ATLAS HO

ATLAS HO er en tung, kompakt, kort disk harve konstrueret til at arbejde i 18 cm dybde i tør, svær jord med store mængder stubmateriale.

X-precise den nye opstilling af diskene, med mulighed for at ændre vinklen på forreste disk, sikre at harven altid følger traktoren, også ved brug af GPS.

Den integrerede aksel er med til at sikre en utrolig stabil harve, der efterlader marken meget jævn.

Pakkere (vælg efter forholdene) Integreret aksel Frondybdehjul 2 rækker med 660x6 mm diske X-Precise - En "X" formet disk sektion Stor afstand mellem bagerste disk og pakker ændring af angrebsvinklen Cross Control - på forreste diskrække Automatiske stenudløsere med fjedre
Concept Atlas HO
Maskine type: bugseret disk harve, kort, tung opbygning, med X-form
Harvens komponenter: 2 rækker diske 660×6 mm, traditionel disk eller A-disc, pakkervalse (rør, steel ring, V-ring, U-ring, double U-ring, roadpacker, dobbelt, cutpack – se mere på s. 62)
Stensikring: individuel fjeder-stenudløser
Anvendelse: stubbearbejdning under ekstreme forhold, stort plantelag, 18 cm dybdeharvning
Funktion: dybere løsning af overfladen, findeling og opblanding af materialelag, ensarter overfladen, pakker

 

Med de kraftige 660 mm diske er der sikret fuld kvalitet af det udførte arbejde.

X-presice med vinkling af den forreste diskrække, sørger for at harven følge GPS sporet præcist.
 

Den integrerede aksel sikre harvens stabilitet ved høj hastighed.
 


Maskinens agronomiske fordele

 1. Forskellige former for jordbearbejdning og jordløsning i op til 18 cm dybde.
 2. Ingen tilstopning selv ved bearbejdning af store mængder planterester inkl. majs.
 3. Universel anvendelse til nedmuldning af stor mængde materiale (halm, dybstrøelse m.m.)
 4. Bearbejdning af jord, der har været braklagt i flere år, eller udyrket jord.
 1. Den store tallerkenafstand på 30 cm giver desuden mulighed for bearbejdning af våd jord.
 2. Den store tallerkenafstand på 30 cm giver desuden mulighed for bearbejdning af våd jord.
 3. Anvendelse af harven både ved reduceret jordbehandling og konventionel dyrkning
Atlas

Fordele, der betyder besparelser

 1. Kvalitetsbearbejdning ved kun en overkørsel = en overkørsel i stedet for mange, effektiv findeling, blanding og tilsmudsning af plantemateriale som resultat af store tallerkener på 660 mm og det store tryk på tallerkener (220 kg/tallerken) fra non-stop sikringen samt harvens egenvægt.
 2. Mulighed for arbejde under vanskelige forhold = maskinens design gør det muligt at bearbejde vanskelig jord, hvad enten den er meget våd eller tør.
 1. Mulighed for arbejde under vanskelige forhold = maskinens design gør det muligt at bearbejde vanskelig jord, hvad enten den er meget våd eller tør.
 2. Færre overkørsler. Harven kan bearbejde jorden effektivt ved kun én overkørsel.
 
Portrait Vi dyrker over 1500 ha majs. Vi havde brug for en tallerkenharve, der var i stand til at bearbejde masser af materiale uden at blive tilstoppet. Med Atlas harvede vi hele arealet i efteråret. Harven blev aldrig stoppet til , og samtidig kunne den bearbejde og nedmulde en stor mængde høstrester ved kun én overkørsel. Det var derfor, vi havde valgt denne maskine.

direktør Ing. Roka
Landbrug Rusovce | Bratislava (Slovakiet)
Площ: 4000 дка | Машина: Atlas HO 6000, (Swifter SE 12000)

Atlas

ATLAS kan anvendes til

 1. Nedmuldning af store mængder planterester inkl. Mellemafgrøder.
 2. Nedmuldning af dybstrøelse.
 3. Ekstremt arbejde, når andre maskiner har svært ved at trænge ned i jorden eller stoppes til af planterester.
 1. Bearbejdning af jord, der har været braklagt i flere år, eller udyrket jord.
 2. Ensartet blanding af jord med store mængder planterester.
 3. Mellemdyb og dyb jordbearbejdning alt efter dyrkningsmetode.

EKSEMPEL PÅ JORDBEARBEJDNING EFTER VINTERHVEDE

– ATLAS HO 5000 tallerkenharve
– bearbejdningsdybde: 13 cm
– antal overkørsler: 1
– arbejdshastighed: 14 km/t
– brændstofforbrug: 7 l/ha

EKSEMPEL PÅ JORDBEARBEJDNING EFTER MAJS

– ATLAS HO 6000 tallerkenharve
– bearbejdningsdybde: 16 cm
– antal overkørsler: 1
– arbejdshastighed: 12 km/t
– brændstofforbrug: 9 l/ha

Atlas

Plan mark efter jordbearbejdning

Stabil jævn bearbejdning
Under harvningen er det vigtigt at opnå en plan overflade både vinkelret på køreretningen og i køreretningen. En plan overflade uden bølger er kun mulig, hvis harven arbejder roligt og stabilt. Enhver uønsket bevægelse, f.eks. gyngen, medfører ujævnheder på marken. En bølget overflade besværliggør alle andre opgaver såsom sprøjtning, spredning af handels gødning og såning. BEDNAR ATLAS HO har et afbalanceret tyngdepunkt, fordi køreakslen er integreret før bagpakkervalserne. Harven kører fuldstændig jævnt uden at gynge. Konstruktørerne har også sørget for, at der er masser af plads mellem den sidste tallerkenrække og bagpakkervalsen. Det bearbejdede materiale fra tallerkener lander således foran bagpakkervalsen og ikke inde i den. Også dette kan bidrage til den gyngende kørsel, f.eks. hvis bagpakkervalsen blokeres.

Mindre venderadius
Den integrerede køreaksel - i modsætning til den traditionelle løsning med køreaksel efter bagpakkervalserne - har også gjort det muligt at reducere venderadius.

Atlas

VEDLIGEHOLDELSESFRI LEJER PÅ PAKKERVALSER

Pakkervalser til alle BEDNAR maskiner er forsynede med specielle vedligeholdelsesfri lejer i hylstre , der er påfyldt olie uden behov for olieskift og som sikrer en problemfri drift.

VEDLIGEHOLDELSESFRI LEJER PÅ TALLERKENER

Tallerkenerne sidder i aksiale kuglelejer med olie, der holder i hele deres levetid. En gummi-metal kassette sørger for lejens tæthed og forhindrer, at støv og snavs trænger ind i lejet.

HORISONTAL DOBBELTFJEDRET NON-STOP TALLERKENSIKRING

Tallerkener er monteret på en holder med en dobbeltfjedret non-stop sikring. Fjedrene er forbelastet til 220 kg/tallerken. Den dobbeltfjedrede sikring sørger for en problemfri drift ved arbejde i tør eller stenrig jord og øger mangedobbelt harvens skæreevne.

NEM VINKELINDSTILLING PÅ DEN FORRESTE TALLERKENRÆKKE

Det er meget nemt og hurtigt at ændre vinklen. Tandstilkene er monteret på en ramme. Ved at justere rammens position vinkles hele tallerkenrækken på en gang. Fra fire justeringssteder vinkles hele den forreste tallerkenrække hurtigt og bekvemt direkte på marken alt efter de aktuelle jord- og vejrforhold.

X-PRECISE - X-FORMET OPSTILLING AF TALLERKENSEKTIONER

Selvom ATLAS HO er en harve med individuel affjedring af hver enkelt tallerkenholder, er den konstrueret på en sådan måde, at tallerkensektionerne danner et X. Denne opstilling fordeler ydelsen, så harven følger traktorens spor - og GPS'en - med stor nøjagtighed. Du behøver ikke længere bruge timer på at justere harven - X-precise er løsningen.

TWIN-DISC - STØRRE GENNEMGANG

Der sidder 2 tallerkener på hver holder. Derfor er afstanden mellem de enkelte holdere større (60 cm). Det betyder mere plads til plantematerialets passage gennem harven. Harven kan således køre uhæmmet frem, uanset om en mejetærsker har efterladt store klumper halm eller mulch efter majs på marken, eller om den bearbejder udyrket jord med høj bevoksning. ATLAS HO findeler og spreder plantematerialet, blander det med jorden og dækker det til.

Atlas

Redskabstype

Standard disk

Standard disk

• 660 × 6 mm

Pakkere

Rør pakker

Rør pakker

Vægt: 110 kg / m
Diameter: 635 mm

Dobbelt pakker

Dobbelt pakker

Weight: 238 kg/m
Diameter: 370/470 mm

V-Ring pakker

V-Ring pakker

Vægt: 176 kg / m (incl. afskrabere)
Diameter: 630 mm

Steelring pakker

Steelring pakker

Vægt: 177 kg / m (incl. afskrabere)
Diameter: 525 mm

Dobbelt U-ring valse

Dobbelt U-ring valse

Vægt 163 kg / m
Diameter: 600 mm

Cutpack

Cutpack

Diameter: 600 mm

Træk

Trækøje

Trækøje

35 mm • 40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

Kugle træk

Kugle træk

K80 • K110

3-punkts liftophæng

3-punkts liftophæng

Bærearm

Bærearm

Basis

Front bærehjul

Front bærehjul

Tilvalg

Hydraulisk dybdejustering

Hydraulisk dybdejustering

Tand deflector

Tand deflector

ATLAS HO HO 4000 HO 5000 HO 6000 HO 8000
Arbejdsbredde m 4.2 4.8 6 7.2
Transportbredde m 3 3 3 3
Transportlængde m 8.8 8.8 8.8 8.9
Arbejdsdybde* cm 6 - 18 6 - 18 6 - 18 6 - 18
Antal tallerkener stk 28 32 40 48
Effektbehov* HK 220 - 250 260 - 290 300 - 340 350 - 400
Total vægt** kg 6300 - 7300 6650 - 7850 7300 - 8650 8200 - 9900

*afhænger af jordtype og terræn
**afhængig af maskinens udstyr

Video

ATLAS HO
ATLAS HO

Fotografi

Brochure