SWIFTER SN

SWIFTER SN er en liftmonteret såbedsharve, der formår at forene alle arbejdsopgaverne i én overkørsel, for at lave et perfekt såbed.

Harven kan bruges i konvetionelle systemer, men egner sig også til at lave såbed i reducerede systemer.

Harvens opbygning gør det let at udskifte tandsektioner efter årstiden og afgrøderne.

3-punktsophængt 370 mm Enkelt stangpakker 350 mm Enkelt crosskil valse Efterløber valse Mekanisk justeret Harvesektion 2 rækker skær SB spidser / 4 rækker Gamma tænder 4 rækker Front pakker valse Bagmonteret planerplanke Planerplanke frontmonteret.
Concept Swifter SN

FLEXI-TAND
 

2 rækker Flexi-tænder med 270 mm bredde vingeskær, sikre en fuldt gennemskåret jordprofil. Via vinklen på skærene, sker der god opblanding af jorden, og sammen med Flexi-tanden får skæret en 3D bevægelse (vertikal og horisontal bevægelse) og dermed efterlades jorden gennemkultiveret.

S-TAND
 

4 rækker S-tænder med de næsten lodretstående spidser, der ilter og varmer jorden, uden at øge fordampningen. Dette er forudsætningen for et godt såbed. Affjedringen i de enkelte S-tænder tillader en arbejdshastighed på op til 15 km/t, hvilket er med til at give en eftertragtet kapacitet i højsæsonerne.

SB-SEKTION (HD S-TAND)
 

Denne sektion er udviklet til sukkerroer. 4 rækker kraftige S-tænder, med blød angrebsvinkel kan udstyres med enten 150 mm skær, der laver en fuld gennemskæring af såbedet. SB-sektion mixer toplaget vertikalt, uden at rode op i den fugtholdige underjord. Dermed beskyttes jordens vandreserver til fremspiringen.


Anvendelse - efterårsbearbejdning hvor der kræves en løsning af jorden, eller der arbejdes i planterester.

Anvendelse - såbedsharvning primært til forårsafgrøder.

Anvendelse - særligt velegnet ved tilberedelse af såbed til roer.


 

Maskine type: liftophængt såbedsharve
Harvens komponenter: front planerplanke, stanpakkervalse, 2 eller 4 rækker tænder, tandsporsjævner, pakkervalse (stang, crosskill, crosskill f. stenede arealer – se mere på s. 62)
Stensikring: alle typer tænder er fremstillet af kvalitetsfjederstål
Anvendelse: forberedelse af at homogent såbed, med høj kapacitet
Funktion: jævner overfladen, smuldre, knoldknuser og pakker jorden

 

Intensiv behandlig af såbeddet, med præcis harvedybde og pakning.

Lavt trækkraft behov gør harven anvendelig på mindre bedrifter med mindre traktorer.
 
 

Én overkørsel til perfekt såbed.
 
 
 

Maskinens agrologiske fordele

 1. Sammensætning af flere forskellige bearbejdsningmetoder reducere antallet af overkørsler.
 2. 3 planerplanker er garanti for et jævnt såbed.
 3. Den konstante og præcise arbejdsdybde giver en meget ensartet fremspiring af afgrøde
 1. Intensiv knoldknusning på selv svære jordtyper. harvens agressivitet øges med hastigheden.
 2. Harven kan bruges i både pløjet og pløjefrit system.
 3. Med swifters opbygning er du sikret en kapacitet så du altid kan få sået rettiddigt.
Swifter

Udskiftlige tandsektioner

FLEXI-TAND

2 rækker Flexi-tænder med 270 mm bredde vingeskær, sikre en fuldt gennemskåret jordprofil. Via vinklen på skærene, sker der god opblanding af jorden, og sammen med Flexi-tanden får skæret en 3D bevægelse (vertikal og horisontal bevægelse) og dermed efterlades jorden gennemkultiveret.

Anvendelse – efterårsbearbejdning hvor der kræves en løsning af jorden, eller der arbejdes i planterester.

S-TAND

4 rækker S-tænder med de næsten lodretstående spidser, der ilter og varmer jorden, uden at øge fordampningen. Dette er forudsætningen for et godt såbed. Affjedringen i de enkelte S-tænder tillader en arbejdshastigthed på op til 15 km/t, hvilket er med til at give en eftertragtet kapacitet i højsæsonerne.

Anvendelse – Såbedsharvning primært til forårsafgrøder.

SB-SEKTION (HD S-TAND)

Denne sektion er udviklet til sukkerroer. 4 rækker kraftige S-tænder, med blød agrebsvinkel kan udstyres med enten 150 mm skær, der laver en fuld gennemskæring af såbedet. Alternativt kan der monteres 70 mm gåsefod. SB-sektion mixer toplaget vertikalt, uden at rode op i den fugtholdige underjord. Dermed beskyttes jordens vandreserver til fremspiringen.

Anvendelse – Særligt velegnet ved tilberedelse af såbed til roer.

Med swifter opnår du besparelser fordi

 1. Op til 8 integrerede arbejdsoperation i én overkørsel = én overkørsel i stedet for flere.
 2. Høj arbejdshastighed = mindre tidsforbrug, gør det lettere at få sået til tiden.
 1. Færrer overkørsler = minimere strukturskader, og giver bedre betigelser for rodvækst
 2. Grundigt bearbejdet såbed = bedre kvalitet af det efterfølgende såarbejde, der er grundlæggende for ensartet fremspiring.
 
Portrait Swifter laver såbed i én overkørsel, under stor set alle forhold. Det betyder at jeg hurtigt kan komme i gang med at så, og plante grøntsager, der er hovedproduktion på min gård.

Jan Hodoval | selvstændig landmand
Pocaply | Litomerice Kommune | Tjekkiet
areal: 70 ha | maskine: Swifter SN 4000

Swifter

Du kan bruge swifter til forberedelsen af såbed i

Conventionel planteavl med pløjning – planterester er nedpløjet, og den friske topmuld harves let til et perfekt såbed i et træk. Under ektreme forhold, kan det anbefales at kører over i to omgange, og du vil opnå et helt fantastisk såbed.

Reduceret jorbehandling – her spiller forarbejdning af planteresterne en vigtig rolle. Planterester bør ikke være længere en 5 cm, enten via mejetærskerens snitter eller med mulch-maskine, og derefter indarbejdet i min. 7 cm dybde. Dermed sikres det at harven ikke kommer til at slæbe, eller trække planterester op i såbedet.

RESULTAT I PLØJET JORD

Swifter harver jorden til et nærmset perfekt såbed i en overkørsel, efter vinteren. under særligt tørre forhold, kan to overkørsler anbefales.

RESULTAT I REDUCERET JORDBEHANDLING

Swifter laver et flot såbed i reduceret systemer, hvor planterester er godt indarbejdet.

RESULTAT I FORÅRSPLØJET JORD

Forberedelsen af såbed i det sene forår, kan være en udfordring pga. store tørre knolde der skal knuses. Systemet med 3–4 valser garanterer for knusning af knolde, og et godt såbed.

Swifter

Forårs- og efterårsklargøring af såbed

Klargøring af såbed til vårafgrøder – ved uhensigtsmæssig behandlig af jorden, kan der påføres alvorlige strukturskader der med sikkerhed giver udbyttenedgang. For tidlig bearbedjning kan resulter i klæbrigt såbed, og sen bearbejdning kan give forøget fordampnig af dermed mindre vand i jorden til afgrødens spiring. For at imødegå disse problemer skal der overkøres så få gange som muligt, for at opnå et godt såbed. Med Swifters mange muligheder for sammensætning, kan der altid opnås en harve der forbereder såbedet uden tab af den vigtige fugtighed i jorden. Til forberedelse for sukkerroer og majs, anbefales SB-sektionen, der gennemharver jorden uden vertikal opblanding. Dermed undgås store mængder fordampning og jorden er forberedt for en ensartet placering af såsæden.

Klargøring af såbed til vintersæd – giver de samme udfordringer som forårsarbejdet. Dog kan der efter høst, ofte være så tørt, at både pløjning og stubharvning efterlader store tørre knolde. Under disse forhold, kan man med fordel anvende Swifter med 2 rækker Flexitand og 270 mm skær. I combination med valser og planerplanker kan der opnås et et godt resultat der får knust de store knolde, uden at fordampning øges unødigt. Dette kan være særligt fordelagtigt når der skal såes vinterraps, endnu mens høsten er igang. Her er det særligt vigtigt at få nedbrudt knodlene. Dels for at opnå god jordkontakt med de små frø, men også for at minimere leveforholdene for agersnegle.

Swifter

Det idelle såbed

 1. Jævn overflade på den bearbejdede jord er en vigtigt faktor for den efterfølgende såning.
 2. En varm og iltet jord er altafgørende for at spiringen starter.
 3. En ensartet gennemarbejdning af hele såbedet sikre en muligheden for en enartet placering af såsæden.
 1. Den idelle struktur og krummestørrelse fremmer afgrøde fremspiringen. passende krummestørrelse i hele såbedet er indbegrebet af såbedsforberedelse.
 2. Pakket underlag under det forberedte såbed sørger for tilgængeligt vand til planternes fremspiring.

ENSARTET FREMSPIRING UNDER IDEELLE BETINGELSER

Ilt og varme tilgængeligt

Ensartet såbeds profil

Pakket jordlag med gode vandressourcer

Såbed under vanskelige forhold

Fugtig og tung jord – Swifter arbejder også i fugtig og tung jord, uden besvær. I bare en overkørsel efterlades et flot såbed, takket være de omhyggeligt designede enkletdele.

Stenet jord – i stenet jord kan crosskill valserne trækkes fra hinanden, således at valserne ikke blokeres af sten. Der kan således lavet et godt såbed, selv under stenede forhold.

Jord med meget plantemateriale fra tidligere afgrøder – Swifter kan arbejder i forholdsvis store mængder plantemateriale. Det kan være en fordel at udstyre Swifter med to rækker vingerskær, når der er meget plantemateriale.

Såbedet er fuldt gennembearbejdet hele arbejdsbredden. Et kvalitetssåbed er meget vigtigt for at opnå ens fremspiring. Swifter levere et kvalitetssåbed under selv meget vanskelige forhold.

Swifter

Redskabstype

Gama tænder

Gama tænder

SB tænder

SB tænder

Vingeskær

Vingeskær

Long Life Gama tænder

Long Life Gama tænder

Pakkere

Stangpakker valse

Stangpakker valse

Vægt: 78 kg / m
Diameter: 370 mm

Crosskill valse

Crosskill valse

Vægt 149 kg / m
Diameter: 350 mm

Træk

3-punkts liftophæng

3-punkts liftophæng

Basis

Mekanisk front planer planke

Mekanisk front planer planke

Frontmonteret stangpakker valse

Frontmonteret stangpakker valse

Tilvalg

Bagmonteret planerplanke

Bagmonteret planerplanke

Efterløber valse

Efterløber valse

270 mm

SWIFTER SN SN 3000 SN 4000 SN 4000 R SN 5000
Arbejdsbredde m 3 4 4 5
Transportbredde m 3 2.33 4 3
Transportlængde m 2.75 3.02 3 2.7
Arbejdsdybde* cm 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Antal skær stk 12 16 16 20
Antal skær SB stk 19 30 30 38
Antal gammatænder stk 29 40 40 48
Effektbehov* HK 90 - 120 140 - 160 140 - 160 145 - 200
Total vægt** kg 1080 - 1410 1650 - 2080 1510 - 2120 2300 - 2850

*afhænger af jordtype og terræn
**afhængig af maskinens udstyr

Video

SWIFTER SN

Fotografi

Brochure