SWIFTERDISC XE diskový podmítač

SWIFTERDISC-XE_mobile_1
 • Širozáběrový diskový podmítač pro enormní denní výkony.

 • Vysoká pracovní rychlost až 15 km/h díky konstrukčnímu řešení.

 • Bezúdržbová ložiska disků s doživotní náplní.

 • Skládání směrem dopředu.

 • Individuální jištění disků proti přetížení (pryžové segmenty).

 • Kvalitní, rychlá, levná podmítka do 12 cm.

 • Disky 520×5 mm, tvar komolý kužel – opotřebení disků nemá vliv na kvalitu práce.

SWIFTERDISC XE je širokozáběrový výkonný diskový podmítač krátké koncepce s individuálním odpružením disků pryžovými segmenty, připravený pro rychlou, kvalitní, nízkonákladovou podmítku po sklizni, nebo pro předseťovou přípravu.
Díky širokému pracovnímu záběru a vysokým rychlostem dosáhnete enormních denních výkonů.
Unikátní systému skládání stroje směrem dopředu dává stroji velmi malé přepravní rozměry.
Každé rameno je osazeno párem disků (Twin-Disc systém).

TYP STROJEtažený diskový podmítač krátké koncepce
PRACOVNÍ ORGÁNY2 řady disků 520×5 mm (vykrajované disky s konstantní geometrií, nebo unikátní A-disky),
zadní utužovací pěch (prutový, segmentový, roadpacker, V-ring, dvojitý U-ring, dvouválec, cutpack)
JIŠTĚNÍkaždé rameno jištěno bezúdržbovým systémem pryžových segmentů
VYUŽITÍrychlá, nízkonákladová podmítka, předseťová příprava
PRACOVNÍ OPERACEnakypření povrchové vrstvy, nařezání a rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání a utužení
Výkonné mělké zpracování všech typů půd s rovnoměrným promícháním rostlinných zbytků v širokém záběru.

Výkonné mělké zpracování všech typů půd s rovnoměrným promícháním rostlinných zbytků v širokém záběru.

Finální utužení a urovnání povrchu utužovacím válcem (v nabídce 8 druhů různých průměrů a druhů materiálů).

Finální utužení a urovnání povrchu utužovacím válcem (v nabídce 8 druhů různých průměrů a druhů materiálů).

Snadná manipulace i při transportu díky kompaktním rozměrům daných sklápěním sekcí směrem dopředu.

Snadná manipulace i při transportu díky kompaktním rozměrům daných sklápěním sekcí směrem dopředu.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Obděláním strniště bezprostředně po sklizni využijete dokonale zbytkovou vlhkost půdy.

 • Rychlá podmítka je základem pro řízený proces vyklíčení zbytků obilí a plevelů po sklizni.

 • Mělké zpracování znamená zvýšení množství humusu v horní vrstvě půdy. Půda je propustnější (žádný půdní škraloup).

 • Vysoký drobící efekt vyvolaný vysokou rychlostí stroje a tím vysokými obvodovými rychlostmi utužovacích pěchů. Pole je bez hrud a rovné.

 • Zavření a utužení zpracovaného povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení výdrolu a plevelů.

 • Dodržení agrotechnických lhůt díky vysokému plošnému výkonu stroje.

 • Univerzální nářadí k podmítání, přípravě půdy a setí meziplodin Alfa Drillem.

SWIFTERDISC XE
Alfa_MG_2667

SwifterDisc XE lze vybavit sekcí jednotkou Alfa Drill pro zakládání porostů meziplodin.

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní zpracování během jediného přejezdu – jeden přejezd místo několika, kvalitní nakrájení, promíchání a zapravení rostlinného materiálu zejména díky profilovaným agresivním diskům A-disk.

 • Vysoké pracovní rychlosti – znamenají snížení nákladů na počet hodin strávených na poli. Vysoké rychlosti jsou možné díky vysoké stabilitě stroje.

 • Velký plošný výkon – SwifterDisc je lehký typ diskového podmítače, který je možné agregovat i s traktory nižších výkonnostních tříd, přičemž pracovní záběr a pracovní rychlost zaručí nezvyklý výkon.

 • Nízké náklady na údržbu – dlouhé lhůty pro výměnu opotřebitelných dílů.

SWIFTERDISC XE

SWIFTERDISC VYUŽIJETE NA

 • Mělkou a rychlou podmítku strniště pro vyvolání klíčení výdrolu, plevelů a přerušení kapilarity.

 • Uchování vlhkosti v půdě zpětným utužením povrchu zadním pěchem ihned po sklizni.

 • Předseťovou přípravu a to včetně srovnání hrubé brázdy.

 • Zapravení rostlinného materiálu jako jsou např. meziplodiny (hořčice apod.).

 • Pro výsev meziplodin a travin za pomocí Alfa Drillu.

UKÁZKA PRÁCE PO OBILOVINĚ

UKÁZKA PRÁCE PO OBILOVINĚ

STROJ: SWIFTERDISC XE 10000
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ: 7 CM
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 18 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 6,5 L/HA

UKÁZKA PRÁCE V HRUBÉ BRÁZDĚ

STROJ: SWIFTERDISC XO 6000 F
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ: 12 CM
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 10 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 9 L/HA
UKÁZKA PRÁCE V HRUBÉ BRÁZDĚ

VÍCE PRO KVALITU PRÁCE

A-DISKY NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

A-DISKY NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

Speciálně tvarovaný disk o průměru 520 mm a tloušťce stěny 5 mm s výrazně vyšším řezacím a míchacím účinkem oproti klasickým vykrajovaným diskům. A-disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinných zbytků. Díky ostrým břitům velmi efektivně krájí rostlinné zbytky. Profilovaný tvar navíc umožňuje brát z půdy větší množství hlíny než standardní zubaté disky. Každé profilované vystoupení disku bere hlínu a vynáší směrem do rostlinného mulče, kde dochází k promíchání. Výsledek je vynikající.

TWIN–DISC LEPŠÍ PRŮCHODNOST

TWIN–DISC LEPŠÍ PRŮCHODNOST

Disky pracují v páru na jedné slupici. Díky tomuto řešení je vzdálenost mezi jednotlivými slupicemi větší (50 cm). To znamená více prostoru pro průchod materiálu strojem. Stroj může plynně pracovat, i když sklízecí mlátička nechala na parcele shluky slámy. SwifterDisc je nařeže, roztáhne, promíchá s půdou a zaklopí.

PROČ PODMÍTAT VČAS PO SKLIZNI

Předpoklady pro úspěch pěstovaných kultur se zakládají již při sklizni předplodiny. Zpracováním strniště bezprostředně po sklizni využijete vlhkost půdy, která byla chráněna stébly před sluncem. Rychlou podmítkou je zajištěno spolehlivé a rovnoměrné vyklíčení výdrolů a plevelů.

Právě tehdy, když je mezi sklizní a výsevem krátký časový interval nebo u kritických osevních postupů, je to základní předpoklad úspěchu. Přitom není důležité, zda se hospodaří minimalizačním nebo konvenčním způsobem.

SWIFTERDISC XE

STABILNÍ ZPRACOVÁNÍ V ROVINĚ

Rovina při podmítce musí být dodržena jednak horizontálně vůči směru jízdy, tak po směru jízdy. Pro dosažení rovného pozemku bez vln musí stroj pracovat klidně a stabilně.

Jakýkoliv nežádoucí pohyb stroje vyvolaný např. houpáním vytváří nerovné pole. Podmítejte se stabilními stroji SwifterDisc s dobře rozloženým těžištěm!

OK
NOT OK
SWIFTERDISC XEXE 10000XE 12000
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm1012
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm33
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm7.5 – 8.7 8.1 – 9.2
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm2 – 12 2 – 12
POČET DISKŮks8096
DOPORUČENÝ VÝKON*HP300 – 350
400 – 450
CELKOVÁ HMOTNOST**kg7700 – 9300 8600 – 10800

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

SWIFTERDISC XE

PRACOVNÍ ORGÁNY

ZUBATÉ DISKY

ZUBATÉ DISKY

• 520 × 5 mm
• 8 ks / 1 m záběru

A-Disky (Agressive)

A-DISKY (AGRESSIVE)

• 520 × 5 mm
• 8 ks / 1 m

PĚCHY A VÁLCE

Prutový pěch

PRUTOVÝ PĚCH

Tradiční pěch tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobícím efektem.
• váha: 110 kg/m
• průměr: 635 mm

Dvouválce

DVOUVÁLCE

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370/470 mm

V-ring pěch

V-RING PĚCH

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobením a zpětné zpevnění půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Segmentový pěch

SEGMENTOVÝ PĚCH

Pěch tvořený masivními ocelovými díly pro dokonale utužení, vhodný do všech typů půd.
• váha: 177 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 525 mm• 35 mm
• 40 mm
• 51 mm

Dvojitý U-ring pěch

DVOJITÝ U-RING PĚCH

Dvouřadý ocelový pěch se samočistícím efektem s excelentním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 163 kg/m
• průměr: 600 mm

CUTPACK

CUTPACK PĚCH

Těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností vhodný do těžkých půd.
• váha: 235 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

ZÁVĚS

OKO

OKO

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Výškově stavitelný krajní disk, boční clona

VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ KRAJNÍ DISK, BOČNÍ CLONA

Podpěrná kola

PODPĚRNÁ KOLA

VOLITELNÉ

NÁSTAVEC OJE

NÁSTAVEC OJE

500 mm • 1000 mm • 1500 mm

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR ZPEVNĚNÝ

CRUSHBAR ZPEVNĚNÝ

Hydraulická regulace hloubky

HYDRAULICKÁ REGULACE HLOUBKY

Sada přihnojování

SADA PŘIHNOJOVÁNÍ

Dělící hlavy a rozvody

HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

Na Novom Zélande sú pripravený na sezónu Rozmanitosť výrobkov spoločnosti BEDNAR umožňuje dovozcom a predajcom dodávať zákazníkom stroj, ktorý vyhovuje konkrétnym podmienkam. Čo ak koncový…
Zpět na novinky 11. Leden 2016 Bednar portfólio na jednom podniku Spoločnosť Agroservis Komárno v spolupráci s Bednar FMT dodala počas roku 2015 5 kusov závesnej techniky do podniku ASTOM…
Zpět na novinky 26. Říjen 2015 Greening s Ferti-Boxem a SwifterDiscem XE Na základě požadavků Evropské Unie se zvyšují nároky na častější zařazování meziplodin do osevních postupů.…
Zpět na novinky 02. Srpen 2015 Dvanáctimetrový podmítač BEDNAR – největší na Novém Zélandě Dalo by se říct na místní poměry monstrózní diskový podmítač. BEDNAR SWIFTERDISC XE…
Zpět na novinky 14. Listopad 2014 BEDNAR v Zemědělských službách Dynín Společnost Zemědělské služby Dynín zastřešuje farmy Agrochov Dynín, ZOD Kolný a Kooprodukt Lišov. Hospodaří…
Zpět na novinky 19. Červen 2013 Několik let spokojenosti s diskovými podmítači ve Straškově Během loňských žní jsme mimo jiné navštívili i jeden z nejvyspělejších zemědělských…
Zpět na novinky 29. Prosinec 2011 SWIFTERDISC XE, rychlá podmítka po sklizni Na podzim 2010 jsme poprvé představili jako novinku širokozáběrový diskový podmítače SwifterDisc XE. Tento…
Zpět na novinky 14. Prosinec 2011 SWIFTERDISC XE zvítězil v nelehké konkurenci V průběhu září jsme navštívili společnost Lupofyt s.r.o., Chrášťany, která patří mezi nejvýznamější…
Zpět na novinky 27. Květen 2011 Představujeme nový podmítač SwifterDisc XE Jednou z dalších našich letošních novinek, kterou jsme pro Vás připravili, je širokozáběrový diskový podmítač…
Na Novom Zélande sú pripravený na sezónu Rozmanitosť výrobkov spoločnosti BEDNAR umožňuje dovozcom a predajcom dodávať zákazníkom stroj, ktorý vyhovuje konkrétnym podmienkam. Čo ak koncový…
Zpět na novinky 11. Leden 2016 Bednar portfólio na jednom podniku Spoločnosť Agroservis Komárno v spolupráci s Bednar FMT dodala počas roku 2015 5 kusov závesnej techniky do podniku ASTOM…
Zpět na novinky 26. Říjen 2015 Greening s Ferti-Boxem a SwifterDiscem XE Na základě požadavků Evropské Unie se zvyšují nároky na častější zařazování meziplodin do osevních postupů.…
Zpět na novinky 02. Srpen 2015 Dvanáctimetrový podmítač BEDNAR – největší na Novém Zélandě Dalo by se říct na místní poměry monstrózní diskový podmítač. BEDNAR SWIFTERDISC XE…
Zpět na novinky 14. Listopad 2014 BEDNAR v Zemědělských službách Dynín Společnost Zemědělské služby Dynín zastřešuje farmy Agrochov Dynín, ZOD Kolný a Kooprodukt Lišov. Hospodaří…
Zpět na novinky 19. Červen 2013 Několik let spokojenosti s diskovými podmítači ve Straškově Během loňských žní jsme mimo jiné navštívili i jeden z nejvyspělejších zemědělských…
Zpět na novinky 29. Prosinec 2011 SWIFTERDISC XE, rychlá podmítka po sklizni Na podzim 2010 jsme poprvé představili jako novinku širokozáběrový diskový podmítače SwifterDisc XE. Tento…
Zpět na novinky 14. Prosinec 2011 SWIFTERDISC XE zvítězil v nelehké konkurenci V průběhu září jsme navštívili společnost Lupofyt s.r.o., Chrášťany, která patří mezi nejvýznamější…
Zpět na novinky 27. Květen 2011 Představujeme nový podmítač SwifterDisc XE Jednou z dalších našich letošních novinek, kterou jsme pro Vás připravili, je širokozáběrový diskový podmítač…

Galerie / Media

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

0 + 2 = ?

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás

© 1997 - 2019 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika