MULCHER MZ

MULCHER MZ er en bugseret tre-rotors mulcher, der kan anvendes til vedligeholdelse af vedvarende brakarealer, selvsåede træer og til findeling af stubmaterialer i sædskiftets afgrøder.

Arbejdsbredden på 4,5 eller 6 meter sammen med maskinens store gennemslagskraft i alle afgrøder, giver en stort daglig kapacitet.

Den galvaniserede maskine har en lang levetid selv ved anvendelse i hårde betingelser.

Varmgalvaniseret skjold Front,omteret modskær Forstærket beskyttelse Trækstang - Lavt træk / Højt Træk Walking axle Græas knive / Beskyttelse af rotor Majs knive Sprede deflektor
Concept Mulcher MZ
Maskine type: tre-rotors bugseret rotor mulcher
Mulcherens komponenter: to sæt knive monteret i to niveauer. Et sæt lige knive og et sæt forsatte knive
Beskyttelse: friktionskobling, friløbskobling
Anvendelse: afpudsning af brakarealer, skovveje og lysninger, findeling og afpudsning af stub majs, korn mm
Funktion: findeler planterester og fordeler plantematerialet i hele arbejdsbredden

 

Vælg knive til græs eller majs, for at få den optimale præstation.

Perfekt følgning af terrænet med flydende vinger, -15 gr. til +45 gr. samt walking aksel.
 

Galvaniseringen gør maskinen ekstrem modstandsdygtig overfor plantesaft. Den ekstra armeringsplade beskytter mod stenslag m.m.
 


Maskinens agronomiske fordele

  1. Kvalitetsslåning på såvel græsarealer som stub på agerjord.
  2. Maskinens høje knuseevne = hurtig og nem nedsætning af det knuste materiale.
  3. Det afklippede materiale spredes jævnt.
  4. Lettere nedpløjning af de finsnittede planterester = bedre arbejde af de efterfølgende jordbearbejdelsesmaskiner.
  1. Effektiv kamp mod majsborer idet den mister overvintringsmuligheder = lavere udgifter for kemisk bekæmpelse og højere udbytte gennem eliminering af tab.
  2. Maskinen kan bruges i konventionelt landbrug (efter pløjningen) og i minimaliseringssystemer.
  3. Produktionsarealet kan udvides og vedligeholdes takket være den lette mulchning af busker og små træer, som vokser i mark og græsareal kanter.
  4. Agrotekniske frister overholdes – maskinen er konstrueret til at levere god kvalitet også ved høj hastighed.
Mulcher

Hvorfor brakpudsning

Stub-behandling
For at opnå kvalitetspløjning, som muliggør en hurtig nedbrydning af planterester efter høsten, vækst af afgrøder fra sidste høst og kvalitetsforberedelse af jorden før såning af efterfølgende planter, er det nødvendigt at foretage kvalitetsafpudsning. En hurtig nedbrydning af planterester er basis for en god start for den næste vækst. Planteresterne, som er klippet 3–5 cm lange, forgår hurtigere og alt efterfølgende arbejde er nemmere og af højere kvalitet, hvilket betyder lavere omkostninger og højere udbytte.


Tiden mellem høst og jordforberedelse til vinterafgrøder bliver kortere og kortere på grund af de mere og mere uforudsigelige vejrforhold, derfor er den høje daglige ydelse mere og mere vigtig. Netop denne høje ydelse, sikres du ved alle typer af BEDNAR rotorklippere.

BRÆNDSTOFUDGIFTER SÆNKES

Eftersom mejetærskeren kan efterlade en højere stubmark, kan den arbejde i højere arbejdstempo med op til 40 % mindre brændstofforbrug.

Øget ydeevne af mejetærskeren

Mejetærskeren kan efterlade en højere stubmark, hvilket betyder, at den bearbejder en mindre mængde materiale = mindre slid på mejetærskeren. Den ”høje” stubmark bearbejdes efterfølgende med BEDNAR rotorklipperen, som gør det muligt, at øge mejetærskerens ydeevne med op til 50 %.

JORDBESKYTTELSE

God finsnitning af majsrester destruerer mekanisk en del larver af majsborer og hindrer resten af dem i overvintring. dermed sparer du på udgifter til kemisk bekæmpelse i fremtiden og du skaffer gode rammer for højere udbytte.

Mulcher

Beskyttelse og sikkerhed

Høj sikkerhedsniveau og høj brugerkomfort
En vigtig del af alle BEDNAR rotorklipperne er en lang række af konstruktionselementer, som sørger for maskinens sikre drift og høje brugerkomfort. Rotorklipperne MO, MZ og MM har alle en enkel konstruktion, som danner ideel forudsætning for maskinens lange levetid. Denne forbedres derudover gennem den varmgalvaniserede overflade, som er den bedste beskyttelse mod dårlige vejrforhold

og sure plantesafter. Alle rotorer er udstyret med beskyttelseselementer og det samme gælder forbindelsesakslen mellem maskinen og traktoren. Med undtagelse af rotorklipperen med én rotor, som beskyttes af friktionskobling både mod overbelastning og mod overførsel af træghedskræfter ved slutningen af rotorarbejde. Hver rotor er derudover beskyttet nedefra af et skjold, som muliggør arbejde i meget lav højde.

BESKYTTELSE AF GEARKASSEN

Gearkassen i BEDNAR rotorklippere er beskyttet mod skade (f.eks. gennem udslyngende sten o.a.) vha. en friktionskobling, som automatisk stopper alle koblingsprocesser. Forbindelsesakslerne til alle rotorerne er udstyret med friktionskobling.

BESKYTTELSE AF KRAFTOVERFØRINGSAKSLEN (PTO)

Rotorklipperen MZ og MM har forbindelsesaksel med friløb (MO – friktionskobling), som forhindrer overførslen af drejningsmoment tilbage til traktoren og beskytter dermed PTO´en mod skade ved pludselig sænkning af traktorens omdrejningstal.

DIREKTE SMØRING = NEM VEDLIGEHOLDELSE

Alle kardanaksler på bednar rotorklipperen har direkte smøring. smørepunktet befinder sig i midten af kardanakslen, hvorfra smøremidlet kommer ud til hele kardanen. det betyder en komfortabel, hurtig og ikke krævende vedligeholdelse.

Mulcher

Knivsystemet / tekniske specifikationer

Nemt at skifte – knive i én, eller i to niveauer
Basis for den høje ydeevne og i særdeleshed den gode snitteevne, dannes af de to par smedede knive på hver rotor. Mangeårige erfaringer med produktion af rotorklippere har vist, at det ikke altid er en god idé at bruge den samme type knive til forskellige slags planter og stubber. Derfor har vi udstyret Mulcher maskinerne (undtagen MO modellen) med to typer knive og to muligheder for deres opstilling.

Dermed kan du sikre den samme arbejdskvalitet under forskellige forhold. For græsarealer er det godt at bruge fire stykker skovlformede knive i en arbejdshøjde. Derimod egner det sig bedre at bruge de så kaldte majsknive i to niveauer på stubmarker på agerjord. Det er nemt at skifte mellem græsknive og majsknive. Det er også nemt at ændre knivsniveau vha. justeringsskiver. Dermed kan maskinen nemt tilpasses slåningen af den konkrete afgrøde.

GRÆSKNIVE

Skovlformede knive lagt „over kors“ i ét niveau egner sig til afpudsning af græsarealer. Skovlformede knive har stor sugeeffekt, sådan at også på de steder, hvor traktoren har kørt, bliver planterne rettet op og snittet. Græsknivene kan nemt ombygges til majsknive og omvendt.

 

MAJSKNIVE

Ved at kombinere de skovlformede knive i det nederste niveau med de lige knive i det øverste niveau har vi opnået en dobbelt finsnitning af de modstandsdygtige stubber fra fx kornmajs, solsikke eller raps. De snittes på to niveauer på en gang. Majsknive kan nemt ombygges til græsknive og omvendt.

 

Mulcher

Rotorklipper med fem rotorer

Maskiner beregnet til hårdt arbejde
Modellerne BEDNAR Mulcher MZ 4500 og 6000 med tre rotorer er blandt de mest populære brakpudsere af denne type i Europa. Arbejdsbredden på hhv. 4,6 og 6 m sikrer en høj dagsydelse med lave driftsomkostninger. Robust konstruktion med varmgalvaniseret maskinoverflade er parat til den maksimale indsats under de vanskeligste forhold i landbrugsdrift.

Høj bestandighed og sikkerhed
En af de største fordele ved BEDNAR rotorklippere er, at maskinens komplette rammekonstruktion er varmgalvaniseret, hvad der mangedobler maskinens levetid. Rammekonstruktionen dyppes ned i smeltet zink, så overfladen og den indre side af metalpladerne beskyttes komplet. Maskinen beskyttes dermed mod aggressive plantesafter, dårlige vejrforhold og stenslag, som hos de lakerede maskiner tit er årsag til tidlige lakskader og som følge heraf: rust. Dette sker ikke ved de varmgalvaniserede overflader takket være den faste forbindelse mellem metalpladen og zinken.

MODSKÆR I FRONTEN

For at øge snitydelsen findes der i fronten af klippezonen modskær, som skærer mulchmaterialet færdigt. Dermed øges snitkvaliteten.

Anti-striber blænder

Maskinens perfekte ydelse er sikret gennem anti-striber blænder, som sørger for jævn fordeling af det fintsnittede materiale over hele arealet. der dannes ikke planteklumper o.lign.

HÆRDEDE STÅLPLADER

Rotorklipperen er forsynet med udskiftelige hærdede stålplader som beskytter maskinen mod skade. enhver rotor er derudover beskyttet med et rotorskjold, som muliggør arbejde i ekstrem lav højde over marken.

BEVÆGELIG AKSEL

Den centrale bevægelige aksel er med til at klare meget ujævnt terræn og hjælper med, at overholde den konstante arbejdshøjde. Takket være denne aksel arbejder maskinen kontinuelt også på de meget ujævne arealer.

Arbejder også i lodret stilling

Sidefløjene på MZ og MM mulcherne, er designet til at kunne arbejde i flere possitioner, og dermed følge mark og vejsider fra -15º til +45º. Maskinen kan arbejde med sidefløjen i +45º og kan dermed også bruges til vedligehold af læhegn langs mark, vej og skel.

Nem højdeindstilling

Højdeindstillingen sker på mz og mm centralt ved hjælp af hydroclips på ledningen af den hydrauliske valse fra den centrale aksel. indstillingen er yderst nem, hurtig og komfortabel.

Mulcher

Redskabstype

Græs / brakkniv

Græs / brakkniv

4 stk / rotor

Træk

Trækøje

Trækøje

40 mm • 50 mm

Kugle træk

Kugle træk

K80

Basis

Trækstang - Lavt træk

Trækstang - Lavt træk

Tilvalg

Majsknive

Majsknive

4 stk / rotor

Trækstang - Højt træk

Trækstang - Højt træk

Walking Axle på center

Walking Axle på center

8 hjul

8 hjul

Forstærket beskyttelse

Forstærket beskyttelse

Beskyttelse mod stenede arealer

Frontmonteret modskær

Frontmonteret modskær

Spredeplader

Spredeplader

TRASH-FAN

TRASH-FAN

MULCHER MZ MZ 4500 MZ 6000
Arbejdsbredde m 4.5 5.9
Transportbredde m 3 3
Antal rotorer stk 3 3
Indgangsomdrejninger 1/min 540/1000 1000
Effektbehov* HK 120 - 140 150 - 200
Total vægt** kg 2700 3300
Number of blades per rotor pcs 4 4

*afhænger af jordtype og terræn
**afhængig af maskinens udstyr

Video

MULCHER MZ

Fotografi

Brochure