Kommer snart

FERTI-BOX FB_TN

FERTI-BOX FB 1500 TN er designet til nuværende eller fremtidige brugere af TERRALAND TN mejselplove. Tanken, med en kapacitet på 1.500 liter, er integreret direkte på rammen af Terraland TN. Gødningen føres til doseringsenheden af et hydraulisk kontrolleret snegletilføringsrør og herefter blæses det videre ned i jorden.

Ferti-Box FB 1500 TN er en tryktank! Dette design øger nøjagtigheden af gødningstildeling, især af de mere distributionskrævende gødningstyper. Fordelen ved Ferti-Box FB 1500 TN i forbindelse med Terraland TN mejselplove er muligheden for at placere gødningen inden såning, også selvom man har en mindre traktor. 

Maskine type: monteret gødningstank
Beholderens komponenter: Enkeltkammers tank, en doseringsenhed
Anvendelse: Næring til rodsystemet under  vækst perioden og som start gødskning
Funktion: Gødskning nede i jorden med granuleret gødning - kan også bruges til såning fx til raps eller efterafgrøder.

 

Tryktank

Terraland TN + Ferti-Box FB 1500 TN

Luft distribution af gødningen fra doseringsenheden ned i jorden 


Tilvalg

Gødningssæt

Gødningssæt

• FO 4000
• FO 5000
• FO 5000 L
• FO 6000

• FC 3500

• TN 3000 HM7RT
• TO 4000
• TO 5000
• TO 6000
• DO 4000
• DO 5000

• XO_F 4000
• XO_F 4500
• XO_F 5000
• XO_F 6000
• XO_F 8000
• XE 8000
• XE 10000
• XE 12000

CCI 200 Terminal

CCI 200 Terminal

Basic Terminal

Basic Terminal

FERTI-BOX FB_TN FERTI-BOX FB 1500 TN
Volumen l 1500
Antal doseringssystemer pcs 1
Total vægt kg 500

Fotografi