SWIFTERDISC XE

Potężny SWIFTERDISC XE jest szeroką, kompaktową broną talerzową z indywidualnym zawieszeniem talerzy roboczych i gumowym zabezpieczeniem, co daje nam maszynę szybką, wysokiej jakości do prac z ogromną ilością resztek pożniwnych oraz prac przedsiewnych.

Dzięki dużej szerokości i wysokiej prędkości pracy, możemy osiągnąć bardzo duża wydajność. Unikalny system składania maszyny umożliwia nam bezproblemowy transport drogowy.

Na każdym z ramion znajdują się dwa talerze robocze (Twin-Disc system).

maszyny, poprzez to samo ciśnienie znajdujace się na każdym talerzu roboczym, nawet na jej krańcach brony talerzowej, dzięki osi umiejscowionej przed sekcją talerzy roboczych dla przeniesienia siły ciężkości maszyna, by móc Teleskopowe poprzeczki utrzymują stabilność przy dużych prędkościach roboczych Wały także wspierają maszynę podczas uwroci Talerze karbowane lub A-disc, w dwóch rzędach z dużym prześwitem, dzięki systemowi Twin-Disc uzyskać stabilność pracy przy dużych prędkościach Dokładna głębokość pracy jest utrzymana na całej szerokości Oś jezdna znajduje się przed sekcją talerzy roboczych
Concept Swifterdisc XE
Typ maszyny: ciągana, kompaktowa brona talerzowa
System roboczy: 2 rzędy karbowanych talerzy 520×5 mm (talerze karbowana lub A-discs), tylny wał doprawiający (rurowy, stalowy segmentowy,
 V-ring, roadpacker, podwójny U-ring, podwójny, cutpack – po szczegółowe informację dot. wałów patrz str. 60)
Zabezpieczenie: każde z ramię z bezobsługowym zabezpieczeniem gumowym
Zastosowanie: szybka, tania w eksploatacji uprawa pożniwna i przedsiewna
Prace polowe: spulchnienie warstwy wierzchniej, cięcie i równomierne wymieszanie resztek pożniwnych, zaburzanie kapilarności, wyrównanie i zagęszczenie

 

Doskonała płytka uprawa, równomierne mieszanie resztek pożniwnych na dużym obszarze.

Ostateczne zagęszczenie i wygładzenie powierzchni dzięki wałom (8 rodzajów wałów).

Prosty transport dzięki unikalnemu systemowi składania maszyny, który sprawia kompaktową pozycję transportową.


Agronomiczne zalety maszyny

 1. Obrabiając ściernisko bezpośrednio po zbiorach wykorzystasz doskonale resztkową wilgotność gleby.
 2. Szybka podorywka stanowi podstawę sterowanego procesu wykiełkowania resztek zbóż i chwastów po zbiorach.
 3. Płytkie opracowanie oznacza zwiększenie ilości humusu w górnej warstwie gleby. Gleba jest bardziej przepuszczalna (brak skorupy glebowej).
 4. Bardzo dobry efekt rozdrabniania zawdzięczamy, znacznej prędkości roboczej maszyny oraz uzyskanej dużej prędkości obwodowej wałów doprawiających. Pole jest pozbawione brył i bardzo dobrze wyrównane.
 1. Zamknięcie i zagęszczenie obrabianej powierzchni zapewni równomierny wzrost samosiewu i chwastów.
 2. Przestrzeganie terminów agrotechnicznych dzięki wysokiej wydajności maszyny
 3. Uniwersalne narzędzia do podorywki, przygotowania gleby, siewu i siania poplonów przy użyciu siewnika Alfa.
Swifterdisc

Zalety przynoszące oszczędności i lepszy plon

 1. Wysokojakościowa obróbka w trakcie jednego przejazdu – jeden przejazd zamiast kilku, dobre pocięcie, wymieszanie i wprowadzenie do gleby materiałów roślinnych zwłaszcza dzięki profilowanym agresywnym tarczom A.
 2. Wysokie prędkości robocze – oznaczają zmniejszenie kosztów w stosunku do ilości godzin spędzonych na polu. wysokie prędkości są możliwe dzięki wysokiej stabilności maszyny.
 1. Duża wydajność powierzchniowa – SwifterDisc to lekka kompaktowa brona talerzowa, którą można zagregować także z ciągnikami niższych mocach, przy czym szerokość i prędkość robocza zagwarantują wysoką wydajność.
 2. Niskie koszty konserwacji – długie terminy eksploatacji elementów roboczych.
 
Agronom Jako wielki plus maszyny w porównaniu do konkurencji należy przytoczyć jej stabilność i sztywność nawet przy większych prędkościach, maszyna nie skacze, utrzymuje równomierną głębokość roboczą w całym profilu i dzięki wielkim prędkościom roboczym osiąga doskonałe przewrócenie resztek roślinności, nie mówiąc o wysokiej wydajności dziennej.

Milan Hlaváček | obsługa maszyny
Lupofyt s.r.o. Chrastany | powiat Rakovnik
areał: 1 940 ha | maszyna: SwifterDisc XE 10000

Swifterdisc

Swifterdisc można zastosować do

 1. Płytkiej szybkiej podorywki ścierniska do pobudzenia kiełkowania samosiewów, chwastów i naruszenie kapilarności.
 2. Zachowania wilgoci w glebie przez ponowne zagęszczenie powierzchni tylnym wałem doprawiającym tuż po zbiorach.
 3. Przygotowanie przedsiewne włącznie z wyrównaniem głębokiej bruzdy.
 1. Wprowadzenia do gleby materiałów roślinnych takich jak międzyplony (gorczyca itp.).
 2. Do wysiewu międzyplonów i traw przy użyciu Alfa Drillu.

Przykład pracy po zbożu

Ukázka práce po obilovině
maszyna: SwifterDisc XE 10000
głębokość obróbki: 7 cm
ilość przejazdów: 1
szybkość robocza: 18 km/godz.
zużycie paliwa: 6,5 l/ha

PRZYKŁAD PRACY W GRUBEJ BRUŹDZIE

Ukázka práce v hrubé brázdě
maszyna: SwifterDisc XO 6000 F
głębokość obróbki: 12 cm
ilość przejazdów: 1
szybkość robocza: 10 km/godz.
zużycie paliwa: 9 l/ha

Więcej dla jakości pracy

TARCZE-A
Nowa dymensja jakości pracy

Tarcza o specjalnym kształcie średnicy 520 mm i grubości ściany 5 mm o znacząco wyższym działaniu tnącym i mieszającym w porównaniu do tradycyjnych tarczy wycinanych. Tarcze A po obwodzie są zakończone wielką ilością ostrzy dla łatwego wprowadzenia w glebę większej ilości resztek roślinnych. Dzięki ostrym ostrzom bardzo efektywnie tną resztki roślinne. Profilowany kształt ponadto umożliwia pobieranie z gleby większej ilości ziemi niż ma to miejsce w przypadku standardowych tarczy zębatych. Każdy występ na tarczy podnosi ziemię i niesie ją w kierunku mulczowania resztek roślin, gdzie następuje wymieszanie. Wynik jest doskonały.

Ostrza z wyraźną

zdolnością cięcia
 

Kierunek rotacji

tarczy

Profilowanie wytwarza

więcej gliny dla

opuszczenia resztek

roślinnych

 

TWIN-DISC GWARANTUJE WIĘKSZĄ EFEKTYWNOŚĆ

Tarcze pracują w parze na jednej słupicy. Dzięki takiemu rozwiązaniu odległość pomiędzy poszczególnymi słupicami jest większa (50 cm). Oznacza to więcej przestrzeni dla przechodzenia materiału przez maszynę. Maszyna może płynnie pracować, nawet jeśli kombajn pozostawił na polu kępę słomy. SwifterDisc materiały potnie, rozciągnie, wymiesza z glebą i wprowadzi do gleby.

SPRYTNE SKŁADANIE DO PRZODU

Proste składanie sekcji roboczych do przodu na dyszel daje maszynie małe wymiary transportowe.

KOMPAKTOWE WYMIARY TRANSPORTOWE

Kompaktowe wymiary transportowe zagwarantują ci łatwy przewóz po drogach publicznych – długość maszyny 8,6 m, szerokość robocza 12 m, szerokość 3 m.

Dlaczego podorywka powinna zostac zrobiona, zaraz po żniwach

Podstawą prawidłowego wzrostu hodowanych roślin, są odpowiednio prowadzone zabiegi zaraz po zbiorach. Po kultywacji ścierniska bezpośrednio po zbiorach wykorzystujemy wilgoć gleby, która była chroniona przed słońcem poprzez łodygi roślin.

Szybka podorywka zapewnia pewne i równomierne kiełkowanie samosiewów i chwastów. Podstawą tego sukcesu jest, minimalny odstęp czasowy pomiędzy żniwami, a ponownym siewem. Bez względu, czy preferujemy uprawę tradycyjną czy uproszczoną.

Swifterdisc

TARCZA O ŚREDNICY 520×5 MM

Brony talerzowe SwifterDisc są w standardzie wyposażone w karbowane tarcze średnicy 520×5 mm. Za dopłatą można maszynę wyposażyć w agresywny typ profilowanej tarczy A.

OSIOWE BEZOBSŁUGOWE ŁOŻYSKA

Osiowe łożyska kulkowe skośne, są zamknięte 2 statycznymi i 1 dynamiczną uszczelką kasetową z czterema zabezpieczającymi żebrami, i poruszają się w nieruchomej metalowej obudowie.

1 – dynamiczna uszczelka kasetowa z czterema żebrami,
2 – metalowa obudowa,
3 – uszczelka statyczna
4 – czteropunktowe łożysko,
5 – podwójna uszczelka

ZABEZPIECZENIE TARCZY

Gumowe segmenty amortyzują uderzenia powstające w trakcie uprawienia gleby. Maszyna pracuje szybko i bezobsługowo nawet w bardzo trudnych warunkach. Guma jest wysokiej jakości o długiej żywotności!

OSŁONY BOCZNE

Maszyny swifterdisc można wyposażyć w osłony boczne (tarcze), zapobiegające powstawaniu bruzd po bokach maszyny. poszczególne przejazdy nie są widoczne.

Hydrauliczna przednia włóka – crushbar

Modele Swifterdisc XO_F i XE można wyposażyć w przednią włókę sterowaną hydraulicznie. Wyrównuje ona grunt, łącznie z grubą skibą przed pracą sekcji talerzowej.

HYDRAULICZNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ

Głębokość roboczą można regulować w prosty sposób, za pomocą tylnych wałów oraz na przednich kołach podporowych. Głębokość roboczą można ustawiać mechanicznie lub hydraulicznie.

Stabilna uprawa, prawidłowe wyrównanie

Podorywkę należy wykonywać równo w kierunku poziomym do kierunku jazdy oraz w kierunku jazdy. Aby osiągnąć wyrównany, niepofalowany grunt maszyna powinna pracować spokojnie i stabilnie. Jakiekolwiek niepożądane ruchy maszyny, spowodowane np.

przez jej kołysanie, powodują braki w wyrównaniu pola. Wykonuj podorywkę przy użyciu stabilnych maszyn BEDNAR SwifterDisc cechującymi się dobrym rozkładem środka ciężkości!

Elementy robocze

Tarcze zębate

Tarcze zębate

• 520 x 5 mm

Tarcze AGRESIV

Tarcze AGRESIV

• 520 × 5 mm

Pakery

Rurowy

Rurowy

A traditional packer with stainless steel rods that have a classic crumbling effect.
Waga: 110 kg / m
Średnica: 635 mm

Wał podwójny

Wał podwójny

Idealny do dwustopniowego uprawiania średnich i lekkich gleb w suchych warunkach.
Waga: 238 kg / m
Średnica: 370/470 mm

V-RING wał

V-RING wał

Stalowy wał typu obręczowego o profilu „V”. Dla intensywnego kruszenia i kompensacji.
Waga: 176 kg / m 
Średnica: 630 mm

Stalowy segmentowy

Stalowy segmentowy

Wał zbudowany ze stalowych segmentów dla maksymalnej wydajności przy ugniataniu, przeznaczony
do wszystkich typów gleb.
Waga: 177 kg/m 
Średnica: 525 mm

Podwójny U-ring wał

Podwójny U-ring wał

Podwójny wał stalowy z samoczyszczącym efektem, doskonałe własności kruszenia i niskiej lepkości dzieki profilowi „U”.
Waga: 163 kg / m
Średnica: 600 mm

CUTPACK wał

CUTPACK wał

Bardzo ciężki stalowy wał z predyspozycjami do cięcia w ciężkich warunkach.
waga: 235 kg/m
średnica: 630 mm

Zaczep

Ucho zaczepu

Ucho zaczepu

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

Podstawa

Osłony boczne

Osłony boczne

Przednie koła podporowe

Przednie koła podporowe

Opcje

Powiększenia dyszela

Powiększenia dyszela

500 mm • 1000 mm • 1500 mm

Crushbar

Crushbar

Crushbar wzmocniony

Crushbar wzmocniony

Hydrauliczna regulacja głębokości

Hydrauliczna regulacja głębokości

Zestaw nawozowy

Zestaw nawozowy

Hydrauliczna regulacja głębokości

Hydrauliczna regulacja głębokości

SWIFTERDISC XE XE 10000 XE 12000
Szerokość robocza m 10 12
Szerokość transportowa m 3 3
Długość transportowa m 7.5 - 8.7 8.1 - 9.2
Głębokość robocza* cm 2 - 12 2 - 12
Liczba talerzy roboczych szt 80 96
Zalecana moc ciągnika* HP 300 - 350 400 - 450
Waga** kg 7700 - 9300 8600 - 10800

**w zależności od warunków polowych
**w zależności od wyposażenia maszyny

Wideo

SWIFTERDISC XE
SWIFTERDISC XE
SWIFTERDISC XE

Zdjęcie

Ulotka

Talerz zębaty 520 × 5 mm

Talerz zębaty 520 × 5 mm

XO_F, XE

 • 1 - KM060286 TALERZ 1
 • 2 - KM000489 ŚRUBA 6
 • 3 - KM000056 PODKŁADKA 6
 • 4 - KM040146 PIASTA 1
A-Disc 520 × 5 mm

A-Disc 520 × 5 mm

XO_F, XE

 • 1 - KM060230 TALERZ 1
 • 2 - KM000489 ŚRUBA 6
 • 3 - KM000056 PODKŁADKA 6
 • 4 - KM040146 PIASTA 1
Talerz ograniczający – lewy

Talerz ograniczający – lewy

XO_F, XE

 • 1 - KM060251 TALERZ 1
 • 2 - KM000489 ŚRUBA 6
 • 3 - KM000056 PODKŁADKA 6
 • 4 - KM040146 PIASTA 1
Talerz ograniczający – prawy

Talerz ograniczający – prawy

XO_F, XE

 • 1 - KM060250 TALERZ 1
 • 2 - KM000489 ŚRUBA 6
 • 3 - KM000056 PODKŁADKA 6
 • 4 - KM040146 PIASTA 1
Łopatka włóki Crushbar

Łopatka włóki Crushbar

XO_F, XE

 • 1 - KM060349 SŁUPICA 1
 • 2 - KM060369 ŁOPATKA 1
 • 3 - KM000851 ŚRUBA 2
 • 4 - KM000848 NAKRĘTKA 2
Zgarniacz – wał V-Ring

Zgarniacz – wał V-Ring

XO_F, XE

 • 1 - 00037392 ZGARNIACZ 1
 • 2 - KM000395 ŚRUBA 1
 • 3 - KM000081 PODKŁADKA 1
 • 4 - KM000155 NAKRĘTKA 1
 • 5 - 00000754 UCHWYT 1
Zgarniacz – wał segmentowy

Zgarniacz – wał segmentowy

XO_F, XE

 • 1 - 00029738 ZGARNIACZ 1
 • 2 - KM000395 ŚRUBA 1
 • 3 - KM000081 PODKŁADKA 1
 • 4 - KM000155 NAKRĘTKA 1
 • 5 - 00046596 UCHWYT 1