powrót do nowości
07.
sierpień
2015

Głęboka uprawa gleby z zachowaniem jej wilgotności przed siewem rzepaku

Po zbiorze jęczmienia wiosennego zaczynamy głęboką kultywację przed założeniem nowej uprawy rzepaku. ZS Dynin a.s. (duża czeska spółdzielnia) wybrała tzw. brytyjski sposób uprawy, który zaczyna się od głębokiej orki, następnie przechodzi do głębszych warstw uprawy i kończy oczywiście siewem. W odpowiednim okresie całego procesu, nasz Terraland został ustawiony na głębokość 35 cm, by dokonać zerwanie gleby. Następną czynnością było rozrzucenie obornika drobiowego. Obornik zostaje włączony do gleby, dzięki kultywatorowi, a następnie wierzchnia warstwa gleby zostaje uprawiona agregatem przedsiewnym Swifter SE 12000. Siew rzepaku jest ostatnią czynnością w całym procesie.

Odkąd susze i wysoka temperatura, zaczynają doskwierać naszym uprawom, odtąd zatrzymanie wilgoci w glebie jest burzliwym tematem. Odpowiednie agronomia potrzebuje konsolidacji gleby, a co za tym idzie zatrzymanie wilgoci w glebie nawet w płytszych jej warstwach. Właśnie w tym celu Terraland DO został agregatowany z wałami dogniatającymi. ZS Dynin dokonał wyboru maszyny, w której wał dogniatający Presspack, rozbija bryły oraz zamyka wierzchnią warstwę gleby, dzięki czemu woda może pozostać w glebie. Bez tej czynności mielibyśmy do czynienia z wyparowywaniem wody z dolnych warstw profilu glebowego.

Ciągany wał dogniatający Presspack PT 6000 agregatowany z Terraland TO 6000.

Transport ciągnika z maszyną z pola na pole, jest bardzo prostą czynnością.


Dwie ważne operację przed siewem rzepaku, dokonywane są w jednym przejeździe.

Ze względu na teleskopowy dyszel, unikamy kolizji na uwrociach.

Podczas zrywania suchej gleby, maszyna musi zapewnić zachowanie wilgotności w warstwie wierzchniej.


Wynik głębokiej uprawy bez wału dogniatającego po lewej oraz widok pola po jego użyciu. Ocena jest oczywista.

Wał dogniatający Presspack dokonuje intensywnego pocięcia. Bryły są z łatwością miażdżone.


Zrywanie na głębokości 32 cm i ugniatanie przez wał dogniatający Presspack podczas jednego przejazdu.

Widok doskonałej uprawy – podstawowe zabiegi agrotechniczne przed siewem rzepaku, zostały dokonane na odpowiednim poziomie.