STRIEGEL-PRO PE polní brány

STRIEGEL-PRO-PE_mobile_1
  • Management rostlinných zbytků po sklizni, jarní příprava na těžkých vlhkých půdách.

  • Nezávislé pracovní úhly první sekce (4 řady prstů) a druhé sekce (2 řady prstů).

  • Řezací coultery pro narušení stonků a nedoseků strniště nebo hydraulická smyková lišta – Crushbar pro jarní přípravu.

  • Dokonalé kopírování povrchu díky nezávislému uložení jednotlivých sekcím na paralelogramu.

  • 6 řad prstů s velkým překrytím zaručuje kvalitní rozprostření materiálu.

STRIEGEL-PRO PE jsou 6řadé polní brány vybavené dvěmi nezávisle hydraulicky ovládanými pracovními sekcemi prstů.

První sekce je tvořena čtyřmi řadami prstů, které naruší vrchní vrstvu půdy do 2–4 cm. Druhou sekci tvoří dvě řady prstů pro finalizaci povrchové úpravy.

Pro letní managment rostlinných zbytků na strništi je možné stroj navíc vybavit řezacími coultery.

Pro jarní přípravu lze pro stržení vrchní vrstvy půdy stroj vybavit předním hydraulicky ovládaným smykem Crushbar. Lopatky smyku lze namontovat na slupice coultery a naopak.

TYP STROJEpolní brány
PRACOVNÍ ORGÁNYpřední hydraulicky ovládaný páskový smyk – Crushbar nebo řezací coultery (průměr 406 mm), řezací válec Trash Cutter,
4 řady prstů (tloušťka prstu 16 mm) s nezávislým hydraulickým ovládáním a vlastním pracovním úhlem + 2 řady prstů s nezávislým ovládáním a vlastním pracovním úhlem
JIŠTĚNÍcoultery jištěny pružnou slupicí, pruty jištěny pružinou
VYUŽITÍjarní příprava půdy, management rostlinných zbytků, nařezání rostlinných zbytků, kontrola růstu plevelů/výdrolů na strništích, boj proti slimákům, revitalizace pastvin
PRACOVNÍ OPERACEsrovnání a nakypření vrchní vrstvy půdy v jarním období, uniformní rozprostření rostlinných zbytků na strništi (management rostlinných zbytků), kontrola růstu plevelů, revitalizace pastvin v jarním období, nařezání rostlinných zbytků
Přední hydraulicky ovládaný páskový smyk Crushbar pro jarní rovnání pozemků.

Přední hydraulicky ovládaný páskový smyk Crushbar pro jarní rovnání pozemků.

Přední řezací coultery pro nařezání stonků rostlin a prvotní mísení půdy.

Přední řezací coultery pro nařezání stonků rostlin a prvotní mísení půdy.

Hydraulicky ovládané sekce čtyř řad prstů, nezávislé hydraulické ovládání + dvě řady nezávisle ovladatelelné.

Hydraulicky ovládané sekce čtyř řad prstů, nezávislé hydraulické ovládání + dvě řady nezávisle ovladatelelné.

STRIEGEL-PRO PEPE 12000
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm12
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm3
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm8.7
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm 0 – 4
POČET COULTERŮks36
POČET ŘAD PRUTŮks6
ROZTEČ MEZI PRSTYcm5
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 230 – 350
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 6000 – 7450

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

STRIEGEL-PRO PE

ZÁVĚS

OKO

OKO

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

VOLITELNÉ

Kypřiče stop

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ PRACOVNÍCH ÚHLŮ

4 řady prutů s hyd.ovládáním pracovního úhlu + 2 řady prutů s mech.ovládáním úhlu

CRUSHBAR

CRUSHBAR

4 řady prutů s hyd.ovládáním pracovního úhlu + 2 řady prutů s mech.ovládáním úhlu

COULTER DISKY

hydraulické ovládání pracovních úhlů

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ PRACOVNÍCH ÚHLŮ

4 řady prutů s hyd.ovládáním pracovního úhlu + 2 řady prutů s mech.ovládáním úhlu

Trash cutter

TRASH CUTTER

LONG LIFE ZAVLAČOVAČ

V Rostěnicích sejí meziplodiny s pomocí secí jednotky ALFA DRILL Ve společnosti Rostěnice a.s. v letošním roce pořídili v rámci projektu v „ PRV 16.2.1. Podpora vývoje nových produktů,…
Zkušenosti českých zákazníků se STRIEGELEM-PRO Jedním z prvních strojů na polích po sklízecích mlátičkách jsou polní brány STRIEGEL-PRO. Rovnoměrně rozprostírají posklizňové zbytky…
STRIEGEL-PRO PE 12000 v praxi Neustále se zvyšuje počet zemědělských podniků, které se začínají čím dál častěji zabývat otázkou, jak zlepšit zapravení posklizňových zbytků do půdy…
Donau Farm oslavila 10. výročí působení na Slovensku Jedno z největších uskupení zemědělským podniků na Slovensku společnost Donau Farm oslavila 3.6.2016 10 let působení v tomto státě.…
Zpět na novinky 16. Březen 2016 Stroje BEDNAR v Jižní Americe BEDNAR dodává stroje na všechny zemědělsky aktivní světadíly, kromě Jižní Ameriky. To již nyní neplatí. Na jaře 2016…
Zpět na novinky 06. Říjen 2015 Striegel-Pro, zkušenosti z Německa Striegel Pro PE 12000 firmy Bednar se značně odlišuje od běžných a známých strojů tohoto typu. Hlavní myšlenkou při…
Zpět na novinky 07. Září 2015 Úspěšný start Strigelu-PRO při žních Navazuji na reportáž, ve které jsem Vám detailněji představil „novinku“ polní brány STRIGEL PRO PE.Univerzální…
V Rostěnicích sejí meziplodiny s pomocí secí jednotky ALFA DRILL Ve společnosti Rostěnice a.s. v letošním roce pořídili v rámci projektu v „ PRV 16.2.1. Podpora vývoje nových produktů,…
Zkušenosti českých zákazníků se STRIEGELEM-PRO Jedním z prvních strojů na polích po sklízecích mlátičkách jsou polní brány STRIEGEL-PRO. Rovnoměrně rozprostírají posklizňové zbytky…
STRIEGEL-PRO PE 12000 v praxi Neustále se zvyšuje počet zemědělských podniků, které se začínají čím dál častěji zabývat otázkou, jak zlepšit zapravení posklizňových zbytků do půdy…
Donau Farm oslavila 10. výročí působení na Slovensku Jedno z největších uskupení zemědělským podniků na Slovensku společnost Donau Farm oslavila 3.6.2016 10 let působení v tomto státě.…
Zpět na novinky 16. Březen 2016 Stroje BEDNAR v Jižní Americe BEDNAR dodává stroje na všechny zemědělsky aktivní světadíly, kromě Jižní Ameriky. To již nyní neplatí. Na jaře 2016…
Zpět na novinky 06. Říjen 2015 Striegel-Pro, zkušenosti z Německa Striegel Pro PE 12000 firmy Bednar se značně odlišuje od běžných a známých strojů tohoto typu. Hlavní myšlenkou při…
Zpět na novinky 07. Září 2015 Úspěšný start Strigelu-PRO při žních Navazuji na reportáž, ve které jsem Vám detailněji představil „novinku“ polní brány STRIGEL PRO PE.Univerzální…

GALERIE / MÉDIA

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

2 + 5 = ?

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás