SWIFTER SE

SWIFTER SE jest ciąganym agregatem przedsiewnym o wielkiej szerokości, potrafiącym przygotować podłoże siewne w jednym przejeździe nawet ciężkich warunkach, bezpośrednio po orce.

Nowy model charakteryzuje się optymalnymi wymiarami transportowymi, dzięki ruchowi do przodu przy składaniu. Ułatwia to poruszanie się w trudnym terenie.

Łatwa wymiana sekcji roboczych (gęsiostopki, ostrza gamma, czuby SB).

2 rzędy lemieszy z elstyczną słupicą 4 rzędy ostrzy gamma 4 rzędy ostrzy SB) Tylne wały kruszaceTylna włóka równająca Włóka krusząca za przednim wałem Przednie wały kruszące CRUSHBAR - hydraulicznie Spulchniacze Przednia włóka Włóka równająca Finish wałek regulowana włóka łopatkowa regulowana mechanicznie
Concept Swifter SE

Sekcja – gesiostopki/lemiesze

270 mm lemiesze nakładające się na siebie zapewniają podcięcie podłoża na całej szerokości, tworząc bardzo solidne podłoże. Jednoczesny kąt pracy powoduje podcięcie gleby i dokładne jej uprawienie. Każdy element roboczy zamontowany jest na sprężystej słupicy zapewniajacej efekt „3D” (ruch poziomy i pionowy), który chroni element roboczy przed uszkodzeniem.

Sekcja – gamma

4 rzędy ostrzy gamma z ujemnym kątem pracy do delikatnej uprawy, napowietrzenia i zacieplenia podłoża, do poprawy gospodarki wodnej na powierzchni oraz braku wyciągania wilgoci zimowej na powierzchnie. Jest to bardzo przydatne przy wczesnych wiosennych uprawach. Zawieszenie elementów roboczych pozwala na wysoką prędkość roboczą do 15 km/h. Daje nam to, jakże ważną, oszczędność czasu wczesną wiosną.

Sekcja – ostrza SB

Ostrza ułożone są w 4 rzędach, z zabezpieczeniem na sprężystej słupicy, zapewniającej bezpieczną uprawę wiosenną. Kąt pracy zapobiega pionowemu mieszaniu gleby, zachowaniu wilgoci, bardzo ważnej dla szybkich wschodów. Element roboczy może być zmniejszony, mamy możliwość wyboru ostrzy SB z 150×4 mm.


Zastosowanie – letnie i jesienne prace przedsiewne wymagające, podcięcia i wymieszania po poprzednich żniwach.

Zastosowanie – do wiosennej uprawy, do poprawy gospodarki wodnej.

Zastosowanie – wiosenne przygotowanie z zachowaniem wilgoci. Szczególnie przydatny przy siewie buraka.


 

Typ maszyny: ciągany agregat przedsiewny
System roboczy: przednia włóka równająca, wał strunowy, 2 rzedy lemieszy 270×8 mm (4 rzędy ostrzy gamma / czuby SB w 4 rzędach150×4 mm), włóka równająca, tylny wał kruszący (podwójny strunowy, podwójny crosskill, crosskill do kamieni – po więcej informacji dot. wałów patrz str. 60)
Zabezpieczenie: gęsiostopki – słupica sprężynowa, gamma – słupica elastyczna, czuby SB – słupica elastyczna
Zastosowanie: szybki i tani sposób przygotowania uniwersalnego podłoża pod siew
Prace polowe: wyrównywanie podłoża, kruszenie, wzruszenie i wymieszania (rozluźnienie i zacieplenie) rozdrabnianie i zagęszczenie

 

Wysoka wydajność dzięki wysokiej szerokości i prędkości pracy, uprawa w jednym przejeździe nawet w świeżą bruzdę.

Przygotowanie idealnego podłoża dzięki dostępności elementów roboczych. Jeden przejazd w świeżą bruzdę – idealne podłoże gotowe do siewu.

Uniklany system składania pozwala uzyskać mniejsze rozmiary transportowe. Ułatwia transport w trudnym terenie.
 


Agronomiczne zalety maszyny

 1. Połączenie kilku operacji roboczych w jednej, umożliwi obniżenie kosztów przygotowania gleby.
 2. 3 listwy wyrównujące gwarantują bezwzględnie płaski grunt bez kompromisów.
 3. Przygotujesz dokładne i jednakowe łoże siewne dla wszystkich roślin (dokładne przestrzeganie głębokości roboczej w całej szerokości roboczej maszyny).
 1. Dzięki technicznemu rozwiązaniu wałów tandemowych i wałka strunowego (finish wałek), doskonale rozkruszysz nawet najmniejsze bryły. Natężenie rozdrabniania wzrasta razem ze wzrostem prędkości obwodowych wałów.
 2. Maszynę wykorzystasz w systemach rolnictwa konwencjonalnego (po orce) lub w systemach minimalizacyjnych.
 3. Dzięki technicznemu rozwiązaniu maszyny możesz pracować na wysokich prędkościach, co umożliwi Ci łatwe przestrzeganie terminów agrotechnicznych.
Swifter

Wymiana sekcji roboczej

GĘSIOSTOPKOWE SEKCJE ROBOCZE

Nachodzące na siebie gęsiostopki 270 mm w 2 szeregach, gwarantują podcięcie profilu glebowego na całej szerokości roboczej maszyny, przez co powstanie solidne podłoże siewne. Jednocześnie gleba jest mocno uprawiana, dzięki kątowi roboczemu gęsiostopek, wskutek czego powstaje spulchniona warstwa wierzchnia. Każda gęsiostopka jest zamocowana na elastycznej słupicy, umożliwiającej „3D efekt“ (ruch w poziomie i w pionie), który chroni gęsiostopkę przed uszkodzeniem.

Wykorzystaj do – przygotowania letniego i jesiennego, gdy należy glebę spulchnić i wymieszać po poprzednich zbiorach.

SEKCJA ROBOCZA Z OSTRZAMI GAMMA

4 rzędy ostrzy gamma pod ujemnym kątem, przewietrzą i ocieplą glebę bez wynoszenia mokrych cząsteczek na powierzchnię, dzięki czemu zachowamy wilgoć w glebie. Jest to bardzo ważne do szybkego rozruchu wzrostu roślin jarych. Zawieszenie każdej słupicy umożliwia pracę przy dużych prędkościach (do 15 km/godz.). Co oznacza oszczędność czasu, tak pożądanego w pracach wiosennych.

Wykorzystaj do – wiosennych przygotowań przedsiewnych, z zachowaniem zimowej wilgoci w glebie.

SEKCJE ROBOCZE Z ZĘBAMI WIOSENNYMI (SEKCI SB)

Sekcje robocze typu S przeznaczone do prac wiosennych, umieszczone są w 4 rzędach zapewniając jakościową uprawę. Kąt pracy zębów nie wywołuje pionowego mieszania gleby, utrzymanie wilgoci na wiosnę jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość i szybkość procesu kiełkowania. Ponadto, wymagana jest ograniczona moc.

Zastosowanie – Przygotowanie wiosennego siewu utrzymując wilgoć. Szczególnie nadaje się do upraw buraka cukrowego.

Nieuniknione oszczędności dzięki

 1. Dużym szerokościom roboczym = większe wydajności dzienne.
 2. Połączeniu aż 8 operacji do jednego przejazdu = jeden przejazd zamiast kilku.
 3. Wysokim prędkością roboczym = skrócenie potrzebnego czasu, łatwe przestrzeganie terminów agrotechnicznych.
 1. Ograniczeniu ilości przejazdów = pomaga uniknąć zagęszczenia gleby, przez co wspomaga przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju rolnictwa.
 2. Doskonale przygotowanemu łożu siewnemu = lepsza jakościowo i szybsza praca siewnika, odwdzięczy nam się następnie w postaci zrównoważonych upraw, co przekłada się na lepszy plon.
Swifter

Ze swiftera skorzystasz do przygotowania łoża siewnego w

W systemach rolnictwa konwencjonalnego z orką – resztki roślinności orka wprowadzi do większych głębokości i skiby „obrobione“ przez zimę bardzo łatwo można opracować jednym przejazdem. W trudniejszych warunkach zalecamy 2 przejazdy, po których pole zamieni się dosłownie w „ogród“.

W systemach minimalizacyjnych bez orki – dużą rolę odgrywa tu przede wszystkim poprzednia praca z resztkami roślinności, ich długość, głębokość wymieszanie i faza rozkładu. Aby móc dobrze wykorzystać Swifter resztki roślinności w glebie nie powinny być większe niż 5 cm (co z powodzeniem zapewni poprzednie mulczowanie) i równomiernie wprowadzone do gleby na głębokość powyżej 7 cm. Zapewnisz w ten sposób, że gęsiostopki podczas spulchniania nie będą wynosiły resztek roślinności na powierzchnię.

POKAZ PRACY W SYSTEMACH Z ORKĄ

Skiby po zimie opracuje swifter w trakcie jednego przejazdu do prawie doskonale płaskiej powierzchni. utworzysz w ten sposób jednolite łoże siewne pod siew kukurydzy, buraka cukrowego lub jęczmienia jarego/pszenicy itp.

POKAZ PRACY W SYSTEMACH BEZ ORKI

Pod warunkiem dobrego wymieszania resztek roślinności Swiftery, z łatwością poradzą sobie w bezorkowych systemach upraw.

POKAZ PRACY W OKRESIE LETNIM

Przygotowanie łoża siewnego w okresie letnim jest bardzo problematyczne, ze względu na powstawanie suchych twardych brył, skib wskutek działania ostrych promieni słonecznych i suszy. System 3 –4 wałów gwarantuje dobre rozkruszenie i przygotowanie gleby, np. do siewu rzepaku ozimego.

JEDNOLITY WZROST ROŚLIN

Dostęp ciepła i powietrza

Jednolicie przewietrzony profil glebowy pod siew

Skonsolidowane podłoże z przywróconym reżimem wodnym

Wiosenne i letnie przygotowanie przedsiewcze

Wiosenne przygotowanie przedsiewne – w wyniku nieodpowiedniego gospodarowania glebą (uszkodzenie struktury gleby) i jej wilgocią, możemy na wiosnę spowodować szkody, które wyraźnie wpłyną na efekt końcowy żniw. Zbyt wczesne wejście w glebę powoduje jej lepkość, przeciwnie, zbyt późny termin przygotowania oznacza obniżenie zasobów wodnych dla roślin jarych. Dlatego na wiosnę potrzeba dokonywać jak najmniejszej ilości przejazdów i wybierać odpowiednią dojrzałość gleby do przygotowania. BEDNAR Swifter ma taką kolejność elementów roboczych, która jest w stanie szybko i dobrze przygotować glebę i jej wierzchnią strukturę bez utraty wilgoci. Jeśli gleba jest przygotowywana np. pod wysiew buraka cukrowego, należy wybrać sekcje SB, które podetną glebę na całej szerokości roboczej bez poziomego mieszania. Dzięki temu zachowana jest wilgoć i wytworzone zostaje solidne dno do dokładnego wysiania nasion. Dla kukurydzy odpowiednie jest szybkie przewietrzenie i ogrzanie za pomocą sekcji z ostrzami gamma bez wynoszenia mokrych cząstek na powierzchnię.

Letnie przygotowanie przedsiewcze – podobne komplikacje jak w przypadku przygotowania wiosennego maja miejsce także latem, kiedy często potrzeba w trakcie żniw przygotować glebę tak, żeby można było zacząć wysiew i to przeważnie rzepak ozimy oraz kolejne rośliny. Latem śnieg i mróz nie pomogą obrobić glebę do odpowiedniej rozpadającej się struktury, jak to ma miejsce zawsze zimą przed wiosennym przygotowaniem. Latem niezbędne jest intensywne przygotowanie przedsiewne, do którego odpowiednia jest sekcja lemieszy, tworzona przez dwa rzędy lemieszy strzałkowych (270 mm) zachodzących na siebie. Gleba jest dzięki ich agresywnemu kątowi obrobiona i przemieszana. Całkowitą finalizację przygotowania przedsiewnego zapewnią tylne walce crosskill, które mogą być uzupełnione o walec finish. To połączenie, które odpowiednie jest do mniejszych typów nasion (np. nasiona rzepaku), wytworzy odpowiednią delikatną strukturę i to w trakcie bardzo suchego lata.

Swifter

Tworzenie idelanej struktury przedsiewnej

 1. Doskonale wyrównanie gleby na przygotowywanej działce, do idelanej płaszczyzny po poprzednich operacjach roboczych, jest niezbędnym i podstawowym składnikiem przygotowanie przedsiewnego.
 2. Ocieplenie i przewietrzenie profilu glebowego jest pierwszym założeniem dla szybkiego, jednolitego wzrostu wszystkich wysianych roślin.
 3. Wytworzenie precyzyjnego podłoża w ramach całej przygotowywanej działki, zapewni dokładne ustawienie głębokości roboczej kompaktora przedsiewnego, na podstawie agro wymagań przyszłej rośliny.
 1. Idealna struktura i proporcja cząsteczek glebowych ułatwia wzrost roślin. cząsteczki glebowe odpowiedniego rozmiaru w ramach całej działki, tworzą integralną część idelanego podłoża siewnego.
 2. Skonsolidowane podłoże pod wierzchnią przygotowaną warstwą przywraca glebowy reżim wodny, który jest niezbędny do rozruchu nasion.
Swifter

WYMIANA SEKCJI ROBOCZEJ

Konstrukcja maszyny umożliwia łatwą wymianę wewnętrznej ramy sekcji roboczych (2 rzędy lemieszy / 4 rzędy ostrzy gamma / 4 rzędy słupic SB z lemieszami). W ten sposób można łatwo dostosować maszynę do zmiennych warunków w ciągu roku.

UŁOŻONE NIEZALEŻNIE SEKCJE WAVE-FLEX SYSTÉM

Poszczególne sekcje są niezależnie zamocowane do ramy bocznej przy pomocy wytrzymałych ramion cięgnowych w przedzie (smarowane obrotowe chronione osłonami przeciwpyłowymi) i tylnych ramion kopiujących.

Kopiowanie powierzchni

Mądry sposób luźnego i niezależnego zamocowania poszczególnych części sekcji roboczych (2 lub 3 m), umożliwia maszynie perfekcyjne kopiowanie zróżnicowanego terenu. wyklucza to możliwość pozostawienia za maszyną nieobrobionych nierówności.

Prace na uwroci bez konieczności podnoszenia

Podnoszenie maszyny na uwrociach wiąże się ze stratami czasowymi, które obniżają wydajność maszyny nawet o 25 %. dzięki możliwości zawracania na uwrociu z zagłębioną maszyną eliminujemy te straty czasowe.

Wykorzystanie gps w celu podniesienia wydajności

W przypadku maszyny o szerokości roboczej np. 16 m bez wykorzystania gps pojawia się pokrycie nawet powyżej 1 m! korzystając z nawigacji satelitarnej maksymalnie wykorzystasz całą szerokość roboczą, przez co zwiększysz wydajność o 6–10 %.

BEZOBSŁUGOWE ŁOŻYSKA TYLNYCH WAŁÓW

Wielokrotne uszczelki zapobiegają przedostaniu się zanieczyszczeń do łożyska, a wzmocniona konstrukcja uszczelki ogranicza ryzyko jego uszkodzenia. łożysko jest bezobsługowe.

Elementy robocze

Redlice Gama

Redlice Gama

Gęsiostopy

Gęsiostopy

Czuby SB

Czuby SB

Long Life Redlica Gamma

Long Life Redlica Gamma

Pakery

podwójny wał strunowy

podwójny wał strunowy

Przystosowany do intensywnego wzruszenia lekkich gleb przez cały rok.
Waga: 238 kg / m
Średnica: 370 mm

Podwójny wał crosskill

Podwójny wał crosskill

IIdealny do wszystkich gleb wymagających intensywnego ugniecenia i rozkruszenia frakcji. Samoczyszczący.
Waga: 194 kg / m
Średnica: 350 mm

Podwójny wał crosskill

Podwójny wał crosskill

IIdealny do wszystkich gleb wymagających intensywnego ugniecenia i rozkruszenia frakcji. Samoczyszczący.
Waga: 194 kg / m
Średnica: 440 mm

Wał Crosskill do kamieni

Wał Crosskill do kamieni

Idealne rozwiązanie do rozdrabniania
grud w suchych i przesuszonych
glebach z dużą ilością występujących
kamieni.
waga: 160 kg/m
średnica: 350 mm

Zaczep

Ucho zaczepu

Ucho zaczepu

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

Podstawa

Mechanicznie regulowana włóka

Mechanicznie regulowana włóka

Przedni wał strunowy

Przedni wał strunowy

Opcje

Spulchniacze śladów

Spulchniacze śladów

Finish wałek

Finish wałek

270 mm

Włóka wyrównująca za przednim wałkiem strunowym

Włóka wyrównująca za przednim wałkiem strunowym

Włóka wyrównująca

Włóka wyrównująca

Crushbar

Crushbar

Crushbar wzmocniony

Crushbar wzmocniony

Hydrauliczna regulacja głębokości

Hydrauliczna regulacja głębokości

SWIFTER SE SE 8000 SE 10000 SE 12000
Szerokość robocza m 8.2 10.2 12.2
Szerokość transportowa m 3 3 3
Długość transportowa m 6.9 7.5 8.6
Głębokość robocza* cm 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Liczba lemieszy szt 32 40 48
Liczba lemieszy SB szt 60 74 88
Liczba ostrzy gamma szt 78 96 116
Zalecana moc ciągnika* HP 220 - 260 280 - 330 330 - 380
Waga** kg 5900 - 6500 6500 - 8500 8100 - 9900

*w zależności od warunków polowych
**w zależności od wyposażenia maszyny

Wideo

SWIFTER SE

Youtube Videa

Zdjęcie

Ulotka

Łopatka włóki Crushbar

Łopatka włóki Crushbar

SE, SM

 • 1 - KM060189 SŁUPICA 1
 • 2 - KM060136 ŁOPATKA 1
 • 3 - KM000851 ŚRUBA 2
 • 4 - KM000848 NAKRĘTKA 2
Redlica SB

Redlica SB

SE, SM

 • 1 - KM060254 SŁUPICA 1
 • 2 - KM060288 REDLICA 1
 • 3 - KM000868 ŚRUBA 1
 • 4 - KM000848 NAKRĘTKA 1
Redlica Gamma

Redlica Gamma

SE, SM

 • 1 - KM060141 SŁUPICA 1
 • 2 - KM060142 DŁUTO 1
 • 3 - KM000221 ŚRUBA 1
 • 4 - KM000096 NAKRĘTKA 1
Redlica

Redlica

SE, SM

 • 1 - KM060173 REDLICA 1
 • 2 - KM000903 ŚRUBA 2
 • 3 - KM000296 NAKRĘTKA 2
Redlica spulchniacza śladów

Redlica spulchniacza śladów

SE, SM

 • 1 - KM060086 REDLICA 1
 • 2 - KM000616 ŚRUBA 1
 • 3 - KM000296 NAKRĘTKA 1
Redlica – lewa

Redlica – lewa

SE, SM

 • 1 - KM060173 REDLICA 1
 • 2 - KM000903 ŚRUBA 2
 • 3 - KM000296 NAKRĘTKA 2
 • 4 - KM060084 SŁUPICA 1
Redlica – prawa

Redlica – prawa

SE, SM

 • 1 - KM060173 REDLICA 1
 • 2 - KM000903 ŚRUBA 2
 • 3 - KM000296 NAKRĘTKA 2
 • 4 - x x 0
 • 5 - KM060083 SŁUPICA 1
Long Life Redlica Gamma

Long Life Redlica Gamma

SN, SO, SO_F, SE, SM, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 SŁUPICA 1
 • 2 - KM060416 DŁUTO 1
 • 3 - KM000221 ŚRUBA 1
 • 4 - KM000096 NAKRĘTKA 1