SWIFTER SO

SWIFTER SO jest tradycyjnym półzawieszanym kompaktorem, który wykonuje wszystkie operacje przygotowanie gleby pod siew w jednym przejeździe nawet przy ciężkich warunkach..

Maszyna używana zarówna w tradycyjnej jak i minimalnej uprawie.

Uniwersalny system wymiany sekcji roboczych pozwala na szybką wymianę: lemiesze/gęsiostopki, redlice SB, ostrza gamma i sekcja talerzowa (SwifterDisc SO). Ten system został nazwany Swifter Concept..

Przednia włóka crosskill 350 mm Podwójny wał Zawieszenie sekcji roboczych CRUSHBAR - hydraulicznie regulowana włóka łopatkowa Wały płaskownikowe 2 rzędy lemieszy z elstyczną słupicą 4 rzędy ostrzy gamma 4 rzędy ostrzy SB Przedni wał kruszący Włóka równająca za słupicami Finish wałek Tylna włóka równająca regulowana mechanicznie
Concept Swifter SO

Sekcja – gesiostopki/lemiesze

270 mm lemiesze nakładające się na siebie zapewniają podcięcie podłoża na całej szerokości, tworząc bardzo solidne podłoże. Jednoczesny kąt pracy powoduje podcięcie gleby i dokładne jej uprawienie. Każdy element roboczy zamontowany jest na sprężystej słupicy zapewniajacej efekt „3D” (ruch poziomy i pionowy), który chroni element roboczy przed uszkodzeniem.

Sekcja – gamma

4 rzędy ostrzy gamma z ujemnym kątem pracy do delikatnej uprawy, napowietrzenia i zacieplenia podłoża, do poprawy gospodarki wodnej na powierzchni oraz braku wyciągania wilgoci zimowej na powierzchnie. Jest to bardzo przydatne przy wczesnych wiosennych uprawach. Zawieszenie elementów roboczych pozwala na wysoką prędkość roboczą do 15 km/h. Daje nam to, jakże ważną, oszczędność czasu wczesną wiosną.

Sekcja – ostrza SB

Ostrza ułożone są w 4 rzędach, z zabezpieczeniem na sprężystej słupicy, zapewniającej bezpieczną uprawę wiosenną. Kąt pracy zapobiega pionowemu mieszaniu gleby, zachowaniu wilgoci, bardzo ważnej dla szybkich wschodów. Element roboczy może być zmniejszony, mamy możliwość wyboru ostrzy SB z 150×4 mm.


Zastosowanie – letnie i jesienne prace przedsiewne wymagające, podcięcia i wymieszania po poprzednich żniwach.

Zastosowanie – do wiosennej uprawy, do poprawy gospodarki wodnej.

Zastosowanie – wiosenne przygotowanie z zachowaniem wilgoci. Szczególnie przydatny przy siewie buraka.


 

Typ maszyny: półzawieszany agregat przedsiewny
System roboczy: przednia włóka równająca, wał strunowy, 2 rzędy lemieszy 270 mm (4 rzędy ostrzy gamma, 4 rzędy redlic SB) włóka równająca, tylny wał kruszący (podwójny strunowy, podwójny crosskill, crosskill do kamieni – po więcej i nformacji dot. wałów patrz str. 60)
Zabezpieczenie: gęsiostopki – słupica sprężynowa, gamma – słupica elastyczna, czuby SB – słupica elastyczna, wszystkie sekcje sprężynami listwowymi
Zastosowanie: szybki i tani sposób przygotowania uniwersalnego podłoża pod siew
Prace polowe: wyrównania powierzchni gleby, kruszenie, zagęszczenie i wymieszanie (spulchnienie i zacieplenie), rozdrobnienie i zagęszczenie

 

Unikalny system wymiany sekcji roboczych (Swifter Concept 3 w 1) – lemiesze, ostrza gamma, redlice SB i talerze.

Osiem operacji podczas jednego przejazdu idealnie przygotowuję każdy rodzaj gleby pod siew.

Jeden przejazd w ciężkich warunkach, przy dużej prędkości i można siać bez żadnych obaw.


Agronomiczne zalety maszyny

 1. Zespolenie kilku operacji roboczych w jednej maszynie, przynosi niższe koszty na przygotowanie gruntu.
 2. 3 regulowane włóki, wytwarzają idealnie wyrównane podłoże bez żadnych kompromisów.
 3. Wysoka wydajność i stałe utrzymanie głębokości pracy, optymalizuje tworzenie upraw.
 1. Doskonałe rozdrobnienie grud, dzięki rozwiązaniu technicznemu wały crosskill i finish wałek. agresywność kruszenia zwiększa się poprzez zwiększenie obwodowej prędkości wałka.
 2. Wykorzystanie maszyny w gospodarstwach konwencjonalnych (po orce) jak i również w technologiach uproszczonych.
 3. Dzięki rozwiązaniom technicznym maszyny i możliwością pracy na wysokich prędkościach roboczych, dotrzymujemy wymaganych terminów agrotechnicznych.
Swifter

Wymienne sekcje robocze

GĘSIOSTOPKOWE SEKCJE ROBOCZE

Nachodzące na siebie gęsiostopki 270 mm w 2 szeregach, gwarantują podcięcie profilu glebowego na całej szerokości roboczej maszyny, przez co powstanie solidne podłoże siewne. Jednocześnie gleba jest mocno uprawiana, dzięki kątowi roboczemu gęsiostopek, wskutek czego powstaje spulchniona warstwa wierzchnia. Każda gęsiostopka jest zamocowana na elastycznej słupicy, umożliwiającej „3D efekt” (ruch w poziomie i w pionie), który chroni gęsiostopkę przed uszkodzeniem.

Wykorzystaj do – przygotowania letniego i jesiennego, gdy należy glebę spulchnić i wymieszać po poprzednich zbiorach.

SEKCJA ROBOCZA Z OSTRZAMI GAMMA

4 rzędy ostrzy gamma pod ujemnym kątem, przewietrzą i ocieplą glebę bez wynoszenia mokrych cząsteczek na powierzchnię, dzięki czemu zachowamy wilgoć w glebie. Jest to bardzo ważne do szybkego rozruchu wzrostu roślin jarych. Zawieszenie każdej słupicy umożliwia pracę przy dużych prędkościach (do 15 km/godz.). Co oznacza oszczędność czasu, tak pożądanego w pracach wiosennych.

Wykorzystaj do – wiosennych przygotowań przedsiewnych, z zachowaniem zimowej wilgoci w glebie.

SEKCJE ROBOCZE Z ZĘBAMI WIOSENNYMI (SEKCI SB)

Sekcje robocze typu S przeznaczone do prac wiosennych, umieszczone są w 4 rzędach zapewniając jakościową uprawę. Kąt pracy zębów nie wywołuje pionowego mieszania gleby, utrzymanie wilgoci na wiosnę jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość i szybkość procesu kiełkowania. Ponadto, wymagana jest ograniczona moc.

Zastosowanie – Przygotowanie wiosennego siewu utrzymując wilgoć. Szczególnie nadaje się do upraw buraka cukrowego.

ZAWIESZENIE SEKCJI ROBOCZYCH

Sekcje robocze maszyny są zawieszone na sprężynowych listwach. jakiekolwiek wstrząsy podczas pracy, są zamortyzowane poprzez wspomniane listwy. maszyna pracuje spokojnie i na dużej prędkości.

Nieuniknione oszczędności dzięki

 1. Połączeniu aż 8 operacji w jednym przejeździe = jeden przejazd zamiast kilku.
 2. Wysokim prędkościom roboczym = skrócenie potrzebnego czasu, łatwe przestrzeganie terminów agrotechnicznych.
 1. Ograniczeniu ilości przejazdów = pomaga uniknąć zagęszczenia gleby, przez co wspomaga przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju rolnictwa.
 2. Doskonale przygotowanemu łożu siewnemu = wysokiej jakości i szybszej praca maszyny siewczej, warunek konieczny dla dobrego wzrostu roślin.
 
Portrait Nie jest wyjątkiem, że na naszych polach spotykamy się z ekstremalnie trudnymi warunkami. Swifter się u mnie sprawdził również w przygotowaniu wilgotnej gleby, kiedy potrafił przygotować bruzdę. Zawieszenie ramy przyczynia się do wygodnej pracy. Bez wahania zainwestował bym w przygotowanie gleby Swifterem poraz kolejny.

Jiri Richter
prywatny rolnik
Republika Czeska

Swifter

Ze swiftera skorzystasz do przygotowania łoża siewnego w

W systemach rolnictwa konwencjonalnego z orką – resztki roślinności orka wprowadzi do większych głębokości i skiby „obrobione” przez zimę bardzo łatwo można opracować jednym przejazdem. W trudniejszych warunkach zalecamy 2 przejazdy, po których pole zamieni się dosłownie w „ogród”.

W systemach minimalizacyjnych bez orki – dużą rolę odgrywa tu przede wszystkim poprzednia praca z resztkami roślinnymi, ich długość, głębokość wymieszanie i faza rozkładu. Aby móc najlepiej wykorzystać Swiftera, resztki roślinności w glebie nie powinny być większe niż 5 cm (co z powodzeniem zapewni wcześniejsze mulczowanie) i równomiernie wprowadzone do gleby na głębokość powyżej 7 cm. Zapewni nam to, brak wyciągania przez gęsiostopki resztek roślinnych na powierzchnię.

POKAZ PRACY W SYSTEMACH Z ORKĄ

Przemarznięte skiby swifter obrobi za jednym przejazdem do niemal doskonałej płaszczyzny. w przypadku bardzo suchych warunków niezbędne są dwa przejazdy.

POKAZ PRACY W SYSTEMACH BEZ ORKI

Pod warunkiem dobrego wymieszania resztek roślinności, swiftery z łatwością sobie poradzą w bezorkowych systemach upraw.

POKAZ PRACY W OKRESIE LETNIM

Przygotowanie łoża siewnego w okresie letnim jest bardzo problematyczne, ze względu na powstawanie suchych i twardych brył, skib wskutek działania ostrych promieni słonecznych i suszy. System 3–4 wałów gwarantuje dobre rozkruszenie i przygotowanie gleby, np. do siewu rzepaku ozimego.

Swifter

Wiosenne i letnie przygotowanie przedsiewcze

Wiosenne przygotowanie przedsiewne – w wyniku nieodpowiedniego gospodarowania glebą (uszkodzenie struktury gleby) i jej wilgocią, możemy na wiosnę spowodować szkody, które wyraźnie wpłyną na efekt końcowy żniw. Zbyt wczesne wejście w glebę powoduje jej lepkość, przeciwnie, zbyt późny termin przygotowania oznacza obniżenie zasobów wodnych dla roślin jarych. Dlatego na wiosnę potrzeba dokonywać jak najmniejszej ilości przejazdów i wybierać odpowiednią dojrzałość gleby do przygotowania. BEDNAR Swifter ma taką kolejność elementów roboczych, która jest w stanie szybko i dobrze przygotować glebę i jej wierzchnią strukturę bez utraty wilgoci. Jeśli gleba jest przygotowywana np. pod wysiew buraka cukrowego, należy wybrać sekcje SB, które podetną glebę na całej szerokości roboczej bez poziomego mieszania. Dzięki temu zachowana jest wilgoć i wytworzone zostaje solidne dno do dokładnego wysiania nasion. Dla kukurydzy odpowiednie jest szybkie przewietrzenie i ogrzanie za pomocą sekcji z ostrzami gamma bez wynoszenia mokrych cząstek na powierzchnię.

Letnie przygotowanie przedsiewcze – podobne komplikacje jak w przypadku przygotowania wiosennego maja miejsce także latem, kiedy często potrzeba w trakcie żniw przygotować glebę tak, żeby można było zacząć wysiew i to przeważnie rzepak ozimy oraz kolejne rośliny. Latem śnieg i mróz nie pomogą obrobić glebę do odpowiedniej rozpadającej się struktury, jak to ma miejsce zawsze zimą przed wiosennym przygotowaniem. Latem niezbędne jest intensywne przygotowanie przedsiewne, do którego odpowiednia jest sekcja lemieszy, tworzona przez dwa rzędy lemieszy strzałkowych (270 mm) zachodzących na siebie. Gleba jest dzięki ich agresywnemu kątowi obrobiona i przemieszana. Całkowitą finalizację przygotowania przedsiewnego zapewnią tylne walce crosskill, które mogą być uzupełnione o walec finish. To połączenie, które odpowiednie jest do mniejszych typów nasion (np. nasiona rzepaku), wytworzy odpowiednią delikatną strukturę i to w trakcie bardzo suchego lata.

Swifter

Tworzenie idelanej struktury przedsiewnej

 1. Doskonale wyrównanie gleby na przygotowywanej działce, do idelanej płaszczyzny po poprzednich operacjach roboczych, jest niezbędnym i podstawowym składnikiem przygotowanie przedsiewnego.
 2. Ocieplenie i przewietrzenie profilu glebowego jest pierwszym założeniem dla szybkiego, jednolitego wzrostu wszystkich wysianych roślin.
 3. Wytworzenie precyzyjnego podłoża w ramach całej przygotowywanej działki, zapewni dokładne ustawienie głębokości roboczej kompaktora przedsiewnego, na podstawie agro wymagań przyszłej rośliny.
 1. Idealna struktura i proporcja cząsteczek glebowych ułatwia wzrost roślin. cząsteczki glebowe odpowiedniego rozmiaru w ramach całej działki, tworzą integralną część idelanego podłoża siewnego.
 2. Skonsolidowane podłoże pod wierzchnią przygotowaną warstwą przywraca glebowy reżim wodny, który jest niezbędny do rozruchu nasion.

JEDNOLITY WZROST ROŚLIN

Dostęp ciepła i powietrza

Jednolicie przewietrzony profil glebowy pod siew

Skonsolidowane podłoże z przywróconym reżimem wodnym

Przygotowanie łoża siewnego w trudnych warunkach

Wilgotna i ciężka gleba – Swifter poradzi sobie w jednym przejeździe ze skomplikowanymi warunkami wilgotnej i ciężkiej gleby, dzięki wyszukanym częściom roboczym i tylnym podwójnym wałom crosskill zachodzącym na siebie.

Kamienista gleba – przy kamienistych warunkach glebowych, walce croskill można odsunąć jeden od drugiego. Nie dochodzi w ten sposób do zablokowania walców kamieniami. Można pracować i przygotować wysokiej jakości łoże siewne nawet w tak trudnych warunkach.

Gleba z dużą ilością resztek pożniwnych – Swifter jest w stanie pracować z dużą ilością resztek pożniwnych, które zostały na powierzchni po zimie. Do tego typu pracy idealnie nadaje się sekcja z lemieszami.

Łoże siewne jest podcięte na całej szerokości roboczej maszyny na stałej głębokości. Wysokiej jakości podłoże jest bardzo ważne dla jednolitego wzrostu roślin. BEDNAR Swifter wytworzy wysokiej jakości łoże siewne nawet w najtrudniejszych warunkach.

Swifter

Elementy robocze

Redlice Gama

Redlice Gama

Gęsiostopy

Gęsiostopy

Czuby SB

Czuby SB

Long Life Redlica Gamma

Long Life Redlica Gamma

Pakery

podwójny wał strunowy

podwójny wał strunowy

Przystosowany do intensywnego wzruszenia lekkich gleb przez cały rok.
Waga: 238 kg / m
Średnica: 370 mm

Podwójny wał crosskill

Podwójny wał crosskill

IIdealny do wszystkich gleb wymagających intensywnego ugniecenia i rozkruszenia frakcji. Samoczyszczący.
Waga: 194 kg / m
Średnica: 350 mm

Podwójny wał crosskill

Podwójny wał crosskill

IIdealny do wszystkich gleb wymagających intensywnego ugniecenia i rozkruszenia frakcji. Samoczyszczący.
Waga: 194 kg / m
Średnica: 440 mm

Zaczep

Standard średnica

Standard średnica

układ mocowania III. cat.

„u“ belka

„u“ belka

układ mocowania III. cat.

Podstawa

Mechanicznie regulowana włóka

Mechanicznie regulowana włóka

Opcje

Crushbar wzmocniony

Crushbar wzmocniony

Crushbar

Crushbar

Włóka wyrównująca za przednim wałkiem strunowym

Włóka wyrównująca za przednim wałkiem strunowym

Włóka wyrównująca

Włóka wyrównująca

Zęby brony

Zęby brony

Finish wałek

Finish wałek

270 mm

SWIFTER SO SO 4000 SO 5000 SO 6000 2S SO 6000 4S SO 7000
Szerokość robocza m 4 5 6.1 6.2 7.2
Szerokość transportowa m 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
Długość transportowa m 7 7 7 7 7
Głębokość robocza* cm 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Liczba lemieszy szt 16 20 24 24 28
Liczba lemieszy SB szt 30 38 45 45 53
Liczba ostrzy gamma szt 40 48 60 60 70
Zalecana moc ciągnika* HP 120 - 150 145 - 200 150 - 210 155 - 215 180 - 220
Waga** kg 3100 - 4100 3500 - 4800 4000 - 5500 4300 - 5800 5000 - 6500

w zależności od warunków polowych
**w zależności od wyposażenia maszyny

Wideo

SWIFTER SO

Zdjęcie

Ulotka

Łopatka włóki Crushbar

Łopatka włóki Crushbar

SO

 • 1 - KM060189 SŁUPICA 1
 • 2 - KM060136 ŁOPATKA 1
 • 3 - KM000851 ŚRUBA 2
 • 4 - KM000848 NAKRĘTKA 2
Jednorzędowa sekcja wyrównująca

Jednorzędowa sekcja wyrównująca

SO

 • 1 - KM030007 ELEMENT BRONY 1
 • 2 - 00002940 PODKŁADKA 1
 • 3 - KM380001 STRZEMIĘ 1
 • 4 - KM000154 NAKRĘTKA 1
Redlica SB

Redlica SB

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060254 SŁUPICA 1
 • 2 - KM060288 REDLICA 1
 • 3 - KM000868 ŚRUBA 1
 • 4 - KM000848 NAKRĘTKA 1
Redlica Gamma

Redlica Gamma

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 SŁUPICA 1
 • 2 - KM060142 DŁUTO 1
 • 3 - KM000221 ŚRUBA 1
 • 4 - KM000096 NAKRĘTKA 1
Redlica

Redlica

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 REDLICA 1
 • 2 - KM000903 ŚRUBA 2
 • 3 - KM000296 NAKRĘTKA 2
Redlica spulchniacza śladów

Redlica spulchniacza śladów

SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060086 REDLICA 1
 • 2 - KM000616 ŚRUBA 1
 • 3 - KM000296 NAKRĘTKA 1
Redlica – prawa

Redlica – prawa

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 REDLICA 1
 • 2 - KM000903 ŚRUBA 2
 • 3 - KM000296 NAKRĘTKA 2
 • 4 - x x 0
 • 5 - KM060083 SŁUPICA 1
Redlica – lewa

Redlica – lewa

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 REDLICA 1
 • 2 - KM000903 ŚRUBA 2
 • 3 - KM000296 NAKRĘTKA 2
 • 4 - KM060084 SŁUPICA 1
Long Life Redlica Gamma

Long Life Redlica Gamma

SN, SO, SO_F, SE, SM, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 SŁUPICA 1
 • 2 - KM060416 DŁUTO 1
 • 3 - KM000221 ŚRUBA 1
 • 4 - KM000096 NAKRĘTKA 1