Spółdzielnia rolniczo-handlowa Starosedlský Hrádekin w powiecie Příbram pracuje głównie z technologią rolniczą BEDNAR w połączeniu z ciągnikami John Deere. Spółdzielnia posiada do tej pory dziesięć maszyn BEDNAR, z których pierwszą kupili w 2001 roku, a ostatnią wiosną 2018. Jakie to maszyny? Jakie są ich doświadczenia? W tym artykule możesz dowiedzieć się wielu innych informacji od ZOD StarosedlskýHrádek.

Chińskie rolnictwo rozwija się bardzo dynamicznie, a stara technologia nie wystarcza na nowoczesne zapotrzebowania tej branży. Ostatniego roku, dostarczyliśmy pierwszy siewnik Bednar do Chin. Wiosną 2018 odbyły się pilotażowe demonstrację dla potencjalnych klientów, nie mogliśmy przeoczyć wydarzeń o tak wielkim znaczeniu.

Żniwa już rozpoczęta dlatego wiele naszych maszyn rusza w długo planowane pokazy, które rozpoczynają się wraz z pierwszymi skoszonymi hektarami. Tym razem w towarzystwie firmy Agromat i osoby Pana Andrzeja Giemzy.

BEDNAR FMT we współpracy z czeskimi specjalistami i rolnikami, przygotował dokument o kultywacji międzyrzędowej. Z niego dowiesz się o korzyściach płynących z tego rodzaju kultywacji w nowoczesnym rolnictwie, oraz pokażemy inne ciekawe i użyteczne informacje dotyczący tego rodzaju technologii.

W połowie kwietnia, przybyliśmy na Zachodnią Bohemię z naszym zestawem by zademonstrować głęboką kultywację z nawożeniem profilu glebowego, pod zasiew kukurydzy. Uprawa odbywała się na głębokość 30/35 cm a nawóz rozsiewany był na głębokości 20 cm.

We współpracy ze AOCP (Association of Oilseed Cultivators and Processors) w sezonie 2014/15 rozpoczęliśmy trzy letnie badania mające na celu porównanie wpływu na wzrost i plon rzepaku, kultywacji głębokiej z uprawą z tradycyjną. Testy były zlokalizowane w czterech miejscach w następujących organizacjacy rolniczych: AGRO Žlunice a.s., ZEA Rychnovsko a.s., VFU Brno ŠZP Nový Jičín oraz K+K Břilice. Wszystkie te miejsca znane są z występujących tam ciężkich gleb.

ATLAS HO i jego zastosowanie

Minionelato nie przyniosło wystarczającej ilości deszczu i rolnicy odczuwali problem przy uprawie ścierniska po żniwach.Sytuacja ta miała miejsce na południu Słowacji, a mianowicie w gospodarstwie Velkýchlasie,Agrolenss.r.o, z siedzibą spółki w Čenkovce, zarządzającej 1500 hektarami, specjalizującej się w produkcji roślinnej, głównie w uprawie kukurydzy, rzepaku, zbóż, ale również roślin strączkowych. Pola uprawane gospodarstwa znajdują się na terenach bogatych w gleby ciężkie, gdzie niemożliwa jest uprawa lekkimi bronami talerzowymi o mniejszych talerzach roboczych (520 mm), ze względu na przebyte susze. Dlatego zdecydowaliśmy się przetestować maszynę ATLAS HO o szerokości pięciu metrów (średnica talerzy roboczych 660 mm) przeznaczoną do ciążkich warunków.

Test ATLASA HO
ATLAS HO jest maszyną przeznaczoną do uprawy ścierniska kukurydzy, ale ze względów konstrukcyjnych możliwa jest płytka uprawa na głębokość 5 – 8 cm, pomimo wagi maszyny. Jest to głębokośćidealna do uprawyzbóż. Maksymalna głębokość pracy to 18 cm i jest ona wskazana do uprawy ścierniska kukurydzy. Dla porównania lekka talerzówka ze średnicą dysków 520 mm, może również pracować z głębokością 8cm. Jednakże maszyna nie była wystarczająco ciężka, aby pracować w tak trudnych warunkach, w których ATLAS HO 5000 nie miał problemów z dostaniem się do gleby i włączeniem resztek roślinnych. Zaletą tego testu jest również to, że właściciel używa ciągnika John Deere 8230 z siłą pociągową wystarczającą do szerokości pięciu metrów, obserwując prędkość roboczą 10 do 15 km / h.

“W tym roku mieliśmy naprawdę ekstremalne warunki i lekka talerzówka nie była wstanie penetrować gleby, która była twarda jak skała, oraz znajdowało się dodatkowo bardzo dużo resztek pożniwnych.Dlatego rozglądaliśmy się za ciężką talerzówką, z indywidualnym zabezpieczeniem talerzy, która potrafiłaby wykonać tą prace znacznie lepie.: – wytłumaczył operator maszyny.

Sucha i twarda gleba jest bardzo ciężka w uprawie pozniwnej

ATLAS HO 5000 ustawiony na 8 cm głębokości, ciągany traktorem 230 KM


Juraj Školka
juraj.skolka@bednarfmt.com
Tel.: +420 725 878 625

Bednar rozpoczyna działalność w Chinach

Bednar FMT rozpoczął Sprzedaż maszyn w kolejnym kraju. Tym razem są to Chiny.

Rolnictwo w Chinach jest bardzo zróżnicowane, ponieważ jest to bardzo duży kraj. Maszyny Bednar rozpoczęły swoja pracę w Chinach, pierwszą maszyną jest siewnik Omega. Beijing Agtopmach oraz lokalni rolnicy planują wykorzystanie tej kombinacji do siewu z jednoczesnym międzyrzędowym nawożeniem. Zaletą tej maszyny jest duża waga siewnika. Kolejną specyficzną cechą charakterystyczną Chińskiego rolnictwa jest duża dawka siewu zbóż, dla zbóż to jest do 450 kg/ha, a dla nawozu 350kg/ha. Podczas testów sekcja talerzowa pokazała co potrafi: pocięte zostały chwasty w bardzo dużej ilości i dokładnie włączone do gleby. Fakt ten stał się również zachętą dla rolników z innych części kraju.

Siewnik Omega OO 4000

Pierwsze spotkanie mechaników i nowej maszyny


Kolejnymi maszynami, które Bednar planuje zaprezentować w Chinach, są inne wersja pługów dłutowych Terraland oraz odpowiednio przystosowane do tego zbiorniki na nawóz FertiBox, i kultywator międzyrzędowy Row-Master (który będzie wykorzystany do pracy na polach ziemniaków). Mamy nadzieję i spodziewamy się, że chińscy rolnicy stopniowo dołączą do zadowolonych użytkowników, którzy mają okazję cieszyć się zaletami maszyn Bednar.

Ustawianie maszyny na polu z dużą ilości chwastów podczas testów

Dowód na efektywność pracy sekcji talerzowej w OMEGA OO


Nowości

Szukaj

Moja maszyna bednar

Pobierz

O nas