kanter.

uovertruffen stabilitet og bedre Frontdybdehjul giver en kontrol ved høj hastighed følge af Twin-Disc systemet rækker med stor gennemgang som Standard disk eller A-disk i to Pakkere Den integrede hjulaksel giver et optimalt tyngdepunkt og en stabil maskine
Maskine type: bugseret kort disk harve
Harvens komponenter: 2 rækker diske 520×5 mm, med fast geometri, traditionel disk eller A-disc, pakkervalse (rør, steel ring,  hjul, roadpacker, V-ring, double U-ring, dobbelt, cutpack – se mere på s. 62), Trash cutter - Kniv valse
Stensikring: hver arm er ophængt i vedligeholdelsesfrie gummi segment
Anvendelse: stubbearbejdning efter alle afgrøder, såbedsharvning
Funktion: løsner de øverste jordlag, findeler og opblander planterester, pakker jorden, etablering af efterafgrøder (med Alfa monteret), snitning af afgrøden

 

Den innovative opbygning med offset monteret pakkervalse, front dybdehjul og integreret hjulaksel sikre høj arbejdshastighed og lille venderadius.

Høj hastighed i stub eller sort jord. Kvaliteten af arbejdet kan forøges med A-disc.
 

SwifterDisc XO_F med Alfa frøsåudstyr til etablering af efterafgrøder.
 


Maskinens agrologiske fordele

 1. Ved at bearbejde stubmarken umiddelbart efter høst udnyttes jordens restfugtighed til det sidste.
 2. En hurtig harvning danner en vigtig forudsætning for, at man kan styre spiringen af spild korn og ukrudt efter høst.
 3. En overfladisk jordbearbejdning resulterer i, at der dannes mere humus i det øverste jordlag. Vandet kan lettere trænge ned i jorden (ingen hård skorpe).
 4. Rigtig god nedsmuldringseffekt, der skyldes harvens høje arbejdshastighed og dermed pakkervalsernes store omdrejningshastighed. Marken er helt plan uden jordklumper.
 1. Forsegling og pakning af den bearbejdede overflade sørger for, at ukrudt og spild korn spirer jævnt.
 2. Undgår falskehals ved stubharning, fordi maskinen kan bearbejde store arealer.
 3. Universelt redskab velegnet til harvning, jordbearbejdning inden såning og udsåning af mellemafgrøder ved brug af Alfa Drill.

Universelt redskab velegnet til harvning, jordbearbejdning inden såning og udsåning af mellemafgrøder ved brug af Alfa Drill.

Swifterdisc

Fordele, der betyder besparelser

 1. Jordbearbejdning i høj kvalitet ved blot en overkørsel – en enkelt overkørsel i stedet for mange, en god findeling, sammenblanding og nedmuldning af plantematerialet takket være de profilerede aggressive A-tallerkener.
 2. Høje arbejdshastigheder = lavere omkostninger, fordi bearbejdningstiden forkortes. de høje hastigheder er mulige ikke mindst på grund af harvens fremragende stabilitet.
 1. Stor arealydelse – SwifterDisc er en let tallerkenharve, der også kan kobles sammen med traktorer i lavere ydelsesklasser. Det er harvens store arbejdsbredde og arbejdshastighed, der giver den usædvanlige effektivitet.
 2. Lave vedligeholdelsesomkostninger – lange intervaller mellem udskiftning af sliddelene.
 
Josef Skála, předseda družstva Harven er god til at knuse jordklumper og udjævne overfladen. Jeg må sige, at jeg er vældig tilfreds med den nye harve, fordi den er utrolig stabil selv ved arbejdshastigheder på over 15 km/t.

Jaroslav Skala | direktør
Landbruget i Suchdol, Tjekkiet | Pribram Kommune
areal: 1 295 ha | maskine: SwifterDisc XO 6000 F

Swifterdisc

Swifterdisc kan anvendes til

 1. Overfladisk og hurtig jordbearbejdning af stubmarken, der får de spildfrø og ukrudt til at spire og bryder jordens kapillaritet.
 2. Indkapsling af fugt i jorden, fordi overfladen genpakkes med en pakkervalse straks efter høst.
 3. Jordbearbejdning inden såning inkl. fjernelse af grove plovfurer.
 1. Nedmuldning af plantemateriale såsom mellemafgrøder (sennep osv.)
 2. Udsåning af mellemafgrøder og frøgræs ved anvendelse af Alfa Drill.

Eksempel på jordbearbejdning efter korn

Ukázka práce po obilovině
maskine: SwifterDisc XE 10000
arbejdsdybde: 7 cm
antal overkørsler: 1
arbejdshastighed: 18 km/h
brændstofforbrug: 6,5 l/ha

EKSEMPEL PÅ JORDBEARBEJDNING VED GROVE PLOVFURER

Ukázka práce v hrubé brázdě
maskine: SwifterDisc XO 6000 F
arbejdsdybde: 12 cm
antal overkørsler: 1
arbejdshastighed: 10 km/h
brændstofforbrug: 9 l/ha

Optimeret disk

A-TALLERKENER: Ny dimension inden for bearbejdningskvalitet

De specielt udformede tallerkener på 520 mm i diameter og 5 mm tykkelse har en betydelig større skære- og blandeevne end de klassiske savtakkede tallerkener. A-tallerkenerne har mange skarpe savtakker langs med kanten, der giver en bedre nedmuldning af en stor mængde planterester. De skarpe blade findeler planteresterne meget effektivt. Den profilerede form sørger desuden for, at tallerkenerne får fat i mere jord, end det er tilfældet ved de almindelige savtakkede tallerkener. Ethvert fremspring på tallerkenen samler en mængde jord op og løfter det op mod plantedækket, hvor jorden blandes sammen med planteresterne. Resultatet er helt fantastisk.

Disk med fremragende

skæreegenskaber

Tallerkens

rotationsretning

Profiloverfladen

graver mere jord op,

så planteresterne

dækkes grundigt til.

TWIN-DISC-SYSTEMET = BEDRE GENNEMGANG

Der sidder 2 tallerkener på hver tandstilk. Derfor er afstanden mellem de enkelte tandstilke større (50 cm). Det betyder mere plads til plantematerialets passage gennem harven. Harven kører uhæmmet frem, selv hvis mejetærskeren har efterladt store halmklumper på marken. SwifterDisc findeler og spreder plantematerialet, blander det med jord og dækker det til.

INTEGRERET AKSEL

Køreakslens placering foran pakkervalserne giver det rette tyngdepunkt og en mindre venderadius på forageren.

OPKLAP

Swifterdisc xo_f har to siderammer, der klappes op langs med centralrammen. harvens transportbredde er under 3 m.

Hvorfor skal harvningen udføres kort efter høst

Forudsætninger for en god vækst af afgrøderne skabes allerede ved høst af forfrugten. Ved at bearbejde stubmarken umiddelbart efter høst udnyttes jordens fugtighed, som stråene har beskyttet mod solen. En hurtig harvning sørger for, at spildfrø og ukrudt spirer jævnt.

Det er specielt vigtigt i de tilfælde, hvor udsåningen skal finde sted kort tid efter høst eller ved vanskelige udsåningsmetoder. Derimod er det ikke vigtigt, om der er tale om en konventionel eller minimalistisk dyrkning.

Swifterdisc

TALLERKENER PÅ 520×5 MM

SwifterDisc tallerkenharver er som udgangspunkt udstyrede med savtakkede tallerkener på 520×5 mm. Det er også muligt at udstyre SwifterDisc med de profilerede aggressive A-tallerkener.

VEDLIGEHOLDELSESFRI AKSIALE LEJER

De aksiale kuglelejer med en skævvinklet kontakt er lukkede vha. to statiske tætninger samt en dynamisk kassettepakdåse med fire 4 tætningslæber, og de kører i et fast lejehus af metal.

1 – dynamisk kassettepakdåse med fire læber,
2 – lejehus af metal,
3 – statisk tætning,
4-punkts leje,
5 – dobbelt tætning

TALLERKENSIKRING

Gummisegmenterne dæmper stød, der opstår under jordbearbejdningen. Maskinen arbejder hurtigt og uden behov for vedligeholdelse, selv under vanskelige forhold. Gummien er kendetegnet ved en høj kvalitet og en lang levetid!

SIDESKÆRM

Swifterdisc harver kan udstyres med sideskærme (skiver), der modvirker jordopsamlinger på siderne af maskinen. man kan ikke se spor efter de enkelte overkørsler.

HYDRAULISK PLANERPLANKE FORREST – CRUSHBAR

Modellerne SwifterDisc XO_F og XE kan udstyres med en hydraulisk betjent planerplanke forrest. Den er fremragende til jordbearbejdning inden såning. Planerplanken udjævner overfladen selv i tilfælde af grove plovfurer, før tallerkenerne tager over.

HYDRAULISK DYBDEINDSTILLING

Arbejdsdybden indstilles meget enkelt på pakkervalsen eller evt. på de forreste støttehjul. arbejdsdybden kan indstilles mekanisk eller hydraulisk.

Swifterdisc

Stabil, jævn bearbejdning

Under harvningen er det vigtigt at opnå en plan overflade både vinkelret på køreretningen og i køreretningen. En plan overflade uden bølger er kun mulig, hvis harven arbejder roligt og stabilt.

Enhver uønsket bevægelse, f.eks. gyngen, medfører ujævnheder på marken. Brug derfor de stabile BEDNAR SwifterDisc harver med den rette placering af tyngdepunktet til dine harvningsopgaver.

Redskabstype

Standard disk

Standard disk

• 520 × 5 mm
• 8 stk / 1 m

A-Disk (aggressiv)

A-Disk (aggressiv)

• 520 × 5 mm

Pakkere

Rør pakker

Rør pakker

Vægt: 110 kg / m
Diameter: 635 mm

Dobbelt pakker

Dobbelt pakker

Weight: 238 kg/m
Diameter: 370/470 mm

V-Ring pakker

V-Ring pakker

Vægt: 176 kg / m (incl. afskrabere)
Diameter: 630 mm

Hjul pakker

Hjul pakker

Vægt 180 kg / m
Diameter: 700 mm

Steelring pakker

Steelring pakker

Vægt: 177 kg / m (incl. afskrabere)
Diameter: 525 mm

Dobbelt U-ring valse

Dobbelt U-ring valse

Vægt 163 kg / m
Diameter: 600 mm

Cutpack

Cutpack

Diameter: 600 mm

Roadpacker

Roadpacker

• Vægt: 193 kg / m (incl. afskrabere)
• Diameter: 585 mm

Træk

Trækøje

Trækøje

35 mm • 40 mm • 51 mm

Kugle træk

Kugle træk

K80

Bærearm

Bærearm

Tilvalg

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR—Fikserede lameller

CRUSHBAR—Fikserede lameller

Sektions sideskærme

Sektions sideskærme

Hydraulisk dybdejustering

Hydraulisk dybdejustering

Tand efterharve

Tand efterharve

Front bærehjul

Front bærehjul

Gødningssæt

Gødningssæt

Trash cutter

Trash cutter

SWIFTERDISC XO_F XO 4000 F XO 4500 F XO 5000 F XO 6000 F XO 8000 F
Arbejdsbredde m 4 4.5 5 6 7.5
Transportbredde m 3 3 3 3 3
Transportlængde m 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Arbejdsdybde* cm 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Antal tallerkener stk 32 36 40 48 60
Effektbehov* HK 120 - 160 140 - 170 170 - 220 200 - 260 290 - 340
Total vægt** kg 3680 - 5860 3890 - 6350 4110 - 6860 4490 - 7570 5720 - 9000

*afhænger af jordtype og terræn
**afhængig af maskinens udstyr

Video

SWIFTERDISC XO_F

Fotografi

Brochure