SWIFTERDISC XE

SWIFTERDISC XE bugseret, bred disk harve med kompakt design, med individuel affjedring med gummi segmenter, er bygget til hurtig, økonomisk
etablering af såbed og falsk såbed.

Takket være stor arbejdsbredde og høj hastighed, kan der leveres en stor daglig kapacitet i højsæsonerne.

Det unikke hydr. foldningssystem gør harven stabil undertransport, og gør på en enkel måde transporthøjden lav.

Hver arm er monteret med to diske (Twin-Disc system) der enten kan monteres med den klassiske disk eller den effektive A-disc der findeler og opblander.

Maskinen opnår ens arbejdsdybde i hele bredden, selv helt ude i siderne, da hjulene er placeret foran selve diskharven Akslen er placeret foran harven for optimal Teleskopstænger stabilisere maskinens ramme når der arbejdes Pakkeren bære også harven, når der vendes hurtigt på forageren Standard disk eller A-disk i to rækker med stor gennemgang som følge af Twin-Disc systemet vægtfordeling - ubegrænset hastighed
Concept Swifterdisc XE
Maskine type bugseret kort disk harve
Harvens komponenter: 2 rækker diske 520×5 mm, med fast geometri, traditionel disk eller A-disc, pakkervalse (rør, steel ring, roadpacker, V-ring, double U-ring, dobbelt, cutpack – se mere på s. 62)
Stensikring: hver arm er ophængt i vedligeholdelsesfrie gummi segment
Anvendelse stubbearbejdning efter alle afgrøder, såbedsharvning
Funktion: løsner de øverste jordlag, findeler og opblander planterester, pakker jorden, etablering af efterafgrøder

 

Der kan udføres et fint arbejde, selv på de fugtige dage i høst og efterår.

Det store udvalg af pakkervalser sikre at der altid kan levers en harve til de aktuelle forhold.
 

Det enkle foldesystem er udviklet for at harven er stabil, både i arbejdsposition og under transport.
 


Maskinens agrologiske fordele

 1. Ved at bearbejde stubmarken umiddelbart efter høst udnyttes jordens restfugtighed til det sidste.
 2. En hurtig harvning danner en vigtig forudsætning for, at man kan styre spiringen af spild korn og ukrudt efter høst.
 3. En overfladisk jordbearbejdning resulterer i, at der dannes mere humus i det øverste jordlag. Vandet kan lettere trænge ned i jorden (ingen hård skorpe).
 4. Rigtig god nedsmuldringseffekt, der skyldes harvens høje arbejdshastighed og dermed pakkervalsernes store omdrejningshastighed. Marken er helt plan uden jordklumper.
 1. Forsegling og pakning af den bearbejdede overflade sørger for, at ukrudt og spild korn spirer jævnt.
 2. Undgår falskehals ved stubharning, fordi maskinen kan bearbejde store arealer.
 3. Universelt redskab velegnet til harvning, jordbearbejdning inden såning og udsåning af mellemafgrøder ved brug af Alfa Drill.
Swifterdisc

Fordele, der betyder besparelser

 1. Jordbearbejdning i høj kvalitet ved blot en overkørsel – en enkelt overkørsel i stedet for mange, en god findeling, sammenblanding og nedmuldning af plantematerialet takket være de profilerede aggressive A-tallerkener.
 2. Høje arbejdshastigheder = lavere omkostninger, fordi bearbejdningstiden forkortes. de høje hastigheder er mulige ikke mindst på grund af harvens fremragende stabilitet.
 1. Stor arealydelse – SwifterDisc er en let tallerkenharve, der også kan kobles sammen med traktorer i lavere ydelsesklasser. Det er harvens store arbejdsbredde og arbejdshastighed, der giver den usædvanlige effektivitet.
 2. Lave vedligeholdelsesomkostninger – lange intervaller mellem udskiftning af sliddelene.
 
Agronom Når jeg sammenligner SwifterDisc med de konkurrerende harver, kan jeg ikke andet end fremhæve dens stabilitet og styrke selv ved høje hastigheder. Den hopper ikke, er god til at holde arbejdsdybden i hele bredden, og tildækningen af planteresterne er helt fantastisk ved de høje hastigheder, for ikke at tale om den høje daglige ydelse.

Milan Hlavacek | traktorfører
Lupofyt s.r.o. Chrastany, Tjekkiet | Rakovnik
areal: 1 940 ha | maskine: SwifterDisc XE 10000

Swifterdisc

Swifterdisc kan anvendes til

 1. Overfladisk og hurtig jordbearbejdning af stubmarken, der får de spildfrø og ukrudt til at spire og bryder jordens kapillaritet.
 2. Indkapsling af fugt i jorden, fordi overfladen genpakkes med en pakkervalse straks efter høst.
 3. Jordbearbejdning inden såning inkl. fjernelse af grove plovfurer.
 1. Nedmuldning af plantemateriale såsom mellemafgrøder (sennep osv.)
 2. Udsåning af mellemafgrøder og frøgræs ved anvendelse af Alfa Drill.

Eksempel på jordbearbejdning efter korn

Ukázka práce po obilovině
maskine: SwifterDisc XE 10000
arbejdsdybde: 7 cm
antal overkørsler: 1
arbejdshastighed: 18 km/h
brændstofforbrug: 6,5 l/ha

EKSEMPEL PÅ JORDBEARBEJDNING VED GROVE PLOVFURER

Ukázka práce v hrubé brázdě
maskine: SwifterDisc XO 6000 F
arbejdsdybde: 12 cm
antal overkørsler: 1
arbejdshastighed: 10 km/h
brændstofforbrug: 9 l/ha

Optimeret disk

A-TALLERKENER
Ny dimension inden for bearbejdningskvalitet

De specielt udformede tallerkener på 520 mm i diameter og 5 mm tykkelse har en betydelig større skære- og blandeevne end de klassiske savtakkede tallerkener. A-tallerkenerne har mange skarpe savtakker langs med kanten, der giver en bedre nedmuldning af en stor mængde planterester. De skarpe blade findeler planteresterne meget effektivt. Den profilerede form sørger desuden for, at tallerkenerne får fat i mere jord, end det er tilfældet ved de almindelige savtakkede tallerkener. Ethvert fremspring på tallerkenen samler en mængde jord op og løfter det op mod plantedækket, hvor jorden blandes sammen med planteresterne. Resultatet er helt fantastisk.

Disk med fremragende

skæreegenskaber
 

Tallerkens

rotationsretning

Profiloverfladen graver

planteresterne dække

s grundigt til.

 

TWIN-DISC-SYSTEMET = BEDRE GENNEMGANG

Der sidder 2 tallerkener på hver tandstilk. Derfor er afstanden mellem de enkelte tandstilke større (50 cm). Det betyder mere plads til plantematerialets passage gennem harven. Harven kører uhæmmet frem, selv hvis mejetærskeren har efterladt store halmklumper på marken. SwifterDisc findeler og spreder plantematerialet, blander det med jord og dækker det til.

SMART OPKLAP LANGS MED TRÆKSTANGEN

Harven klappes op og frem langs med trækstangen, så harven er meget smal under transporten.

KOMPAKT TRANSPORTSTØRRELSE

Med den lille transportstørrelse er harven let at transportere på landevejene – harvens længde er på 8,6 m, arbejdsbredde på 12 m, og transportbredde på 3 m.

Hvorfor skal harvningen udføres kort efter høst

Forudsætninger for en god vækst af afgrøderne skabes allerede ved høst af forfrugten. Ved at bearbejde stubmarken umiddelbart efter høst udnyttes jordens fugtighed, som stråene har beskyttet mod solen. En hurtig harvning sørger for, at spildfrø og ukrudt spirer jævnt.

Det er specielt vigtigt i de tilfælde, hvor udsåningen skal finde sted kort tid efter høst eller ved vanskelige udsåningsmetoder. Derimod er det ikke vigtigt, om der er tale om en konventionel eller minimalistisk dyrkning.

Swifterdisc

TALLERKENER PÅ 520×5 MM

SwifterDisc tallerkenharver er som udgangspunkt udstyrede med savtakkede tallerkener på 520×5 mm. Det er også muligt at udstyre SwifterDisc med de profilerede aggressive A-tallerkener.

VEDLIGEHOLDELSESFRI AKSIALE LEJER

De aksiale kuglelejer med en skævvinklet kontakt er lukkede vha. to statiske tætninger samt en dynamisk kassettepakdåse med fire 4 tætningslæber, og de kører i et fast lejehus af metal.

1 – dynamisk kassettepakdåse med fire læber,
2 – lejehus af metal,
3 – statisk tætning,
4-punkts leje,
5 – dobbelt tætning

TALLERKENSIKRING

Gummisegmenterne dæmper stød, der opstår under jordbearbejdningen. Maskinen arbejder hurtigt og uden behov for vedligeholdelse, selv under vanskelige forhold. Gummien er kendetegnet ved en høj kvalitet og en lang levetid!

SIDESKÆRM

Swifterdisc harver kan udstyres med sideskærme (skiver), der modvirker jordopsamlinger på siderne af maskinen. man kan ikke se spor efter de enkelte overkørsler.

Hydraulisk planerplanke forrest – crushbar

Modellerne SwifterDisc XO_F og XE kan udstyres med en hydraulisk betjent planerplanke forrest. Den er fremragende til jordbearbejdning inden såning. Planerplanken udjævner overfladen selv i tilfælde af grove plovfurer, før tallerkenerne tager over.

HYDRAULISK DYBDEINDSTILLING

Arbejdsdybden indstilles meget enkelt på pakkervalsen eller evt. på de forreste støttehjul. Arbejdsdybden kan indstilles mekanisk eller hydraulisk.

Stabil, jævn bearbejdning

Under harvningen er det vigtigt at opnå en plan overflade både vinkelret på køreretningen og i køreretningen. En plan overflade uden bølger er kun mulig, hvis harven arbejder roligt og stabilt.

Enhver uønsket bevægelse, f.eks. gyngen, medfører ujævnheder på marken. Brug derfor de stabile BEDNAR SwifterDisc harver med den rette placering af tyngdepunktet til dine harvningsopgaver.

Redskabstype

Standard disk

Standard disk

• 520 × 5 mm
• 8 stk / 1 m

A-Disk (aggressiv)

A-Disk (aggressiv)

• 520 × 5 mm

Pakkere

Rør pakker

Rør pakker

Vægt: 110 kg / m
Diameter: 635 mm

Dobbelt pakker

Dobbelt pakker

Weight: 238 kg/m
Diameter: 370/470 mm

V-Ring pakker

V-Ring pakker

Vægt: 176 kg / m (incl. afskrabere)
Diameter: 630 mm

Steelring pakker

Steelring pakker

Vægt: 177 kg / m (incl. afskrabere)
Diameter: 525 mm

Dobbelt U-ring valse

Dobbelt U-ring valse

Vægt 163 kg / m
Diameter: 600 mm

Cutpack

Cutpack

Diameter: 600 mm

Træk

Trækøje

Trækøje

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

Basis

Højdejusterbare sidedisk og sideskærm

Højdejusterbare sidedisk og sideskærm

Front bærehjul

Front bærehjul

Tilvalg

Trækstang forlænger

Trækstang forlænger

500 mm • 1000 mm • 1500 mm

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR—Fikserede lameller

CRUSHBAR—Fikserede lameller

Hydraulisk dybdejustering

Hydraulisk dybdejustering

Gødningssæt

Gødningssæt

Hydraulisk dybdejustering

Hydraulisk dybdejustering

SWIFTERDISC XE XE 10000 XE 12000
Arbejdsbredde m 10 12
Transportbredde m 3 3
Transportlængde m 7.5 - 8.7 8.1 - 9.2
Arbejdsdybde* cm 2 - 12 2 - 12
Antal tallerkener stk 80 96
Effektbehov* HK 300 - 350 400 - 450
Total vægt** kg 7700 - 9300 8600 - 10800

*afhænger af jordtype og terræn
**afhængig af maskinens udstyr

Video

SWIFTERDISC XE
SWIFTERDISC XE
SWIFTERDISC XE

Fotografi

Brochure