MULCHER MM

MULCHER MM er en bred rotor mulcher, der kan anvendes til vedligeholdes af vedvarende brakarealer, selvsåede træer og til findeling af stubmaterialer i sædskiftets afgrøder.

MULCHER MM er en bred rotor mulcher, der kan anvendes til vedligeholdes af vedvarende brakarealer, selvsåede træer og til findeling af stubmaterialer i sædskiftets afgrøder.

Med arbejdsbredden på 7 meter kan der opnå en stor daglig kapacitet.

 
Varmgalvaniseret skjold Front,omteret modskær Forstærket beskyttelse Trækstang - Lavt træk / Højt Træk Walking axle Græas knive / Beskyttelse af rotor Majs knive Sprede deflektor
Concept Mulcher MM
Maskine type: fem-rotors bugseret rotor mulcher
Mulcherens komponenter: to sæt knive monteret i to niveauer. Et sæt lige knive og et sæt forsatte knive
Stensikring: friktionskobling, friløbskobling
Anvendelse: afpudsning af brakarealer, skovveje og lysninger, findeling og afpudsning af stub majs, korn mm
Funktion: findeler planterester og fordeler plantematerialet i hele arbejdsbredden

 

Kvalitets mulching i 7 meters arbejdsbredde med høj arbejdshastighed.

Vælg knive til græs eller majs, for at få den optimale præstation.
 

Maskinen er godt beskyttet med galvanisering, armering over kniv, friktions- og friløbskobling.
 


Maskinens agronomiske fordele

  1. Kvalitetsslåning på såvel græsarealer som stub på agerjord.
  2. Maskinens høje knuseevne = hurtig og nem nedsætning af det knuste materiale.
  3. Det afklippede materiale spredes jævnt.
  4. Lettere nedpløjning af de finsnittede planterester = bedre arbejde af de efterfølgende jordbearbejdelsesmaskiner.
  1. Effektiv kamp mod majsborer idet den mister overvintringsmuligheder = lavere udgifter for kemisk bekæmpelse og højere udbytte gennem eliminering af tab.
  2. Maskinen kan bruges i konventionelt landbrug (efter pløjningen) og i minimaliseringssystemer. #NENÍ_K_DISPOZICI #NENÍ_K_DISPOZICI Produktionsarealet kan udvides og vedligeholdes takket være den lette mulchning af busker og små træer, som vokser i mark og græsareal kanter.
  3. "Agrotekniske frister overholdes – maskinen er konstrueret til at levere god kvalitet også ved høj hastighed."
Mulcher

Hvorfor brakpudsning

Stub-behandling
For at opnå kvalitetspløjning, som muliggør en hurtig nedbrydning af planterester efter høsten, vækst af afgrøder fra sidste høst og kvalitetsforberedelse af jorden før såning af efterfølgende planter, er det nødvendigt at foretage kvalitetsafpudsning. En hurtig nedbrydning af planterester er basis for en god start for den næste vækst.


Planteresterne, som er klippet 3–5 cm lange, forgår hurtigere og alt efterfølgende arbejde er nemmere og af højere kvalitet, hvilket betyder lavere omkostninger og højere udbytte. Tiden mellem høst og jordforberedelse til vinterafgrøder bliver kortere og kortere på grund af de mere og mere uforudsigelige vejrforhold, derfor er den høje daglige ydelse mere og mere vigtig. Netop denne høje ydelse, sikres du ved alle typer af BEDNAR rotorklippere.

BRÆNDSTOFUDGIFTER SÆNKES

Eftersom mejetærskeren kan efterlade en højere stubmark, kan den arbejde i højere arbejdstempo med op til 40 % mindre brændstofforbrug.

Øget ydeevne af mejetærskeren

Mejetærskeren kan efterlade en højere stubmark, hvilket betyder, at den bearbejder en mindre mængde materiale = mindre slid på mejetærskeren. den ”høje” stubmark bearbejdes efterfølgende med bednar rotorklipperen, som gør det muligt, at øge mejetærskerens ydeevne med op til 50 %.

JORDBESKYTTELSE

God finsnitning af majsrester destruerer mekanisk en del larver af majsborer og hindrer resten af dem i overvintring. dermed sparer du på udgifter til kemisk bekæmpelse i fremtiden og du skaffer gode rammer for højere udbytte.

Mulcher

Beskyttelse og sikkerhed

Høj sikkerhedsniveau og høj brugerkomfort
En vigtig del af alle BEDNAR rotorklipperne er en lang række af konstruktionselementer, som sørger for maskinens sikre drift og høje brugerkomfort. Rotorklipperne MO, MZ og MM har alle en enkel konstruktion, som danner ideel forudsætning for maskinens lange levetid. Denne forbedres derudover gennem den varmgalvaniserede overflade, som er den bedste beskyttelse mod dårlige vejrforhold og sure plantesafter.

Alle rotorer er udstyret med beskyttelseselementer og det samme gælder forbindelsesakslen mellem maskinen og traktoren. Med undtagelse af rotorklipperen med én rotor, som beskyttes af friktionskobling både mod overbelastning og mod overførsel af træghedskræfter ved slutningen af rotorarbejde. Hver rotor er derudover beskyttet nedefra af et skjold, som muliggør arbejde i meget lav højde.

BESKYTTELSE AF GEARKASSEN

Gearkassen i BEDNAR rotorklippere er beskyttet mod skade (f.eks. gennem udslyngende sten o.a.) vha. en friktionskobling, som automatisk stopper alle koblingsprocesser. Forbindelsesakslerne til alle rotorerne er udstyret med friktionskobling.

BESKYTTELSE AF KRAFTOVERFØRINGSAKSLEN (PTO)

Rotorklipperen MZ og MM har forbindelsesaksel med friløb (MO – friktionskobling), som forhindrer overførslen af drejningsmoment tilbage til traktoren og beskytter dermed PTO´en mod skade ved pludselig sænkning af traktorens omdrejningstal.

DIREKTE SMØRING = NEM VEDLIGEHOLDELSE

Alle kardanaksler på BEDNAR rotorklipperen har direkte smøring. Smørepunktet befinder sig i midten af kardanakslen, hvorfra smøremidlet kommer ud til hele kardanen. Det betyder en komfortabel, hurtig og ikke krævende vedligeholdelse.

Mulcher

Knivsystemet / tekniske specifikationer

Nemt at skifte – knive i én, eller i to niveauer
Basis for den høje ydeevne og i særdeleshed den gode snitteevne, dannes af de to par smedede knive på hver rotor. Mangeårige erfaringer med produktion af rotorklippere har vist, at det ikke altid er en god idé at bruge den samme type knive til forskellige slags planter og stubber. Derfor har vi udstyret Mulcher maskinerne (undtagen MO modellen) med to typer knive og to muligheder for deres opstilling.

Dermed kan du sikre den samme arbejdskvalitet under forskellige forhold. For græsarealer er det godt at bruge fire stykker skovlformede knive i en arbejdshøjde. Derimod egner det sig bedre at bruge de så kaldte majsknive i to niveauer på stubmarker på agerjord. Det er nemt at skifte mellem græsknive og majsknive. Det er også nemt at ændre knivsniveau vha. justeringsskiver. Dermed kan maskinen nemt tilpasses slåningen af den konkrete afgrøde.

GRÆSKNIVE

Skovlformede knive lagt „over kors“ i ét niveau egner sig til afpudsning af græsarealer. Skovlformede knive har stor sugeeffekt, sådan at også på de steder, hvor traktoren har kørt, bliver planterne rettet op og snittet.

Græsknivene kan nemt ombygges til majsknive og omvendt.

MAJSKNIVE

Ved at kombinere de skovlformede knive i det nederste niveau med de lige knive i det øverste niveau har vi opnået en dobbelt finsnitning af de modstandsdygtige stubber fra fx kornmajs, solsikke eller raps. De snittes på to niveauer på en gang.


Majsknive kan nemt ombygges til græsknive og omvendt.

Mulcher

Rotorklipper med fem rotorer

Høj dagsydelse med lave omkostninger
Rotorklipperen, BEDNAR Mulcher MM 7000 med stor arbejdsbredde har fem rotorer. Arbejdsbredden er på 7 m, som gør maskinen ideel for de steder, hvor en meget høj dagsydelse er efterspurgt. Konstruktionen og opbygningen af de enkelte dele af klippeudstyret sikrer en høj grad af finsnitning. Maskinen har ligesom modellen MZ og MO en varmgalvaniseret overflade og der er mulighed for, at forstærke delene under rotoren med hærdet stål.

Model MM 7000 er særdeles egnet for store landbrug, biogasstationer, lufthavne samt eventuelt maskinstationer. Maskinen har en meget stor daglig ydeevne med lave driftsomkostninger.

MASKINENS TILSLUTNING

Rotorklipperne MZ og MM kobles til den øverste eller nederste tilkobling på traktoren i et øje med 40 mm eller 50 mm i diameter, eventuelt med tilkoblingssystemet, Scharmuller K80.

FLERE STØTTEHJUL

Rotorklipper MM 7000 har som standardudstyr otte hjul. Rotorklipper MZ har som standardudstyr 6 støttehjul, men der kan efter ønske monteres flere, så den også har 8. Hjulene kan fyldes helt med gummi mod slag og skarpe stubbe.

BESKYTTELSE MOD KLÆBEN AF MATERIALE PÅ MASKINEN

BEDNAR rotorklippere kan udstyres med afdæksplader over hovedrammerne. Pladerne er glatte og minimaliserer mulighed for fastklæben af planterester på maskinen.

FRONT MONTERET MODSKÆR

For at øge snitydelsen findes der i fronten af klippezonen modskær, som skærer mulchmaterialet færdigt. Dermed øges snitkvaliteten.

ANTI-STRIBER BLÆNDER

Maskinens perfekte ydelse er sikret gennem anti-striber blænder, som sørger for jævn fordeling af det fintsnittede materiale over hele arealet. der dannes ikke planteklumper o.lign.

HÆRDEDE STÅLPLADER

Rotorklipperen er forsynet med udskiftelige hærdede stålplader som beskytter maskinen mod skade. enhver rotor er derudover beskyttet med et rotorskjold, som muliggør arbejde i ekstrem lav højde over marken.

BEVÆGELIG AKSEL

Den centrale bevægelige aksel er med til at klare meget ujævnt terræn og hjælper med, at overholde den konstante arbejdshøjde. Takket være denne aksel arbejder maskinen kontinuelt også på de meget ujævne arealer.

ARBEJDER OGSÅ I LODRET STILLING

Sidefløjene på MZ og MM mulcherne, er designet til at kunne arbejde i flere possitioner, og dermed følge mark og vejsider fra -15º til +45º. Maskinen kan arbejde med sidefløjen i +45º og kan dermed også bruges til vedligehold af læhegn langs mark, vej og skel.

NEM HØJDEINDSTILLING

Højdeindstillingen sker på mz og mm centralt ved hjælp af hydroclips på ledningen af den hydrauliske valse fra den centrale aksel. indstillingen er yderst nem, hurtig og komfortabel.

Redskabstype

Græs / brakkniv

Græs / brakkniv

4 stk / rotor

Træk

Trækøje

Trækøje

40 mm • 50 mm

Kugle træk

Kugle træk

K80

Basis

Trækstang - Lavt træk

Trækstang - Lavt træk

8 hjul

8 hjul

Walking Axle på center

Walking Axle på center

Tilvalg

Majsknive

Majsknive

4 stk / rotor

Trækstang - Højt træk

Trækstang - Højt træk

Frontmonteret modskær

Frontmonteret modskær

Spredeplader

Spredeplader

Forstærket beskyttelse

Forstærket beskyttelse

Beskyttelse mod stenede arealer

MULCHER MM MM 7000
Arbejdsbredde m 7
Transportbredde m 3
Antal rotorer stk 5
Indgangsomdrejninger 1/min 1000
Effektbehov* HK 200 - 220
Total vægt** kg 3500
Number of blades per rotor pcs 4

*afhænger af jordtype og terræn
**afhængig af maskinens udstyr

Video

MULCHER MM

Fotografi

Brochure