PRESSPACK PT

PRESSPACK PT jest demontowalnym wałem zbudowanym z 2 rzędów pierścieni, przeznaczonych do przygotowywania bardzo ciężkich gleb.

Ostre krawędzie pierścieni kruszą bryły w najcięższych warunkach i wyrównują pole.

Presspack daje obciążenie 600 kg/m i po zabiegach nim, zatrzymujemy wilgoć w glebie, potrzebną dla roślin.

Dwa rzędy ciężkich pierścieni stalowych (625 mm) z efektem samooczyszczania Dyszel teleskopowy
Concept Presspack PT
Typ maszyny: ciągany packer
System roboczy: 2 rzędy stalowych pierścieni 600 mm
W połączeniu z urządzeniem: Terraland TO, Fenix FO/FO_L
Zastosowanie: tworzenie podłoża pod siew po poprzdnich operacjach polowych
Prace polowe: intensywne kruszenie, równanie i zachowywanie wilgoci w glebie

 

Ciągany wał typu packer używany do rozgniatania brył po poprzednio wykonanych pracach polowych zwłaszcza w cięzkich warunkach glebowych.

Presspack tworzą dwa wały stalowych pierścieni.
 

Możliwość użycia osobno jak i w kombinacji.
 


Elementy robocze

PRESSPACK SEGMENTY

PRESSPACK SEGMENTY

Zaczep

Zaczep holowniczy

Zaczep holowniczy

K80

Ucho zaczepu

Ucho zaczepu

35 mm • 40 mm • 51 mm

PRESSPACK PT PT 4000 PT 5000 PT 6000
Szerokość robocza m 4.6 5.3 6.3
Szerokość transportowa m 2.5 2.5 2.5
Długość transportowa m 4 4 4
Ilość pierścieni stalowych szt 46 54 64
Zalecana moc ciągnika* HP 40 50 60
Waga** kg 2800 - 3300 3300 - 3900 3600 - 4500

*w zależności od warunków polowych
**w zależności od wyposażenia maszyny

Wideo

PRESSPACK PT

Zdjęcie

Ulotka