MULCHER MM

MULCZER MM jest maszyną o dużej szerokości do prac na terenach zielonych, ścierniskach (kukurydza, słonecznik itp.) oraz do prac leśnych.

Wzmocniona konstrukcja i ocynkowany korpus, czynią ją przeznaczoną do pracy w najcięższych znanych nam warunkach.

Szerokość 7 metrów zapewnia bardzo wysoką wydajność.

Rama galwanizowana na gorąco Przednie przeciwnoże Osłony przeciw kamieniom Dyszel - niski zaczep/ wysoki zaczep Oś krokowa Ostrza do trawy/ Zabezpieczenie rotorów Ostrza do kukuryd rozrzutu Deflektor
Concept Mulcher MM
Typ maszyny: półzawieszany mulczer, 5 rotorów
System roboczy: 2 ostrza na jednym rotorze (rozmieszczone na dwóch poziomach)
Zabezpieczenie: sprzęgło cierne, sprzegło przeciążeniowe, obudowa rotora
Zastosowanie: mulczowanie całorocznych łąk, pielęgnacja pastwisk, rozdrabnianie resztek pożniwnych (kukurydza, słonecznik, itp.), samosiewny drzewne
Prace polowe: rozdrabnianie resztek pożniwnych, rozrzucenie resztek pożniwnych na całą szerokość maszyny

 

TRASH-FAN - Urządzenie do ciągłego oczyszczanie wierzchniej powierzchni maszyny, znajduje się na samym środku korpusu, by uzyskać najlepsze możliwe efekt pracy, oraz dla zachowania kompaktowej struktury podczas transport maszyny.

Dokładne rozdrabnianie resztek pożniwnych dzięki dwóm parą ostrzy na każdym rotorze. Mozliwość wyboru systemu cięcia.

Wysoki pozim bezpieczeństwa maszyny dzięki dwóm sprzęgłom i obudową rotorów.
 


Agronomiczne zalety maszyny

 1. Jakościowe mulczowanie trwałych traw i resztek roślinnych na glebie ornej.
 2. Wysoki efekt rozdrobnienia przez maszynę = łatwy i szybki rozkład materiału kruszonego.
 3. Równomierne rozłożenie materiału mulczowanego.
 4. Łatwe przykrycie mulczowanych resztek roślinnych = bardziej jakościowa praca maszyn do obrabiania gleby.
 1. Efektywna walka z omacnicą prosowianką, dzięki likwidacji warunków do przezimowania = obniżenie kosztów na chemiczną likwidację i zwiększenie zysków eliminacji strat.
 2. Maszyna może zostać wykorzystana w uprawach konwencjonalnych i uproszczonych.
 3. Zwiększenie i utrzymywanie przestrzeni produkcyjnych, dzięki łatwemu mulczowaniu krzaków, młodych krzewów rosnących na skrajach pól i pastwisk.
 4. Dotrzymanie wymaganych terminów agrotechnicznych – konstrukcja maszyny umożliwia jakościową pracę nawet przy wysokich szybkościach
Mulcher

Dlaczego mulczować

Zarządzanie resztkami roślinnymi
Aby osiągnąć jakościową podorywkę, która umożliwia szybki rozkład resztek pożniwnych, wzrostu kruszeń z poprzednich żniw i jakościowe przygotowanie łoża siewnego dla następnych roślin uprawnych, jest ważnym aby resztki roślinne odpowiednio rozdrobnić. Szybki rozkład resztek roślinnych jest podstawą dla jakościowego założenia przyszłej roślinności.


Resztki roślinne rozdrobnione na długość 3–5 cm, rozkładają się szybciej i wszystkie następne operacje są łatwiejsze, i bardziej jakościowe, co oznacza niższe koszty i wyższe zyski. Okres między zbiorami i przygotowaniem działek dla roślin ozimych, dzięki coraz bardziej nieprzewidywalnej pogodzie skraca się i dlatego wysoka wydajność dzienna jest wciąż ważniejsza. Tę zaletę posiadają wszystkie modele mulcherów.

OBNIŻENIE KOSZTÓW PALIWA

Dzięki możliwości pozostawienia wyższego ścierniska, młocarnia żniwna może pracować z wyższą szybkością przy mniejszym zużyciu paliwa i to aż o 40 %.

Podwyższenie wydajności maszyn żniwnych

"Maszyny żniwne mogą pozostawić wyższe ściernisko, co oznacza obróbkę mniejszej ilości materiału = niższe zużycie młocarni. wysokie ściernisko zostanie następnie opracowane przez mulczer bednar, przez co zostanie umożliwiona wydajność młocarni aż o 50 %."

OCHRONA GLEBY

Jakościowe rozdrabnianie resztek kukurydzianych mechanicznie zniszczy część larw omacnicy prosowianki, a reszcie uniemożliwi spokojne przezimowanie. tak można oszczędzić wydatki na przyszłą chemiczną likwidację i wytworzyć warunki dla wyższych zysków.

Mulcher

Bezpieczeństwo i ochrona

Wysoki stopień ochrony, wysoki komfort użytkowania
Ważną częścią składową wszystkich mulczerów BEDNAR, jest także wielka ilość elementów konstrukcyjnych, które umożliwiają bezpieczną pracę maszyny i wysoki komfort użytkowania. Mulczery MO, MZ i MM charakteryzują się łatwą konstrukcją, która wytwarza idealne predyspozycje dla długiego czasu użytkowania maszyny. Konstrukcja ta jest w dodatku podwyższona ogniowo cynkowaną powierzchnią, która jest najlepszą ochroną przeciwko warunkom atmosferycznym i kwaśnym sokom roślinnym.

Elementami ochronnymi jest wyposażony, nie tylko każdy z rotorów, ale także wał połączeniowy między mulczerem i traktorem. Wyjątek tworzy jednowirnikowy Mulczer, który jest chroniony sprzęgłem ciernym zarówno przeciwko przeciążeniu, jak i przeciwko przeniesieniu sił bezwładności przy dobiegu rotora. Każdy z rotorów jest dodatkowo w dolnej części chroniony osłoną, dzięki której można pracować z maszyną nawet na bardzo niskiej wysokości roboczej.

ZABEZPIECZENIE SKRZYNI PRZKŁADNIOWEJ

Przekładniowa część mulczerów BEDNAR jest chroniona przeciwko uszkodzeniu (kolizja np. z kamieniem itp.) za pomocą sprzęgła ciernego, które automatycznie zatrzyma wszelkie procesy przekładniowe. W sprzęgło cierne jest wyposażony, każdy wał połączeniowy wszystkich rotorów.

OCHRONA WAŁU PTO

"Wał połączeniowy mulczera MZ i MM jest wyposażony sprzęgłem jałowym (MO – sprzęgłem ciernym), który zapobiega wstecznemu przeniesieniu momentu obrotowego na traktor i tak chroni wał wylotowy, przeciwko uszkodzeniu przy gwałtownym obniżeniu obrotów traktora."

SMAROWANIE BEZPOŚREDNIE = ŁATWA KONSERWACJA

Wszystkie wałki w mulczerach BEDNAR, są wyposażone bezpośrednie smarowanie. Punkt smarowania znajduje się wewnątrz wałka, skąd smar przedostaje się do wszystkich miejsc. To oznacza wygodną i niewymagającą konserwację.

Mulcher

System noży / dane techniczne

Łatwa wymiana noży z jednej na dwie płaszczyzny
Podstawą nie tylko wysokiej wydajności, ale zwłaszcza dobre zdolności tnącej, są zawsze dwie pary noży kutych na każdym rotorze. Długoletnie doświadczenia z produkcją mulczerów pokazały, że nie zawsze jest odpowiednie wykorzystanie jednakowego typu noży na różnych rodzajach roślin i resztek roślinnych. Właśnie dlatego można przy maszynach Mulcher (z wyjątkiem wykonania MO) wykorzystać 2 rodzaje noży tnących i 2 sposoby ich umieszczenia.

Dzięki temu zostanie zapewniona doskonała jakość pracy w różnych warunkach. Na trawy trwałe idealne jest używanie 4 szt. noży łopatkowych w jednej płaszczyźnie roboczej. Natomiast dla resztek roślinnych na glebie ornej, lepsze jest zastosowanie tzw. noży do kukurydzy w dwu płaszczyznach. Noże do trawy i do kukurydzy można wzajemnie łatwo zmieniać. Łatwa jest także zmiana płaszczyzny ustawienia noży na pomocą podkładek ograniczających. Właśnie w ten sposób, maszynę można łatwo dostosować do mulczowania wymaganych roślin uprawnych.

NOŻE DO TRAWY

Łopatkowo zgięte noże ułożone „do krzyża”, są idealne do mulczowania terenów zielonych jak: łąki, pastwiska itp.. Noże wywołują efekt wchłaniania, przez co dochodzi do podnoszenia przejechanych części roślin, za kołami ciągnika i ich rozdrobnienia..

Noże do trawy można łatwo zamienić na noże do kukurydzy i odwrotnie.

NOŻE DO KUKURYDZY

Przez kombinację noży łopatkowych ułożonych w dolnej płaszczyźnie i noży prostych ułożonych w górnej płaszczyźnie, osiągamy doskonałe rozdrobnienie łodyg róznych upraw. Ten system rozcina łodygi takie jak: kukurydza, słonecznik lub rzepak, jednocześnie w dwóch poziomach.


Noże do kukurydzy można łatwo zmienić na noże do trawy i odwrotnie.

Mulcher

Pięciowirnikowy mulczer

Wysokie wydajności dzienne przy niskich kosztach
Szeroki mulczer Mulcher MM 7000 osadzony jest pięcioma rotorami. Szerokość robocza maszyny 7 m predestynuje maszynę do wysokich wydajności dziennych. Konstrukcja i ułożenie poszczególnych elementów mechanizmu mulczowania, jest gwarancją wysokiego stopnia rozdrabniania/kruszenia. Maszyna ma podobnie jak typ MZ i MO powierzchnię ocynkowaną ogniowo i możliwość opancerzenia części pod-rotorowej.

Model MM 7000 jest zwłaszcza odpowiedni dla farm z większymi rozmiarami, operatorów stacji bio-gazowych, lotnisk ew. do usług rolniczych. Maszyna jest zdolna osiągać wysokie dzienne wydajności przy niskich kosztach eksploatacji.

PRZYCZEPIENIE MASZYNY

Mulczery MZ i MM są podłączane do górnego lub dolnego zawieszenia traktora uszkiem o średnicy 40 lub 50 mm ewentualnie do zawieszenia Scharmuller K80.

WIĘCEJ KÓŁ JEZDNYCH (TAMDEMOWE)

"Mulczer MM 7000 jest w wyposażeniu podstawowym wyposażony w osiem kół. Mulczer MZ ma w podstawowym wyposażeniu 6 szt. kół pojazdowych (skrętnych), ale na na życzenie można zwiększyć liczbę kół do 8. Koła mogą być wypełnione gumą przeciwko przebiciu."

OSŁONY PRZECIW PRZYLEGANIU (PRZYLEPIANIU SIĘ) MATERIAŁU

Mulczery BEDNAR można wyposażyć płytami osłonowymi głównych ram. Płyty są gładkie i minimalizują przyleganie (przylepianie się) resztek roślinnych na maszynie.

PRZEDNIE PRZECIWNOŻE

Dla podwyższenia efektywności rozdrabniania, są w przedniej części strefy mulczowania przeciw-ostrza, które docinają mulczowany materiał. Tak zostaje podnieniona jakość mulczowanego materiału.

OSŁONY PRZECIW POKOSOM

"Doskonała praca maszyny jest zapewniona dzięki osłoną, które równomiernie rozmieszczą mulczowany materiał po powierzchni. nie dochodzi do wytwarzania skupień roślinnych itp."

OPANCERZENIE

Mulczery są wyposażone wymiennym blachami opancerzonymi, które zapobiegają uszkodzeniu. każdy z rotorów jest w dodatku chroniony osłoną rotora, co umożliwia pracę w ekstremalnie niskim położeniu nad powierzchnią.

OŚ TAMDEMOWA

Środkowa oś kopiująca pomaga pokonać nierówności terenu i utrzymać wysokość roboczą. Dzięki osi maszyna pracuje bardzo płynnie nawet na bardzo nierównych działkach.

PRACE NAWET W POZYCJI PIONOWEJ

Skrzydła mulczera MZ i MM pracują na ramieniu uchylnym i doskonale kopiują nierówności mulczowanych powierzchni od -15º do +45º. Maszynę w pozycji bocznego skrzydła +45º można wykorzystać do czyszczenia dróg i skrajów pastwisk, pól.

ŁATWE USTAWIENIE WYSOKOŚCI MULCZOWANIA

Wysokość pracy maszyny mz i mm jest ustawiana centralnie za pomocą hydro-clipsów na przewodzie/ linii walca hydraulicznego. ustawienie jest bardzo łatwe, szybkie i wygodne.

Elementy robocze

noży do trawy

noży do trawy

Zaczep

Ucho zaczepu

Ucho zaczepu

40 mm • 50 mm

Zaczep holowniczy

Zaczep holowniczy

K80

Podstawa

Dyszel - dolny zaczep

Dyszel - dolny zaczep

8 szt. koła standardowe

8 szt. koła standardowe

Krokowe osie Pendullum w sekcji centralnej

Krokowe osie Pendullum w sekcji centralnej

Opcje

noży na kukurydzę

noży na kukurydzę

4 szt. na rotor

Dyszel - górny zaczep

Dyszel - górny zaczep

Kontr-noże

Kontr-noże

Osłona przeciw-rzędowa

Osłona przeciw-rzędowa

Wzmocniona ochrona pancerzem

Wzmocniona ochrona pancerzem

MULCHER MM MM 7000
Szerokość robocza m 7
Szerokość transportowa m 3
Liczna rotorów szt 5
Liczba obrotów 1/min 1000
Zalecana moc ciągnika* HP 200 - 220
Waga** kg 3500
Liczba noży na wirnik szt. 4

*w zależności od warunków polowych
**w zależności od wyposażenia maszyny

Wideo

MULCHER MM

Zdjęcie

Ulotka

Zestaw noży do trawy – lewe + obudowa wirnika

Zestaw noży do trawy – lewe + obudowa wirnika

MM

 • 1 - KM000552 ŚRUBA 4
 • 2 - KM060134 NÓŻ 4
 • 3 - × × 0
 • 4 - KM000228 NAKRĘTKA 4
 • 5 - 00021237 POKRYWA 1
Zestaw noży do trawy – prawe + obudowa wirnika

Zestaw noży do trawy – prawe + obudowa wirnika

MM

 • 1 - KM000552 ŚRUBA 4
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM060135 NÓŻ 4
 • 4 - KM000228 NAKRĘTKA 4
 • 5 - 00021237 POKRYWA 1
Zestaw noży do kukurydzy – lewe + obudowa wirnika

Zestaw noży do kukurydzy – lewe + obudowa wirnika

MM

 • 1 - KM000275 ŚRUBA 2
 • 2 - KM060134 NÓŻ 2
 • 3 - KM060127 NÓŻ 2
 • 4 - × × 0
 • 5 - × × 0
 • 6 - KM000020 PODKŁADKA 4
 • 7 - KM000228 NAKRĘTKA 2
 • 8 - 00021237 POKRYWA 1
Zestaw noży do kukurydzy – prawe + obudowa wirnika

Zestaw noży do kukurydzy – prawe + obudowa wirnika

MM

 • 1 - KM000275 ŚRUBA 2
 • 2 - × × 0
 • 3 - × × 0
 • 4 - KM060135 NÓŻ 2
 • 5 - KM060126 NÓŻ 2
 • 6 - KM000020 PODKŁADKA 4
 • 7 - KM000228 NAKRĘTKA 2
 • 8 - 00021237 POKRYWA 1
Płozy

Płozy

MM

 • 1 - 00030705 PRĘT 1
 • 2 - KM000143 ŚRUBA 2
 • 3 - KM000154 NAKRĘTKA 2
Zestaw płyt ochronnych

Zestaw płyt ochronnych

MM

 • 1 - 00785223 ŁOPATKA 3
 • 2 - 00785208 ŁOPATKA 2
 • 3 - 00785218 ŁOPATKA 2
 • 4 - 00785212 ŁOPATKA 2
 • 5 - 00785204 ŁOPATKA 1
 • 6 - 00785222 ŁOPATKA 1
 • 7 - KM000733 NAKRĘTKA 64
 • 8 - KM000320 ŚRUBA 64
Kontr-noże

Kontr-noże

MM

 • 1 - 00021589 PROFIL KWADRATOWY 1
 • 2 - KM060108 NÓŻ 2
 • 3 - KM000348 ŚRUBA 2
 • 4 - KM000005 PODKŁADKA 3
 • 5 - KM000057 NAKRĘTKA 3
 • 6 - KM000012 ŚRUBA 1
 • 7 - KM000147 ŚRUBA 1
 • 8 - KM000081 PODKŁADKA 1
 • 9 - KM000155 NAKRĘTKA 1
 • 10 - 00021203 OBUDOWA 1