SWIFTER SO F

SWIFTER SO_F este combinatorul a cărui tehnologie se bazează pe versiunea tradiţională SO. Simplu şi cu greutate redusă, acesta combină toate operaţiunile de lucru (până la 7) pentru pregătirea patului germinativ într-o singură trecere.

Utilajul se poate utiliza atât în sistemele agricole tradiţionale, precum şi în cele de prelucrare minimă.

Proiectarea utilajului permite schimbarea facilă a organelor active tip săgeată cu cele tip Gamma şi vice versa.

Adâncime de lucru reglabilă mecanic Bară de nivelare anterioară mecanică Adâncime de lucru reglabilă hidraulic crosskill 350 mm ( 440 mm ) Tăvălug dublu Tăvălugi cu platbandă active tip săgeată cu suport fexibil 4 rânduri de organe active gama 4 rânduri de organe active tip săgeată SB CRUSHBAR - bară de nivelare Tăvălug anterior de mărunțire Bară de nivelare în spatele organelor active Tăvălug de finisare Bară de nivelare posterioară Secții de lucru 2 rânduri de organe cu padele reglabilă hidraulic
Concept Swifter SO_F

Secţiunea de lucru cu organe active tip săgeată
 

Organele active tip săgeată de 270 mm pe 2 rânduri cu efect de suprapunere asigură prelucrarea profilului de sol pe întreaga lăţime de lucru a utilajului, realizând o bază fermă. În acelaşi timp, unghiul de lucru al organelor active asigură şi prelucrarea agresivă, creând un strat de suprafaţă afânat. Fiecare organ activ este fixat pe un suport flexibil permiţând un „efect 3D” (mişcare verticală şi orizontală) care protejează organele active împotriva uzurii.

Secţiunea de lucru cu organe active tip Gamma
 

4 rânduri de organe active tip Gamma poziționate în unghi negativ, asigură afânarea şi încălzirea solului fără a lăsa secţiuni umede la suprafaţă, conservând umiditatea din iarnă. Acest fapt este important pentru răsărirea rapidă în primăvară. Atașarea independentă a fiecărul organ activ permite lucrul la viteze de până la 15 km/h. Aceasta înseamnă că puteţi economisi timp, indispensabil în special primăvara.

Secţiunea de lucru cu organe active tip săgeată SB (pentru sfeclă)

Organele active tip săgeată SB amplasate pe 4 rânduri pe suporți arcuiți elastici în „S” asigură prelucrarea de calitate a solului primăvara. Unghiul organelor active împiedică amestecarea solului pe verticală, conservând umiditatea atât de importantă pentru o germinare rapidă și de înaltă calitate. Necesarul de CP este de asemenea redus.


Utilizat pentru – pregătire de vară şi toamnă când solul trebuie prelucrat şi amestecat după cultura anterioară.

Utilizat pentru – pregătirea patului germinativ primăvara, cu conservarea umidității din iarnă în sol.

Utilizat pentru – pregătirea patului germinativ de primăvară cu conservarea umidității. În special recomandat pentru sfecla de zahăr.


 

Tipul utilajului: combinator semi-purtat
Componente active: bară frontală de nivelare,
tăvălug cu platbandă,
2 rânduri de organe active tip săgeată 270×8 mm (4 rânduri de organe active tip gamma / secţiune SB în 4 rânduri de 150×4 mm),
bară de nivelare,
tăvălug posterior (cu platbandă pe un singur rând, cu platbandă pe două rânduri, crosskill pe două rânduri, crosskill pentru sol pietros)
Securizare: organele active tip săgeată cu arc din oțel, iar cele tip gamma și SB cu suport arcuit elastic
Utilizare: prelucrare rapidă și la costuri reduse înainte de semănat, pentru crearea unui pat germinativ uniform
Operațiuni de lucru: nivelarea suprafeței, sfărâmare, amestecare (afânare și expunere termică), mărunțire, nivelare posterioară și compactare

 

Pregătirea perfectă a patului germinativ printr-o singură trecere, chiar în cazul unui teren dur.

Adâncimea de lucru poate fi reglată hidraulic din cabina tractorului.
 

Mărunţirea şi compactarea finală sunt realizate de tăvălugii crosskill, bara de nivelare sau de tăvălugul de finisare.


Avantaje agronomice ale utilajului

 1. Înglobarea mai multor operaţiuni de lucru în una singură atrage costuri mai mici de pregătire a solului.
 2. 3 bare de nivelare înseamnă un teren perfect neted, fără compromisuri.
 3. Pregătirea unui pat germinativ perfect pentru toate culturile (adâncime de lucru constantă pe toată lăţimea de lucru a utilajului).
 1. Înalt efect de mărunțire al bulgărilor cu ajutorul tăvălugilor crosskill și a tăvălugului de finisare. agresivitatea procesului de mărunțite crește odată cu creșterea vitezei de rotație a tăvălugilor.
 2. Utilizarea utilajului în sistemele agricole convenţionale (după arat), precum ş i în sistemul de prelucrare minimă.
 3. Caracteristicile tehnice ale utilajului permit prelucrarea la viteze mari, fiind mai uşor de atins ţintele agro-tehnice solicitate.
Swifter

Secții de lucru interschimbabile 

SECȚII CU ORGANE ACTIVE TIP SĂGEATĂ

2 rânduri de organe active tip săgeată cu lățime de 270 mm, ce se suprapun, garantează procesarea profilului solului pe întreaga lăţime a utilajului. În acelaşi timp, datorită unghiului de prelucrare al organelor active, solul este prelucrat agresiv şi astfel se formează un strat superior afânat. Fiecare săgeată este ataşată unui suport flexibil, care creează „efectul 3D” (mişcare orizontală şi verticală) şi protejează organul activ.

Utilizare – Pregătirea de vară și toamnă când solul trebuie afânat și amestecat înainte de cultura următoare

SECȚII CU ORGANE ACTIVE TIP GAMMA

Cele 4 rânduri de organe gamma, poziționate în unghi negativ afânează şi încălzesc solul fără a scoate la suprafaţă straturile inferioare ale acestuia, păstrând rezerva de umiditate din iarnă. Acest lucru este foarte important pentru răsărirea culturilor de primăvară. Atașsarea a fiecărui organ vă permite să lucraţi rapid la viteze de până la 15 km/h. Astfel economisiţi timpul preţios de care aveți nevoie primăvara.

Utilizare – pregătirea patului germinativ de primăvară, pentru menţinerea umidităţii în sol.

SECȚII CU ORGANE ACTIVE TIP SĂGEATĂ SB

Organele active tip săgeată SB, poziționate pe 4 rânduri, asigură o prelucrare de calitate a solului primăvara. Unghiul de lucru nu produce un efect de amestecare pe verticală, păstrând umiditatea în sol, fapt ce reprezintă un factor cheie pentru un proces de germinare calitativ și rapid. Necesarul de forță de tracțiune este redus.

Utilizare – pregătirea patului germinativ de primăvară și păstrarea umidității în sol. Organele active sunt special recomandate pentru culturile de sfeclă de zahăr.

Economiile certe se datorează

 1. Integrare a până la 7 operaţiuni într-o singură trecere = o singură trecere comparativ cu alte sisteme de prelucrare.
 2. Viteze operaționale de lucru = necesită mai puţin timp, se respectă uşor termenele agrotehnice.
 1. Număr mai mic de treceri = ajută la eliminarea solului compactat, încurajând principiile de dezvoltare agricolă durabilă.
 2. Pat germinativ perfect pregătit = calitate superioară și cantitate mai mare de semințe la hectar, bazele unei germinații optime.
Swifter

Puteţi să utilizaţi combinatorul swifter pentru pregătirea patului germinativ în

Sisteme tradiţionale de prelucrare, după arătură – resturile vegetale se încorporează la adâncime prin aratură, iar după iarnă, pământul se prelucrează uşor printr-o singură trecere. În condiţii grele se recomandă două treceri, care vor transforma terenul dumneavoastră într-o „grădină”.

Sisteme de prelucrare minimă – gestionarea resturilor vegetale joacă un rol important în acest sistem (lungimea resturilor, adâncimea de încorporare şi gradul de descompunere). Pentru a avea rezultate optime cu Swifter, resturile vegetale trebuie să aibă o lungime de maxim 5 cm (garantată de procesele anterioare – mulci) şi trebuie încorporate uniform la o adâncime mai mare de 7 cm. Acest lucru va asigura că organele active nu aduc resturi vegetale la suprafaţă pe parcursul afânării.

DEMONSTRAŢIE PE UN CÂMP ARAT

După iarnă, solul va fi prelucrat de swifter printr-o singură trecere. în condiții de secetă, sunt necesare două treceri.

DEMONSTRAŢIE ÎNTR-UN SISTEM DE PRELUCRARE MINIMĂ

Combinatorul swifter poate să încorporeze resturile vegetale şi într-un sistem fără arătură.

DEMONSTRAŢIE DE PRELUCRARE – VARA

Pregătirea patului germinativ pe timpul verii este o operaţiune foarte solicitantă datorită bulgărilor tari şi pământului brăzdat de crăpături cauzate de soare şi secetă. Sistemul format din 3–4 rulouri garantează calitatea mărunţirii şi pregătirea solului, pentru semănarea rapiţei, de exemplu.

Swifter

Pregătirea patului germinativ primăvara și vara (toamna)

Pregătirea patului germinativ primăvara – netratarea corectă a solului (distrugerea structurii ) și a gradului de umiditate poate dăuna semnificativ culturilor de primăvară cu impact direct asupra producției finale. Pregătirea prea devreme a solului îl face lipicios, în timp ce întârzierea prelucrării duce la pierderea apei din sol. De aceea trebuie să alegeți cel mai mic număr de treceri și momentul optim al lucrărilor. Succesiunea secțiilor de lucru la combinatoarele Swifter marca BEDNAR a fost concepută pentru o pregătire rapidă și de calitate a solului fără pierderea apei atât de necesară răsăririi. Dacă pregătiți solul de ex. pentru sfecla de zahăr, trebuie să alegeți organele active tip săgeată SB care prelucrează solul pe toată lățimea de lucru fără amestecare pe verticală. Acest lucru menține umiditatea și creează o bază solidă pentru plasarea precisă a semințelor. Pentru porumb, afânarea și încălzirea solului se realizează cu organe active gamma, fără scoaterea la suprafață a umidității.

Pregătirea patului germinativ vara (toamna) – probleme asemănătoare cu pregătirea de primăvară, de multe ori fiind necesară pregătirea solului în timpul recoltării, mai ales pentru culturile de rapiță. Vara, înghețul sau zăpada nu ne pot ajuta la prelucrarea solului, așa cum deseori acestea sunt de mare ajutor primăvara. Pregătirea de calitate a patului germinativ este necesară și vara, de aceea secțiile de lucru cu organe active tip săgeată (270 mm) cu efect de acoperire, poziționate pe două rânduri, sunt cele mai potrivite. Unghiul agresiv prelucrează și amestecă solul. Finalizarea pregătirii patului de semănat este asigurată de tăvălugii posteriori tip crosskill care pot fi suplimentați cu un tăvălug de finisare. Această combinație, ideală pentru semințe mici (rapiță), creează structura optimă a solului chiar și în condițiile unei veri secetoase.

Swifter

Crearea unui pat germinativ cu o structură ideală

 1. Nivelarea minuțioasă a solului astfel încât să rămână uniform și după celelalte lucrări, este o cerință esențială a pregătirii patului germinativ.
 2. Un profil de sol cald și afânat reprezintă cerința primordială a unei germinații rapide și uniforme.
 3. Crearea unui nivel uniform pe toată suprafața prelucrată ajută la reglarea precisă a adâncimii de lucru a combinatorului, ca o cerință de bază a pregătirii viitoarei culturi.
 1. O structură și proporție ideală a particulelor de sol ajută la germinarea semințelor. mărimea potrivită a acestor particule este parte integrantă dintr-un pat germinativ bine pregătit.
 2. Consolidarea stratului de la adâncime intensifică regimul de apă al solului care este absolut necesar pentru răsărirea culturilor.

GERMINAȚIE UNIFORMĂ A CULTURILOR

Accesul aerului și al căldurii în sol

Profil de sol afânat omogen

Consolidarea umidității de la baza solului

Pregătirea patului germinativ în condiții grele

Sol greu cu exces de umiditate – Swifter tratează problemele unui sol greu, cu exces de umiditate fără efort, printr-o singură trecere, grație organelor active studiate cu multă atenție și a tăvălugilor dubli model crosskill.

Sol pietros – pentru sol pietros, tăvălugii crosskill pot fi despărțiți, în acest fel evitându-se blocarea acestora de către pietre. Puteși pregăti un pat germinativ de calitate chiar și ăn aceste condiții dure.

Sol cu resturi vegetale în abundență – Swifter poate lucra și cu o mare cantitate de resturi vegetale de la cultura anterioară. Secția de lucru cu organe active tip săgeată este ideală în prelucrarea unui sol cu multe resturi vegetale.

Patul germinativ este prelucrat pe întreaga lățime de lucru la aceeași adâncime. Un pat germinativ de înaltă calitate este foarte important pentru o germinație uniformă. Combinatorul Swifter marca BEDNAR satisface această cerință indiferent care ar fi condițiile de sol.

Swifter

Unelte de lucru

Organe active Gama

Organe active Gama

Săgeți clasice

Săgeți clasice

Săgeți SB

Săgeți SB

Long Life Daltă Gamma

Long Life Daltă Gamma

Tăvălugi

Cu platbandă pe un singur rând

Cu platbandă pe un singur rând

Soluția simplă și necostisitoare pentru prelucrarea de primăvară a solului.
Greutate: 78 kg/m
Diametru: 370 mm

Cu platbandă pe două rânduri

Cu platbandă pe două rânduri

Recomandat pentru prelucrarea intensivă a solurilor uşoare, de-a lungul întregului an.
Greutate: 238 kg/m
Diametru: 370 mm

Crosskill pe un singur rând

Crosskill pe un singur rând

deal pentru procesarea solului uscat și pentru sfărâmarea bulgărilor de pământ.
Greutate: 149 kg/m
Diametru: 350 mm

Crosskill pe două rânduri

Crosskill pe două rânduri

Tăvălug Crosskill pe două rânduri, cu efect de autocurăţare. Ideal pentru toate tipurile de sol, asigurând o compactare şi o granularitate superioară.
Greutate: 194 kg/m
Diametru: 350 mm

Crosskill pe două rânduri

Crosskill pe două rânduri

Tăvălug Crosskill pe două rânduri, cu efect de autocurăţare. Ideal pentru toate tipurile de sol, asigurând o compactare şi o granularitate superioară.
Greutate: 194 kg/m
Diametru: 440 mm

Atașare

Ball Pin

Ball Pin

Ochi de tractare

Ochi de tractare

Towing Bracket

Towing Bracket

Bază

Tăvălug frontal cu platbandă

Tăvălug frontal cu platbandă

Opțional

Ștergători de urme

Ștergători de urme

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR - padele fixe

CRUSHBAR - padele fixe

Bară de mărunțire după tăvălugii frontali

Bară de mărunțire după tăvălugii frontali

Tăvălug de finisare

Tăvălug de finisare

Bară de nivelare posterioară

Bară de nivelare posterioară

Grapă cu dinți

Grapă cu dinți

Reglare hidraulică a adâncimii

Reglare hidraulică a adâncimii

SWIFTER SO F SO 4000 F SO 5000 F SO 6000 F SO 7000 F SO 8000 F
Lățime de lucru m 4 5 6.2 7.2 8
Lățime de transport m 2.7 2.7 2.7 2.7 2.95
Lungime de transport m 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
Adâncime de lucru* cm 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Număr de organe active tip săgeată buc. 16 20 24 28 32
Număr de organe active tip săgeată SB buc. 30 38 45 51 59
Număr de organe active tip gamma buc 34 44 54 64 74
Necesar putere* CP 120 - 150 145 - 200 155 - 215 180 - 220 210 - 230
Greutate totală** kg 3200 - 4000 3600 - 4700 4100 - 5700 4300 - 5700 4800 - 6100

*în funcţie de condițiile de sol
**în funcție de tipologia lucrării

Video

SWIFTER SO F
SWIFTER SO F

Imagini

Broșură

Padelă Crushbar

Padelă Crushbar

SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060349 SUPORT 1
 • 2 - KM060136 SCUT METALIC 1
 • 3 - KM000851 ȘURUB 2
 • 4 - KM000848 PIULIȚĂ 2
Daltă SB

Daltă SB

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060254 SUPORT 1
 • 2 - KM060288 SĂGEATĂ 1
 • 3 - KM000868 ȘURUB 1
 • 4 - KM000848 PIULIȚĂ 1
Daltă Gamma

Daltă Gamma

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 SUPORT 1
 • 2 - KM060142 DALTĂ 1
 • 3 - KM000221 ȘURUB 1
 • 4 - KM000096 PIULIȚĂ 1
Daltă săgeată

Daltă săgeată

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 SĂGEATĂ 1
 • 2 - KM000903 ȘURUB 2
 • 3 - KM000296 PIULIȚĂ 2
Daltă ștergător de urmă

Daltă ștergător de urmă

SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060086 SĂGEATĂ 1
 • 2 - KM000616 ȘURUB 1
 • 3 - KM000296 PIULIȚĂ 1
Daltă săgeată – dreapta

Daltă săgeată – dreapta

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 SĂGEATĂ 1
 • 2 - KM000903 ȘURUB 2
 • 3 - KM000296 PIULIȚĂ 2
 • 4 - x x 0
 • 5 - KM060083 SUPORT 1
Daltă săgeată – stânga

Daltă săgeată – stânga

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 SĂGEATĂ 1
 • 2 - KM000903 ȘURUB 2
 • 3 - KM000296 PIULIȚĂ 2
 • 4 - KM060084 SUPORT 1
Long Life Daltă Gamma

Long Life Daltă Gamma

SN, SO, SO_F, SE, SM, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 SUPORT 1
 • 2 - KM060416 DALTĂ 1
 • 3 - KM000221 ȘURUB 1
 • 4 - KM000096 PIULIȚĂ 1