MULCHER MZ

MULCZER MZ jest zaprojektowany do prac na terenach zielonych, na ścierniskach (kukurydza, słonecznik, rzepak itp.) oraz prac leśnych.

Szerokość robocza 4,5 i 6 m w połączeniu z wysoką prędkością pracy zapewnia nam dużą wydajność przy niskich kosztach operacyjnych.

Wzmocniona konstrukcja ze stali ocynkowanej zapewnia trwałość maszyny w najcięższych znanych uprawach.

Rama galwanizowana na gorąco Przednie przeciwnoże Osłony przeciw kamieniom Dyszel - niski zaczep/ wysoki zaczep Oś krokowa Ostrza do trawy/ Zabezpieczenie rotorów Ostrza do kukurydzy rozrzutu Deflektor
Concept Mulcher MZ
Typ maszyny: półzawieszany mulczer, 3 rotory
System roboczy: 2 ostrza na jednym rotorze (rozmieszczone na dwóch poziomach)
Zabezpieczenie: sprzęgło cierne, sprzegło przeciążeniowe, obudowa rotora
Zastosowanie: mulczowanie całorocznych łąk, pielęgnacja pastwisk, rozdrabnianie resztek pożniwnych (kukurydza, słonecznik, itp.), samosiewny drzewne
Prace polowe: rozdrabnianie resztek pożniwnych, rozrzucenie resztek pożniwnych na całą szerokość maszyny

 

TRASH-FAN - Urządzenie do ciągłego oczyszczanie wierzchniej powierzchni maszyny, znajduje się na samym środku korpusu, by uzyskać najlepsze możliwe efekt pracy, oraz dla zachowania kompaktowej struktury podczas transport maszyny.

Perfekcyjne kopiowanie powierzchni jest zapewnione dzięki wahaniom skrzydeł od −15° do do +45° i chodzącej osi. Żaden teren nie będzie przeszkodą dla Twojej pracy.

Ekstremalna wytrzymałość dzięki płaszczowi ochronnemu i galwanizowanemu korpusowi maszyny. Zabezpieczeniem rotorów oraz dwum sprzęgłom.


Agronomiczne zalety maszyny

 1. Jakościowe mulczowanie trwałych traw i resztek roślinnych na glebie ornej.
 2. Wysoki efekt rozdrobnienia przez maszynę = łatwy i szybki rozkład materiału kruszonego.
 3. Równomierne rozłożenie materiału mulczowanego.
 4. Łatwe przykrycie mulczowanych resztek roślinnych = bardziej jakościowa praca maszyn do obrabiania gleby.
 1. Efektywna walka z omacnicą prosowianką, dzięki likwidacji warunków do przezimowania = obniżenie kosztów na chemiczną likwidację i zwiększenie zysków eliminacji strat.
 2. Maszyna może zostać wykorzystana w uprawach konwencjonalnych i uproszczonych.
 3. Zwiększenie i utrzymywanie przestrzeni produkcyjnych, dzięki łatwemu mulczowaniu krzaków, młodych krzewów rosnących na skrajach pól i pastwisk.
 4. Dotrzymanie wymaganych terminów agrotechnicznych – konstrukcja maszyny umożliwia jakościową pracę nawet przy wysokich szybkościach
Mulcher

Dlaczego mulczować

Zarządzanie resztkami roślinnymi
Aby osiągnąć jakościową podorywkę, która umożliwia szybki rozkład resztek pożniwnych, wzrostu kruszeń z poprzednich żniw i jakościowe przygotowanie łoża siewnego dla następnych roślin uprawnych, jest ważnym aby resztki roślinne odpowiednio rozdrobnić. Szybki rozkład resztek roślinnych jest podstawą dla jakościowego założenia przyszłej roślinności. Resztki roślinne rozdrobnione na długość 3–5 cm, rozkładają się szybciej i wszystkie następne operacje są łatwiejsze, i bardziej jakościowe, co oznacza niższe koszty i wyższe zyski.


Okres między zbiorami i przygotowaniem działek dla roślin ozimych, dzięki coraz bardziej nieprzewidywalnej pogodzie skraca się i dlatego wysoka wydajność dzienna jest wciąż ważniejsza. Tę zaletę posiadają wszystkie modele mulcherów.

OBNIŻENIE KOSZTÓW PALIWA

Dzięki możliwości pozostawienia wyższego ścierniska, młocarnia żniwna może pracować z wyższą szybkością przy mniejszym zużyciu paliwa i to aż o 40 %.

Podwyższenie wydajności maszyn żniwnych

"Maszyny żniwne mogą pozostawić wyższe ściernisko, co oznacza obróbkę mniejszej ilości materiału = niższe zużycie młocarni. Wysokie ściernisko zostanie następnie opracowane przez mulczer BEDNAR, przez co zostanie umożliwiona wydajność młocarni aż o 50 %."

OCHRONA GLEBY

Jakościowe rozdrabnianie resztek kukurydzianych mechanicznie zniszczy część larw omacnicy prosowianki, a reszcie uniemożliwi spokojne przezimowanie. tak można oszczędzić wydatki na przyszłą chemiczną likwidację i wytworzyć warunki dla wyższych zysków.

Mulcher

Bezpieczeństwo i ochrona

Wysoki stopień ochrony, wysoki komfort użytkowania
Ważną częścią składową wszystkich mulczerów BEDNAR, jest także wielka ilość elementów konstrukcyjnych, które umożliwiają bezpieczną pracę maszyny i wysoki komfort użytkowania. Mulczery MO, MZ i MM charakteryzują się łatwą konstrukcją, która wytwarza idealne predyspozycje dla długiego czasu użytkowania maszyny. Konstrukcja ta jest w dodatku podwyższona ogniowo cynkowaną powierzchnią, która jest najlepszą ochroną przeciwko warunkom atmosferycznym i kwaśnym sokom roślinnym.

Elementami ochronnymi jest wyposażony, nie tylko każdy z rotorów, ale także wał połączeniowy między mulczerem i traktorem. Wyjątek tworzy jednowirnikowy Mulczer, który jest chroniony sprzęgłem ciernym zarówno przeciwko przeciążeniu, jak i przeciwko przeniesieniu sił bezwładności przy dobiegu rotora. Każdy z rotorów jest dodatkowo w dolnej części chroniony osłoną, dzięki której można pracować z maszyną nawet na bardzo niskiej wysokości roboczej.

ZABEZPIECZENIE SKRZYNI PRZKŁADNIOWEJ

Przekładniowa część mulczerów BEDNAR jest chroniona przeciwko uszkodzeniu (kolizja np. z kamieniem itp.) za pomocą sprzęgła ciernego, które automatycznie zatrzyma wszelkie procesy przekładniowe. W sprzęgło cierne jest wyposażony, każdy wał połączeniowy wszystkich rotorów.

OCHRONA WAŁU PTO

"Wał połączeniowy mulczera MZ i MM jest wyposażony sprzęgłem jałowym (MO – sprzęgłem ciernym), który zapobiega wstecznemu przeniesieniu momentu obrotowego na traktor i tak chroni wał wylotowy, przeciwko uszkodzeniu przy gwałtownym obniżeniu obrotów traktora."

SMAROWANIE BEZPOŚREDNIE = ŁATWA KONSERWACJA

Wszystkie wałki w mulczerach bednar, są wyposażone bezpośrednie smarowanie. punkt smarowania znajduje się wewnątrz wałka, skąd smar przedostaje się do wszystkich miejsc. to oznacza wygodną i niewymagającą konserwację.

Mulcher

System noży / dane techniczne

Łatwa wymiana noży z jednej na dwie płaszczyzny
Podstawą nie tylko wysokiej wydajności, ale zwłaszcza dobre zdolności tnącej, są zawsze dwie pary noży kutych na każdym rotorze. Długoletnie doświadczenia z produkcją mulczerów pokazały, że nie zawsze jest odpowiednie wykorzystanie jednakowego typu noży na różnych rodzajach roślin i resztek roślinnych. Właśnie dlatego można przy maszynach Mulcher (z wyjątkiem wykonania MO) wykorzystać 2 rodzaje noży tnących i 2 sposoby ich umieszczenia.

Dzięki temu zostanie zapewniona doskonała jakość pracy w różnych warunkach. Na trawy trwałe idealne jest używanie 4 szt. noży łopatkowych w jednej płaszczyźnie roboczej. Natomiast dla resztek roślinnych na glebie ornej, lepsze jest zastosowanie tzw. noży do kukurydzy w dwu płaszczyznach. Noże do trawy i do kukurydzy można wzajemnie łatwo zmieniać. Łatwa jest także zmiana płaszczyzny ustawienia noży na pomocą podkładek ograniczających. Właśnie w ten sposób, maszynę można łatwo dostosować do mulczowania wymaganych roślin uprawnych.

NOŻE DO TRAWY

Łopatkowo zgięte noże ułożone „do krzyża“ w jednej płaszczyźnie, są odpowiednie dla mulczowania traw trwałych. Noże łopatkowe wywołują efekt wchłaniania, przez co dochodzi do podnoszenia przejechanych części zarośli za kołami traktora i ich następnemu mulczowaniu. Noże do trawy można łatwo zamienić na noże do kukurydzy i odwrotnie.

 

NOŻE DO KUKURYDZY

Przez kombinację noży łopatkowych ułożonych w dolnej płaszczyźnie i noży równych ułożonych w górnej płaszczyźnie osiągnęliśmy, podwójne rozdrobnienie łodyg ciągłych, np. kukurydza na ziarno, słoneczniki, rzepak. Mamy do czynienia z jednoczesny cięciem na dwóch płąszczyznach. Noże do kukurydzy można łatwo zmienić na noże do trawy i odwrotnie.

 

Mulcher

Pięciowirnikowy mulczer

Maszyny do ciężkiej pracy
Trójwirnikowe modele BEDNAR Mulcher MZ 4500 i 6000, są mulczerami do resztek roślinnych należących, do najbardziej popularnych maszyn tego typu w Europie. Szerokości robocze 4,6 i 6 m, są gwarancją wysokich dziennych zdolności produkcyjnych przy niskich kosztach eksploatacyjnych. Mocna konstrukcja z ogniowo cynkowaną powierzchnią ciała/korpusu, predestynuje maszynę do maksymalnego nasadzenia w tych najcięższych warunkach eksploatacji rolniczej.

Wysoka odporność i bezpieczeństwo
Do głównych zalet mulczerów BEDNAR należy, kompletne ocynkowanie ogniowe maszyny, które wielokrotnie przedłuża czas użytkowania maszyny. Cała maszyna jest zanurzana w kąpieli cynkowej, przy czym dochodzi do kompletnej ochrony powierzchni i wewnętrznych części blach. W ten sposób maszyna jest zabezpieczona przeciwko agresywnym sokom roślinnym, wpływom atmosferycznym, przeciwko natrafieniu na kamień, przy którym dochodzi do szybkiego zniszczenia lakieru i natychmiastowej korozji. Przy ogniowa ocynkowanych powierzchniach, dzięki przenikaniu blachy z cynkiem to zjawisko jest eliminowane.

PRZEDNIE PRZECIW-NOŻA

Dla podwyższenia efektywności rozdrabniania, są w przedniej części strefy mulczowania przeciw-ostrza, które docinają mulczowany materiał. Tak zostaje podnieniona jakość mulczowanego materiału.

Osłony przeciw pokosom

Doskonała praca maszyny jest zapewniona dzięki osłoną, które równomiernie rozmieszczą mulczowany materiał po powierzchni. nie dochodzi do wytwarzania skupień roślinnych itp.

OPANCERZENIE

Mulczery są wyposażone wymiennym blachami opancerzonymi, które zapobiegają uszkodzeniu. każdy z rotorów jest w dodatku chroniony osłoną rotora, co umożliwia pracę w ekstremalnie niskim położeniu nad powierzchnią.

OŚ TAMDEMOWA

Środkowa oś kopiująca pomaga pokonać nierówności terenu i utrzymać wysokość roboczą. Dzięki osi maszyna pracuje bardzo płynnie nawet na bardzo nierównych działkach.

Prace nawet w pozycji pionowej

Skrzydła mulczera MZ i MM pracują na ramieniu uchylnym i doskonale kopiują nierówności mulczowanych powierzchni od -15º do +45º. Maszynę w pozycji bocznego skrzydła +45º można wykorzystać do czyszczenia dróg i skrajów pastwisk, pól.

Łatwe ustawienie wysokości mulczowania

Wysokość pracy maszyny mz i mm jest ustawiana centralnie za pomocą hydro-clipsów na przewodzie/ linii walca hydraulicznego. ustawienie jest bardzo łatwe, szybkie i wygodne.

Mulcher

Elementy robocze

noży do trawy

noży do trawy

Zaczep

Ucho zaczepu

Ucho zaczepu

40 mm • 50 mm

Zaczep holowniczy

Zaczep holowniczy

K80

Podstawa

Dyszel - dolny zaczep

Dyszel - dolny zaczep

Opcje

noży na kukurydzę

noży na kukurydzę

4 szt. na rotor

Dyszel - górny zaczep

Dyszel - górny zaczep

Krokowe osie Pendullum w sekcji centralnej

Krokowe osie Pendullum w sekcji centralnej

8 szt. koła standardowe

8 szt. koła standardowe

Wzmocniona ochrona pancerzem

Wzmocniona ochrona pancerzem

Kontr-noże

Kontr-noże

Osłona przeciw-rzędowa

Osłona przeciw-rzędowa

TRASH-FAN

TRASH-FAN

MULCHER MZ MZ 4500 MZ 6000
Szerokość robocza m 4.5 5.9
Szerokość transportowa m 3 3
Liczna rotorów szt 3 3
Liczba obrotów 1/min 540/1000 1000
Zalecana moc ciągnika* HP 120 - 140 150 - 200
Waga** kg 2700 3300
Liczba noży na wirnik szt. 4 4

*w zależności od warunków polowych
**w zależności od wyposażenia maszyny

Wideo

MULCHER MZ

Zdjęcie

Ulotka

Zestaw noży do kukurydzy – prawe + obudowa wirnika

Zestaw noży do kukurydzy – prawe + obudowa wirnika

MZ 6000

 • 1 - × × 0
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM060135 NÓŻ 2
 • 4 - KM060126 NÓŻ 2
 • 5 - KM000326 ŚRUBA 4
 • 6 - KM000228 NAKRĘTKA 4
 • 7 - KM000104 ŚRUBA 4
 • 8 - KM000005 PODKŁADKA 4
 • 9 - KM000057 NAKRĘTKA 4
 • 10 - 00021135 POKRYWA 1
Zestaw noży do trawy – lewe + obudowa wirnika

Zestaw noży do trawy – lewe + obudowa wirnika

MZ 6000

 • 1 - KM060134 NÓŻ 4
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM000552 ŚRUBA 4
 • 4 - KM000228 NAKRĘTKA 4
 • 5 - KM000352 ŚRUBA 4
 • 6 - KM000005 PODKŁADKA 4
 • 7 - KM000057 NAKRĘTKA 4
 • 8 - 00021135 POKRYWA 1
Zestaw noży do trawy – prawe + obudowa wirnika

Zestaw noży do trawy – prawe + obudowa wirnika

MZ 6000

 • 1 - × × 0
 • 2 - KM060135 NÓŻ 4
 • 3 - KM000552 ŚRUBA 4
 • 4 - KM000228 NAKRĘTKA 4
 • 5 - KM000352 ŚRUBA 4
 • 6 - KM000005 PODKŁADKA 4
 • 7 - KM000057 NAKRĘTKA 4
 • 8 - 00021135 POKRYWA 1
Zestaw noży do trawy – lewe + obudowa wirnika

Zestaw noży do trawy – lewe + obudowa wirnika

MZ 4500

 • 1 - KM060134 NÓŻ 4
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM000552 ŚRUBA 4
 • 4 - KM000228 NAKRĘTKA 4
 • 5 - 00021106 POKRYWA 1
Zestaw noży do trawy – środkowe + obudowa wirnika

Zestaw noży do trawy – środkowe + obudowa wirnika

MZ 4500

 • 1 - KM060134 NÓŻ 4
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM000552 ŚRUBA 4
 • 4 - KM000228 NAKRĘTKA 4
 • 5 - × × 0
 • 6 - 00021237 POKRYWA 1
Zestaw noży do trawy – prawe + obudowa wirnika

Zestaw noży do trawy – prawe + obudowa wirnika

MZ 4500

 • 1 - × × 0
 • 2 - KM060135 NÓŻ 4
 • 3 - KM000552 ŚRUBA 4
 • 4 - KM000228 NAKRĘTKA 4
 • 5 - 00021106 POKRYWA 1
Płoza ochronna

Płoza ochronna

MZ 4500

 • 1 - 00030705 PRĘT 1
 • 2 - KM000143 ŚRUBA 2
 • 3 - KM000154 NAKRĘTKA 2
Zestaw noży do kukurydzy – lewe + obudowa wirnika

Zestaw noży do kukurydzy – lewe + obudowa wirnika

MZ 4500

 • 1 - KM060134 NÓŻ 2
 • 2 - KM060127 NÓŻ 2
 • 3 - × × 0
 • 4 - × × 0
 • 5 - KM000275 ŚRUBA 4
 • 6 - KM000020 PODKŁADKA 8
 • 7 - KM000228 NAKRĘTKA 4
 • 8 - 00021106 POKRYWA 1
Zestaw noży do kukurydzy – środkowe + obudowa wirnika

Zestaw noży do kukurydzy – środkowe + obudowa wirnika

MZ 4500

 • 1 - KM060134 NÓŻ 2
 • 2 - KM060127 NÓŻ 2
 • 3 - × × 0
 • 4 - × × 0
 • 5 - KM000275 ŚRUBA 4
 • 6 - KM000020 PODKŁADKA 8
 • 7 - KM000228 NAKRĘTKA 4
 • 8 - 00021237 POKRYWA 1
Zestaw noży do kukurydzy – prawe + obudowa wirnika

Zestaw noży do kukurydzy – prawe + obudowa wirnika

MZ 4500

 • 1 - × × 0
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM060135 NÓŻ 2
 • 4 - KM060126 NÓŻ 2
 • 5 - KM000275 ŚRUBA 4
 • 6 - KM000020 PODKŁADKA 8
 • 7 - KM000228 NAKRĘTKA 4
 • 8 - 00021106 POKRYWA 1
Kontr-noże

Kontr-noże

MZ

 • 1 - KM060108 NÓŻ 1
 • 2 - 00021589 PROFIL KWADRATOWY 1
 • 3 - KM000379 ŚRUBA 1
 • 4 - KM000005 PODKŁADKA 1
 • 5 - KM000057 NAKRĘTKA 1
Zestaw płyt ochronnych

Zestaw płyt ochronnych

MZ 6000

 • 1 - 00786846 ŁOPATKA 1
 • 2 - 00786839 ŁOPATKA 2
 • 3 - 00786862 ŁOPATKA 1
 • 4 - 00786841 ŁOPATKA 1
 • 5 - 00786840 ŁOPATKA 6
 • 6 - 00786861 ŁOPATKA 2
 • 7 - 00786853 ŁOPATKA 2
 • 8 - KM000733 NAKRĘTKA 6
 • 9 - KM000320 ŚRUBA 6
Zestaw płyt ochronnych

Zestaw płyt ochronnych

MZ 4500

 • 1 - 00786244 ŁOPATKA 1
 • 2 - 00786247 ŁOPATKA 1
 • 3 - 00786273 ŁOPATKA 1
 • 4 - 00786263 ŁOPATKA 2
 • 5 - 00786271 ŁOPATKA 2
 • 6 - 00786266 ŁOPATKA 2
 • 7 - 00786242 ŁOPATKA 2
 • 8 - KM000733 NAKRĘTKA 6
 • 9 - KM000320 ŚRUBA 6
Płoza boczna Model

Płoza boczna Model

MZ 6000

 • 1 - 00030705 PRĘT 1
 • 2 - KM000143 ŚRUBA 2
 • 3 - KM000154 NAKRĘTKA 2
Płoza środkowa

Płoza środkowa

MZ 6000

 • 1 - 00049821 PRĘT 1
 • 2 - KM000143 ŚRUBA 2
 • 3 - KM000154 NAKRĘTKA 2
Zestaw noży do kukurydzy – lewe + obudowa wirnika

Zestaw noży do kukurydzy – lewe + obudowa wirnika

MZ 6000

 • 1 - KM060134 NÓŻ 2
 • 2 - KM060127 NÓŻ 2
 • 3 - × × 0
 • 4 - × × 0
 • 5 - KM000326 ŚRUBA 4
 • 6 - KM000228 NAKRĘTKA 4
 • 7 - KM000104 ŚRUBA 4
 • 8 - KM000005 PODKŁADKA 4
 • 9 - KM000057 NAKRĘTKA 4
 • 10 - 00021135 POKRYWA 1